Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochód narodowy: definicje i rachunki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochód narodowy: definicje i rachunki"— Zapis prezentacji:

1 Dochód narodowy: definicje i rachunki

2 Co to jest makroekonomia i podstawowe problemy.
Szkoły teoretyczne. Rachunek dochodu narodowego. Definicje i podstawowe wzory.

3 Podstawowe rynki o podmioty.

4 Rachunek dochodu suma wartości dodanej Produkcja finalna

5 Rachunek dochodu cd.

6 Rachunek dochodu cd.

7 Dochód narodowy w Polsce w 2007 r.w mln zł (ceny bieżące)
Produkt krajowy brutto dochody zagr. netto Dochód narodowy brutto Eksport netto (NX) ,9% Spożycie publiczne (G) ,9% Spożycie prywatne (C) ,5% Akumulacja (I) ,5% Źródło: , GUS.

8 Podstawowe relacje AD = C + I + G Y = C + Spr + T AD = Y;
Spr = Y – T – C AD = Y; C + I + G = C + Spr + T I = Spr + (T – G) T – G = Sp Spr + Spu I = S

9 Stopa procentowa i równowaga
Podstawowe równanie równowagi: I(r) = S(r)

10 Gospodarka otwarta AD = C + I + G + NX NX = X – Z Y = C + Spr + T
Y = AD C + Spr + T = C + I + G + NX NX = (Spr – I) + (T – G) NX = S – I I = S + NX

11 Dochód w kategoriach realnych

12 Potencjalny i aktualny PKB.
Potencjalny PKB (Y*): maksymalna produkcja którą gospodarka może wytwarzać przy pełnym wykorzystaniu istniejącego zasobu czynników produkcji bez wywoływania presji inflacyjnej. Luka popytowa (dochodowa): różnica między PKB aktualnym i potencjalnym (Y-Y*)

13 Przewidywana luka dochodowa w 2008 r (w %)
USA -0,1 Niemcy 1,0 Francja -1,0 Włochy -0,5 Japonia 0,7 W. Brytania -0,2 Kanada -0,3 Źródło: OECD, Economic Outlook, June 2007

14 Wzrost produktu

15 PKB wg siły nabywczej (PPP)
PKB przeliczany na porównywalną walutę według aktualnego kursu walutowego i według kursu uwzględniającego parytet siły nabywczej; Parytet siły nabywczej: reprezentatywny koszyk dóbr i usług przeliczany według cen poszczególnych krajów, np.. w USD i w PLN. Innymi słowy, oblicza się koszt uzyskania tego samego zestawu towarów i usług w USA i w Polsce i dzieląc te koszty uzyskuje się kurs przeliczeniowy zł/$ w sile nabywczej obu walut.

16 PKB per capita 2006 r. (w USD)

17 Nierównomierny wzrost a rozwój gospodarki światowej w ostatnich dwóch wiekach:

18 Zróżnicowanie wzrostu produktu w gospodarce światowej produktu


Pobierz ppt "Dochód narodowy: definicje i rachunki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google