Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalna nierównowaga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalna nierównowaga"— Zapis prezentacji:

1 Globalna nierównowaga
Finanse międzynarodowe

2 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Plan wykładu Nierównowaga globalna- definicja i mierniki Czynniki i źródła nierównowagi Możliwe rozwiązania Finanse międzynarodowe

3 Nierównowaga globalna- definicja
Nierównowaga zewnętrzna w krajach będących istotnymi graczami na globalnym rynku, która stwarza zagrożenie załamania międzynarodowego systemu walutowego Finanse międzynarodowe

4 Nierównowaga globalna- mierniki
Rozmiar nierównowagi bilansu obrotów bieżących Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Poziom rezerw Finanse międzynarodowe

5 Nierównowaga globalna- mierniki
Finanse międzynarodowe

6 Nierównowaga globalna-czynniki
Czynniki strukturalne Czynniki cykliczne Finanse międzynarodowe

7 Nierównowaga globalna-czynniki cykliczne
Popyt globalny w krótkim okresie Ceny aktywów Cykle koniunkturalne Oszczędności Ceny ropy naftowej Finanse międzynarodowe

8 Nierównowaga globalna-czynniki strukturalne
Trendy długookresowe Paradoks Lucasa Spadek oszczędności w długim okresie Struktury rynkowe i udział w produkcji globalnej Finanse międzynarodowe

9 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Paradoks Lucasa Kapitał przepływa z gospodarek rozwijających się do gospodarek rozwiniętych mimo iż te pierwsze są bardziej zasobne w kapitał Finanse międzynarodowe

10 Paradoks Lucasa- przyczyny
Premia za ryzyko w krajach doganiających Ograniczenia przepływu kapitału Niski stopień rozwoju rynku finansowego Finanse międzynarodowe

11 Źródła nierównowagi (1)
Międzynarodowa integracja finansowa Różne systemy kursowe Strategie polityki gospodarczej Finanse międzynarodowe

12 Źródła nierównowagi (2)
Deficyty bliźniacze Polityka kursowa państw w Azji Wzrost wydajności w USA Nadmierne globalne oszczędności Finanse międzynarodowe

13 Kraje nadwyżkowe i deficytowe
Chiny 296 mld USD, Niemcy 131 mld USD, Japonia 110 mld USD Kraje deficytowe USA, -380 mld USD, Hiszpania -70 mld USD Finanse międzynarodowe

14 Koncepcja deficytów bliźniaczych
Deficyt budżetowy USA idzie w parze z deficytem obrotów bieżących w tym kraju Wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost popytu krajowego Finanse międzynarodowe

15 Polityka kursowa w Azji
Proeksportowa polityka Interwencje walutowe  napływ zagranicznych oszczędności na rynek amerykański spadek stóp procentowych w USA Finanse międzynarodowe

16 Koncepcja Bretton Woods II
Dooley et al. (2003; 2004; 2005) Gospodarka światowa USA jako centrum region handlowy- Azja regionu kapitałowy- Europa, Kanada Australia, Ameryka Łacińska Finanse międzynarodowe

17 Koncepcja Bretton Woods II
Asymetria Słabo rozwinięty rynek finansowy w Chinach Finansowanie deficytu USA ad infinitum Finanse międzynarodowe

18 Wzrost wydajności w USA
Szybki wzrost wydajności  wyższa stopa zwrotu z aktywów Elastyczność rynku finansowego USA BIZ- ujemny napływ netto zaprzecza hipotezie wzrostu wydajności Hipoteza potwierdzona do końca lat 90-tych Finanse międzynarodowe

19 Nadmierne oszczędności globalne
USA „konsument ostatniej instancji” Czynniki: restrukturyzacja przedsiębiorstw, wzrost cen ropy naftowej Wysoka skłonność do oszczędzania w krajach azjatyckich Finanse międzynarodowe

20 Nadmierne oszczędności globalne?
Źródło: IMF Economic Outlook 2005 Finanse międzynarodowe

21 Potencjalne rozwiązania
Setser,Obstfeld, Rogoff – brak mozliwości utrzymania deficytu ad infinitum versus Utrzymanie systemu Bretton Woods II Finanse międzynarodowe

22 Utrzymanie systemu Bretton Woods II- potencjalne przyczyny
Kwestia wiarygodności USD- inwestorzy wierzą w utrzymanie dotychczasowej polityki kursowej Brak znaczących różnic między długo- i krótkoterminowymi stopami procentowymi Niechęć do zmiany chińskiej polityki kursowej- długoterminowe koszty przestawienia produkcji Niechęć do zwiększenia oszczędności USA- konieczność ograniczenia konsumpcji Finanse międzynarodowe

23 Załamanie systemu Bretton Woods II- potencjalne przyczyny
Niechęć azjatyckich banków centralnych do powiększania rezerw Koszty utrzymania rezerw- aprecjacja remninbi zwiększa wartość zobowiązań i obniża wartość aktywów trzymanych w dolarach Koszty interwencji- ekspansja kredytowa oraz presja inflacyjna mimo sterylizacji Koszty dla chińskich banków państwowych- konieczność zakupu nisko oprocentowanych obligacji państwowych konieczność rekapitalizacji banków Finanse międzynarodowe

24 Ograniczenie nierównowagi
Dostosowania kursów walutowych Wzmocnienie strony podażowej gospodarek z deficytem Dostosowania cen aktywów Współpraca w skali międzynarodowej- wypracowanie konsensusu przez duże gospdarki Finanse międzynarodowe

25 Globalna nierównowaga a stabilność finansowa
Globalna nierównowaga wpływa na destabilizację międzynarodowego systemu walutowego Międzynarodowy system walutowy nie spełnia prawidłowo swoich funkcji Globalna nierównowaga jedna z przyczyn kryzysu finansowego Finanse międzynarodowe

26 Rola waluty międzynarodowej
“Exorbitant Privilege” USD jako główna waluta rezerwowa Różnice w oprocentowaniu aktywów i zobowiązań USA USA posiadają rentowne aktywa w postaci BIZ oraz akcji, zobowiązania USA są nisko oprocentowane (depozyty w bankach i obligacje) Finanse międzynarodowe

27 Wypłacalność gospodarek
Globalna nierównowaga a wypłacalność Utrzymanie nierównowagi zależne od cech gospodarki Poziom dochodu Deficyt budżetowy Zadłużenie zagraniczne Finanse międzynarodowe

28 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Literatura M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, Bank i Kredyt, 2006, Adjustment of global imbalances in a finacialy integrating world, ECB Monthly Bulletin, 08/2008, M. Xafa, Global imbalances and financial stability, IMF Working Paper, 2007 T. Bracke, M. Fidora, Global liquidity glut or global savings glut, ECB Working Paper, 2008. Finanse międzynarodowe


Pobierz ppt "Globalna nierównowaga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google