Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Rafał Włach Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 3/26/2017 Synchronizing Healthcare

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U nr 252 poz Rozdział 8 art ) Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr poz.657 art. 13) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz art.. 30 ust. 1,) 3/26/2017 Footer

3 Dokumentacja medyczna
Dokumentację medyczną stanowi: dokumentacja indywidualna - odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych np: Wywiad choroby Obserwacje lekarskie i pielęgniarskie Karta zleceń leków dokumentacja zbiorcza - odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Księga przyjęć i wypisów Księga pracowni diagnostycznej 3/26/2017 Footer

4 Problemy organizacyjne związane z ograniczeniem dostępności do papierowej dokumentacji medycznej:
Bark możliwości korzystania z dokumentacji przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Możliwość zgubienia dokumentacji lub jej części w procesie wymiany pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Nieczytelność wpisów poczynionych pismem odręcznym. Trudności w analizie ze względu na brak stałej struktury danych. Rozproszenie informacji archiwalnych pomiędzy różnymi zakładami opieki zdrowotnej Dużą czasochłonność wyszukiwania informacji w obszernym zbiorze danych gromadzonych przez poszczególnych członków zespołu terapeutycznego 3/26/2017 EDM

5 Prawidłowo prowadzona dokumentacja powinna spełniać następujące warunki:
Wspomagać proces leczenia jako podstawowe źródło oceny stanu chorego Zapewniać zgodność terapii z obwiązującą wiedzą Zapewniać zgodność terapii z obowiązującym w danym czasie stanem prawnym Umożliwić prowadzenie badań naukowych w zakresie epidemiologii oraz skutków stosowania nowych rodzajów terapii Umożliwić jednoznaczną ocenę jakości opieki Wspomagać proces kształcenia kadr medycznych Zapewnić informacje zarządcze umożliwiające rozliczenia z płatnikiem 3/26/2017 Footer

6 Zasady gromadzenia danych w elektronicznej dokumentacji medycznej
Czasowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane według chronologii powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również według chronologii powstania Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania. 3/26/2017 Footer

7 Zasady gromadzenia danych w elektronicznej dokumentacji medycznej
Czasowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane według chronologii powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również według chronologii powstania Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania. 3/26/2017 Footer

8 Czasowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna
Chronologia wpisu Chronologia wpisu 3/26/2017 Footer

9 Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna
Źródła danych dla EDM* Osobowe (profesjonaliści medyczni) Lekarze Pielęgniarki Rehabilitanci Nieosobowe (urządzenia diagnostyczne) Pliki DICOM 3 pliki mutimedialne non-DICOM 3/26/2017 *rozporządzenia MZ w sprawie wymagań dla systemu informacji medycznej

10 Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna
Źródło wpisu Źródło wpisu 3/26/2017 Footer

11 Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna
Źródło wpisu Źródło wpisu 3/26/2017 Footer

12 Elektroniczny Rekord Pacjenta
Zbiór danych* medycznych powstały w czasie przebiegu procesu (pobytu) diagnostyczno-terapeutycznego dotyczący konkretnego pacjenta. 3/26/2017 * Adam Maria Gadomski: Global TOGA Meta-Theory (ang.)

13 Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Kilka słów o tym czym jest tzw. EPR… Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 3/26/2017 Synchronizing Healthcare

14 Koncepcja budowy EPR / centralne repozytorium informacji medycznych
Bierzemy udział w B1 i B2 Schemat ten jest rozwinięciem wcześniejszej piramidy, elementem centralnym każdego kompleksowego systemu jest Elektroniczny Rekord Medyczny (EPR) + to co na slajdzie EPR Administracja Rozliczenia z NFZ Umowy komercyjne Obieg dokumentów Zarządzanie ISO FK, KD, PL, ST, GM System Informowania Kierownictwa Hurtownia danych Planowanie Budżetowanie Systemy regionalne Telemedycyna Teleradiologia Usługi dla pacjentów eRejestracja infokioski szpital ambulatorium recepcja Zlecenia oddziałowe Zlecenia leków Jednostki zabiegowe Diagnostyka laboratoryjna Diagnostyka obrazowa Gospodarka lekami 3/26/2017 Synchronizing Healthcare

15 Elektroniczny Rekord Medyczny
EPR – mówimy, że jest to agregator danych o pacjencie + to co na slajdzie Dostępny gdziekolwiek go potrzebujesz poprzez WWW Multimedialne dane medyczne Otwarty dla nowoczesnych urządzeń Infokioski Tablety Palmtopy Terminale 3/26/2017 Synchronizing Healthcare

16 Przykładowe ekrany CliniNET:
łatwość dostępu do wszystkich danych możliwość przeglądana danych opisowych ale również obrazy, formularze, filmy video itp. 3/26/2017 Synchronizing Healthcare

17 3/26/2017 Footer

18 Dziękuję za uwagę! 3/26/2017 Synchronizing Healthcare


Pobierz ppt "Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google