Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Zmiana systemu promocji gospodarczej Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Zmiana systemu promocji gospodarczej Polski."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Zmiana systemu promocji gospodarczej Polski

2 2 Polska eksportuje 75% swoich wyrobów do krajów UE, który to obszar wytwarza jedynie 25% światowego PKB Potencjał wzrostu w UE wyczerpuje się, musimy eksportować do regionów wzrostu, które tworzą pozostałe 75% PKB świata. Obserwujemy szybki wzrostu eksportu Polski na rynki WNP o 22,5% (zwłaszcza na rynek rosyjski, ukraiński oraz białoruski) i pozostałe rynki rozwijające się, w szczególności: - Indii o 36,4%, - Brazylii o 37,2% - Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 38%. Polska obecność gospodarcza na rynkach zagranicznych

3 Działalność WPHI 2011/2012

4 Wejścia na strony WPHI www.trade.gov.pl według ilości odwiedzin www.trade.gov.pl

5 CEL: Intensyfikacja działań prowadzących do dywersyfikacji kierunków sprzedaży oraz wzrostu eksportu na rynkach pozaeuropejskich Planowane działania: 1.Zmiana siatki geograficznej WPHI 2. Zmiana modelu pracy WPHI 3.Nowy model placówek (Centra Gospodarcze Polski) Diagnoza sytuacji

6 6 Ad. 1 Zmiana siatki geograficznej WPHI, koncentracja na regionach wzrostu: -Intensyfikacja przyciągania kapitału do Polski, poprzez mocniejszą koordynację MG pracy PAiiZ i SSE; -Wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw, poprzez przygotowanie i szkolenia przed wyjazdami misji handlowych; koncentracja na efektach w postaci kontraktów handlowych jako kryterium oceny pracy WPHI po misjach; Nowy system promocji gospodarczej

7 7 Dywersyfikacja eksportu przez powstawanie nie nowych WPHI : -USA Dolina Krzemowa, -ZEA Dubaj, -kraje Afryki. Nowy system promocji gospodarczej

8 8 Ad. 2 Zmiana systemu oceny pracy placówek pod kątem zwiększenia efektywności obsługi przedsiębiorstw. Ocena placówek pod kątem : -bezpośrednio udzielanego przedsiębiorcom wsparcia przy zawieraniu i realizacji kontraktów handlowych; -realizacji zadań dyplomacji gospodarczej; -realizacji programów promocji Polski; Nowy system promocji gospodarczej

9 Najważniejsze zmiany: Wprowadzenie wskaźników liczbowych dotyczących bezpośredniego wsparcia polskich przedsiębiorców na rynku kraju urzędowania, n.p.: -Portfel kontraktów/BIZ w danym roku jako efekt wcześniejszego wsparcia WPHI - Baza kontaktów (wzrost wykazanej przez WPHI na koniec roku ilości udokumentowanych kontaktów biznesowych na rynku kraju urzędowania) - Ankietowanie satysfakcji obsłużonych klientów (polskich przedsiębiorców).

10 10 Ad. 3 Stworzenie programu, który pozwoli na koncentrację reprezentacji Polski w wybranych krajach – Centra Gospodarcze Polski: -Wspólna lokalizacja reprezentantów resortów około- gospodarczych (turystyka, rolnictwo), PAIiZ, marszałków województw; -Włączenie środowiska otoczenia biznesu (Izby gospodarcze, Stowarzyszenia, Zrzeszenia itp.) oraz reprezentacji firm; -Program na bazie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Nowy system promocji gospodarczej

11 11 Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Zmiana systemu promocji gospodarczej Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google