Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Reguła Koordynator Programu Badań Przesiewowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Reguła Koordynator Programu Badań Przesiewowych"— Zapis prezentacji:

1 Skryning raka jelita grubego jako przykład porównawczego badania skuteczności populacyjnej?
Jarosław Reguła Koordynator Programu Badań Przesiewowych Klinika Gastroenterologii Centrum Onkologii- Instytut Warszawa

2 Program oportunistyczny – zorganizowany 2000 - 2011
So, the programme now exists for 12 years, it is mainly oportunistic, currently there are nearly 100 centres, and up to now colonoscpies were performed

3 Colonoscopy programme New Engl J Med. 2006; 355, 1863
Due to a very good quality of database we were ablto to publish results of screening in Poland in 2 NEJM papers. First in 2006 described the programme and provided caluclation of Numbers needed to Screen to detect one advanced neoplasia in differnet scenarios.

4 NordICC trial – Polish arm
The second NEJm paper was the one dealing with quality of colonoscopies and its influence on the risk of interval cancer Kaminski MF, Regula J et al.N Engl J Med, 2010; 362:

5 Aktualna koncepcja Kolonoskopia raz w życiu jako jedyny test skriningowy w wieku około 60 lat Bez gruczolaków Gruczolaki Koniec skriningu Nadzór Bretthauer M. NEJM 2012

6 Efekt jednej sigmoidoskopii
Atkin W. et al. Lancet 2010 HR 0,68 (0,59-0,82) in ITT analysis

7 Skrining raka jelita grubego daje oszczędności !!!!
Lansdorp-Vogelaar I et al. J Natl Cancer Inst 2009

8 Stary program 2000- 2011 – stworzono ośrodki dobrej jakości, wyszkolono endoskopistów
aby rozpocząć program populacyjny Nowy program od 2012 – wprowadzany stopniowo Główne cechy nowego programu: Jedna kolonoskopia w życiu wiek 55-64 Wysokiej jakości zaproszenia - System ewaluacji w czasie implementacji – spełniający kryteria CER

9 Rozwój terminów oceniających badania naukowe
1970 1980 2000 2010 Health Technology Assessment (1974) Outcomes Research (1986) Effectiveness Research (1988) Pharmacoeconomics (1989) Evidence-based Medicine (1990) Coverage with Evidence Development (2006) Comparative Effectiveness Research (2009) 1990 1940 1st Randomized Control Trial (1948)

10 CER comparative effectiveness research (porównawcze badanie efektywności)
w czasie wprowadzania nowej metodologii (nowego algorytmu postępowania diagnostyczno-leczniczego) dla zidentyfikowania prawdziwych udoskonaleń diagnostyczno-leczniczych istnieje potrzeba rozwoju metod badawczych i sposobów dostępu do danych

11 CER Nie jest randomizowanym badaniem klinicznym
Ma za zadanie ocenę efektywności w tzw. „prawdziwym życiu” Istnieje potrzeba rozwoju metod korzystania z populacyjnych baz danych, rejestrów itd.

12 Brak CER w raku piersi (przeszacowano efekt)
Kalager M , et al. NEJM2010

13 Fiński model CER – w skryningu
Malila N et al. J Med. Screen 2005

14 Finski model CER (2) Malila N et al. J Med. Screen 2005

15 Norweski CER od 2012 W ramach programu zdrowotnego
Randomizacja (losowanie) między - badanie stolca co 2 lata - pojedyncza sigmoidoskopia

16 Polski CER w ramach Programu Badań Przesiewowych w raku j. grubego
Każdego roku 20% kohorty urodzeniowej losowane w stosunku 1:1 Grupa skryningowa: zaproszenie na kolonoskopię w danym roku Grupa porównawcza: zaproszona na kolonoskopię za 5 lat

17 Wbudowany system ewaluacji
Grupy: niebieska) - zaproszenie w danym roku biała) - zaproszenie opóźnione We have built-in a and evaluation system with randomisation of each birth cohort to 2 groups- one to invitation in the current year and the other with delayed invitation (delayed for 5 years). This will allow for having control group for any further evaluations. After 10 years the WHOLE population (starting with birth cohort of 1957) – will receive one invitation.

18 Analizy krótkoterminowe: grupa skryningowa vs. grupa kontrolna
Czułość metody skryningowej w okresie 2 (5) lat Zachorowalność na zaawansowanego raka w okresie 2 (5) lat 30-dniowa śmiertelność i 8-dniowa ryzyko hospitalizacji

19 Odległa analiza osób w wieku 60-64 lat
Skryning vs. kontrola po 10 latach (w odniesieniu do populacji) Redukcja w umieralności na raka j. grubego Redukcja w zachorowalności

20 Określenie optymalnego wieku dla skryningu
skryning w wieku vs. skryning w wieku 60-64 wyniki po 10 latach

21 Finansowanie MZ – NPZCHN + „TEAM” z FNP
From this year we started a new edition of screening program. It is just starting. These are the intended features of the programme: (przeczytać)

22 Wnioski Metodologia CER jest nowoczesnym narzędziem ewaluacji nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych w skali populacji Metodologia CER powinna być stosowana w kraju w ocenie naukowej złożonych procesów – wprowadzanych do praktyki


Pobierz ppt "Jarosław Reguła Koordynator Programu Badań Przesiewowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google