Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacje przepisów prawa podatkowego"— Zapis prezentacji:

1 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

2 Rodzaje interpretacji
ogólne indywidualne Z urzędu Na wniosek Na wniosek

3 Przesłanki wydania (art. 14a par. 1 o.p.):
Interpretacje ogólne Wydaje Minister Finansów - niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego Przesłanki wydania (art. 14a par. 1 o.p.):

4 Interpretacje indywidualne
- w jego imieniu działają dyrektorzy 5 wybranych izb skarbowych Wydaje Minister Finansów - decyduje zainteresowany (przez złożenie wniosku) Brak przesłanek:

5 Interpretacje – charakter prawny
NIE SĄ ŹRÓDŁEM PRAWA PODATKOWEGO NIE WIĄŻĄ PODATNIKA NIE WIĄŻĄ ORGANÓW PODATKOWYCH ANI ORGANÓW KONTROLI SKARBOWEJ NIE WIĄŻĄ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH SĄ ŹRÓDŁEM OCHRONY DLA PODATNIKA, KTÓRY ZASTOSOWAŁ SIĘ DO INTERPRETACJI (ART. 14K-14M O.P.)

6 Interpretacje ogólne/indywidualne – potrzeba ochrony podatnika
Zmiana interpretacji indywidualnej lub ogólnej Doręczenie prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną Nieuwzględnienie w rozstrzygnięciu wymiarowym organu podatkowego

7 Interpretacje ogólne i indywidualne - zakres ochrony
Zwolnienie z zapłaty podatku Zwolnienie z odsetek za zwłokę Uchylenie KKS OCHRONA WĘŻSZA OCHRONA SZERSZA

8 Interpretacje ogólne i indywidualne - zakres ochrony (2)
WYDANIE LUB DORĘCZENIE INTERPRETACJI ZDARZENIE PODATKOWE Ochrona szersza Ochrona węższa

9 Procedura wydawania interpretacji indywidualnych
Wniosek zainteresowanego Udzielenie interpretacji indywidualnej Wyrok sądu administracyjnego

10 Elementy wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej
„materialne” Przedstawienie stanu faktycznego w sposób wyczerpujący Przedstawienie własnej oceny prawnej „formalne” Złożenie oświadczenia w sprawie braku równolegle prowadzonych postępowań (art. 14b par. 4 i 5 o.p.) Opłata W KAŻDYM PRZYPADKU BRAK SKUTKUJE WEZWANIEM DO JEGO USUNIĘCIA, A DOPIERO NASTĘPNIE POZOSTAWIENIEM WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA (ART. 14H O.P. ODSYŁA DO ART. 169 O.P.)

11 Treść interpretacji indywidualnej – art. 14c par. 1 o.p.
Stan faktyczny Okoliczność A Okoliczność B Ocena prawna Skutki podatkowe A + B interpretacji Treść Ocena prawna jest prawidłowa Ocena prawna jest nieprawidłowa INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW WNIOSEK PODATNIKA

12 „Milcząca” interpretacja
Wniosek zainteresowanego Działa „wprost” Interpretacja „pozytywna” Interpretacja „negatywna” Działa „milcząco” Uruchomienie procedury Sposób działania organu Treść interpretacji

13 Wydanie czy doręczenie – kiedy dochodzi do „milczącej” interpretacji?
Uchwała NSA z 14 grudnia 2009 r., sygn. akt II FPS 7/09: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy.

14 Zakres kognicji sądów administracyjnych w sprawach interpretacji indywidualnych
Uchwała NSA z 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FPS 1/06 Sąd administracyjny - sprawując na podstawie art. 3 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz ze zm./ kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne, wydane na podstawie art. 14b par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U nr 8 poz. 60 ze zm./ - jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.


Pobierz ppt "Interpretacje przepisów prawa podatkowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google