Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno-finansowe banku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno-finansowe banku"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno-finansowe banku
Stanisław Tabor Warszawa, 30 czerwca 2003

2 Punkt wyjścia: Rozwój bankowości wymaga od banków dużych nakładów inwestycyjnych. W 2000 roku w strukturze inwestycji realizowanej przez duże banki komercyjne połowę stanowiły nakłady na rozbudowę sieci placówek oraz bankomatów. W najbliższych latach struktura inwestycji ulegnie ewolucji w kierunku dominacji nakładów na bankowość elektroniczną i wirtualną. W świetle prognozy sporządzonej w oparciu o metodę ekspertyzy grupowej w 2005 roku nakłady na rozwój i utrzymanie systemów informatycznych oraz internet będą stanowiły ok. 80% ogółu nakładów na rozwój bankowości detalicznej

3 Przewidywana struktura nakładów inwestycyjnych
Rodzaj inwestycji 2000 2005 Rozbudowa sieci placówek 30% 10% Internet 20% Bankomaty Systemy informatyczne – rozwój i utrzymanie 40% 60%

4 Nakłady na technologie w bankach

5 Studium przypadku: 18 grudnia 2002: Firmy Deutsche Bank i IBM ogłosiły podpisanie strategicznej umowy outsourcingowej. Zgodnie z umową Deutsche Bank dokona outsourcingu swoich centrów komputerowych w Europie na rzecz firmy IBM. Wartość dziesięcioletniego kontraktu wycenia się na około 2.5 miliarda USD Zakres: utsourcing niemieckich centrów przetwarzania danych PCAM IT/I; lokalizacje serwerów w kontynentalnej Europie Wartość kontraktu: około 2,5 mld USD Czas trwania: 10 lat Platforma: Serwery mainframe Nowe Centrum budowa Centrum Przetwarzania Danych przeniesienie Centrum obszar Renu/Menu): konsolidacja w Europie Kraje objęte umową: Niemcy, Belgia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Polska, Luksemburg, Szwajcaria. Przejęcie zasob. ludzkich: 900 etatów Data rozpoczęcia 1 stycznia 2003

6 Studium przypadku c.d. Przewidywane korzyści:
Umożliwienie firmie Deutsche Bank koncentracji na podstawowych obszarach działalności Obniżenie kosztów ogólnozakładowych i całej bazy kosztowej Przejście od stałych do zmiennych kosztów operacyjnych poprawia pozycję Banku na niestabilnych rynkach finansowych Osiągnięcie ekonomii skali i optymalizacji procesów razem z firmą IBM Otwarcie drogi i uwolnienie zasobów dla strategicznych projektów rekonstrukcji Banku Zmniejszenie zakresu produkcji oprogramowania Możliwość doskonalenia umiejętności w ramach globalnej firmy informatycznej Ryzyko, zagadnienia prawne i nadzór korporacyjny

7 Sytuacja w Polsce Zatrudnienie w sektorze – około 131,9 tys.
Poziom kosztów operacyjnych: Aktywa ogółem – 467 mld PLN

8 Wnioski (1) Wskaźniki w stosunku do sumy bilansowej nie zmienią się w istotny sposób Nawet w dużym banku, wyprowadzenie na zewnątrz majątku i pracowników do firmy zewnętrznej nie powoduje zasadniczego spadku zatrudnienia Redukcja kosztów operacyjnych w wyniku outsourcingu jest możliwa

9 Wnioski (2) Można oczekiwać poprawy wskaźników liczonych na zatrudnionego w granicach 1-2% Rola kosztów technologii w kosztach operacyjnych banków będzie wzrastać, outsourcing technologiczny a zwłaszcza IT będzie coraz bardziej opłacalny Czynnikami, decydującymi o wadze outsourcingu będą pozafinansowe czynniki ekonomiczne

10 Wnioski (3) Możliwe do osiągnięcia cele:
Umożliwienie bankowi koncentracji na podstawowych obszarach działalności Obniżenie kosztów ogólnozakładowych i całej bazy kosztowej Przejście od stałych do zmiennych kosztów operacyjnych poprawia pozycję banku na rynkach finansowych Osiągnięcie ekonomii skali i optymalizacji procesów razem z firmą IT Otwarcie drogi i uwolnienie zasobów dla strategicznych projektów rekonstrukcji banku Zmniejszenie zakresu produkcji oprogramowania Możliwość doskonalenia umiejętności w ramach firmy informatycznej Redukcja ryzyka


Pobierz ppt "Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno-finansowe banku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google