Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Rada Drobiarska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Rada Drobiarska"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Rada Drobiarska
Kryzys dziś i jutro Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa

2 Kryzys dziś i jutro Globalizacja rynków finansowych spowodowała istotne zmiany w rolach odgrywanych na rynkach przez najważniejsze kraje i regiony. 80% zasobów finansowych świata ulokowanych jest w czterech rejonach: w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Japonii i Wielkiej Brytanii, jednak do najszybciej rosnących na świecie należy chiński rynek finansowy.

3 Kryzys dziś i jutro Światowa kapitalizacja giełdowa, obligacje i aktywa bankowe stanowiły pod koniec 2007 roku blisko 400% światowego PKB. Relacja ta była jeszcze większa w Japonii (około 500%. W USA blisko 400%. Same światowe aktywa bankowe przekraczają o 30% światowy PKB.

4 Kryzys dziś i jutro Obecnie relatywnie duże obawy wiążą się z operowaniem na globalnym rynku finansowym tysięcy funduszy arbitrażowych, które z racji swej działalności podejmują ryzykowne transakcje, a nie są jeszcze właściwie nadzorowane.

5 Kryzys dziś i jutro Inna hipoteza przyczyn obecnego kryzysu upatruje w świadomej polityce tworzenia wysokich rezerw dewizowych realizowana przez gospodarki wyłaniające się, zwłaszcza kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które ucierpiały od fali kryzysów walutowo finansowych lat

6 Kryzys dziś i jutro Nowym czynnikiem sprawczym międzynarodowej nierównowagi płatniczej były ostatnio wysokie nadwyżki eksporterów ropy naftowej. Kraje naftowe nadal nie mają i nie będą miały przed sobą w krótkim okresie żadnej poważnej alternatywy w stosunku do dolara.

7 Kryzys dziś i jutro Ekspertów łączy tylko praktycznie tylko jedna teza, że obecny kryzys finansowy nie pozostanie bez wpływu na tempo wzrostu gospodarczego świata. Teza codziennie weryfikowana jest poprzez informacje o spadku tempa PKB liczących się gospodarek oraz obniżanie wskaźników prognoz na najbliższe lata.

8 Kryzys dziś i jutro Żaden liczący się ośrodek ekspercki nie przedstawił wiarygodnych ocen dotyczących zakresu, głębokości oraz długości trwania recesji. Brak jest także realistycznych propozycji wyjścia z kryzysu.

9 Kryzys dziś i jutro Do 2050 roku liczba ludności świata będzie istotnie wzrastała. Wzrost ten będzie jednak głęboko nierównomierny. Dramatycznie obniży się udział zasobów ludności zdolnej do pracy w Rosji, Japonii, Niemczech, Chinach (- 143 mln osób w stosunku do 2006 roku). Gwałtownie natomiast wzrośnie w Indiach( mln osób w 2050 względem 2006), w Nigerii, Pakistanie oraz USA.

10 Kryzys dziś i jutro W Polsce liczba ludności ogółem spadnie z 38,1 mln w 2008 roku do 35,99 w 2035 i prawdopodobnie do około 34 mln w 2050 roku, tj. o 11% - w okresie niespełna dwóch pokoleń.

11 Kryzys dziś i jutro Dane World Economic Outlook IMF z kwietnia 2008 wskazują, iż PKB Chin – liczony wg parytetu siły nabywczej – wysunął się na drugie miejsce po PKB USA; Indii na 4, Rosji na 7, zaś Brazylia na 9.

12 Kryzys dziś i jutro Według publikowanego corocznie raportu World Wealth Report 2007 na świecie o około 9,5 mln osób dysponowało aktywami finansowymi powyżej 1 mln USD. Łączna wartość zasobów tych osób przekraczała 37 bln USD (największy przyrost najbogatszych osób wystąpił w 2007 r. w Indiach, Rosji, Indonezji i Singapurze). Prognozy na 2011 rok przewidują dalszy wzrost aktywów finansowych do blisko 52 bln USD.

13 Kryzys dziś i jutro Istotnie zmniejszył się poziom ubóstwa w następstwie wzrostu gospodarczego, procesów globalizacji i rozwoju gospodarki rynkowej. O ile liczba ludności świata z dochodami poniżej USD rocznie stanowiła w latach 70-tych XX wieku około 50%, to w roku 2000 już tylko 17%, z prognozą obniżenia do około 6% w 2015 roku.

14 Kryzys dziś i jutro Dziękuje za uwagę Andrzej Kowalski


Pobierz ppt "Krajowa Rada Drobiarska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google