Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne"— Zapis prezentacji:

1 "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice" Działanie II.2 1 1 1 1

2 Całkowita wartość naszego projektu to
z czego ,10 zł (85%) pochodzi ze środków pomocowych, a ,90 zł (15%) pochodzi z budżetu miasta 2 2 2 2

3 Cel generalny Racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Miasta Pabianic obejmująca rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i polepszenie systemy gospodarki odpadami. 3 3 3 3

4 Cele szczegółowe 1. zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z istnienia składowiska poprzez wykonanie prac rekultywacyjnych, 2. stworzenie możliwości powstawania siedlisk przyrodniczych wpływających na bioróżnorodność obszaru, w tym przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanego terenu poprzez rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Łodzi przy ul. Łaskowice, 3. zwiększenie udziału odpadów poddawanych dalszym procesom odzysku i recyklingu poprzez selektywną zbiórkę papieru, wielkogabarytów i odpadów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, oraz odpadów ulegających biodegradacji i niebezpiecznych 4 4 4 4

5 Cele szczegółowe 4. wyeliminowanie procedury nielegalnego składowania odpadów, co w konsekwencji przyczyni się do ochrony krajobrazu naturalnego i zapobieganie powstawaniu dzikich składowisk, 5. wyrobienie i utrwalenie nawyków segregacji odpadów poprzez akcję informacyjno-promocyjną, prowadzoną w ramach edukacji ekologicznej u mieszkańców Miasta Pabianic. 5 5 5 5

6 Początkowy stan składowiska odpadów
6 6 6 6

7 Powierzchnia terenu Ogólna powierzchnia terenu wysypiska wynosi łącznie z pasami zieleni 10,38 ha, w tym: - powierzchnia części "A" - 3,25 ha - powierzchnia części "B" - 4,265 ha - powierzchnia zaplecza - 0,35 ha - powierzchnia zieleni izolacyjnej - 2,515 ha 7 7 7 7

8 Opis techniczny projektu
- rekultywacja skarp - rekultywacja wierzchowiny - hydrohumusowanie (humusowanie na mokro) - selektywna zbiórka odpadów 8 8 8 8

9 Zostaną zakupione pojemnik na bioodpady (zakupionych zostanie 480 szt.) pojemniki na papier i makulaturę (zakupionych zostanie 250 szt.) pojemnik na baterie (zakupionych zostanie 200 szt.) pojemnik na papier i makulaturę (zakupionych zostanie 250 szt.) pojemnik na papier i makulaturę (zakupionych zostanie 250 szt.) 9 9 9

10 pojemnik na przeterminowane leki (zakupionych zostanie 17 szt.)
kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zakupione zostaną 2 szt.) kontener na gruz (zakupione zostaną 2 szt.) kontener na odpady wielkogabarytowe (zakupione zostaną 2 szt.) 10 10 10 10

11 kontener na złom (zakupiona zostanie 1 szt.)
c kontener na złom (zakupiona zostanie 1 szt.) kontener na zużyte opony (zakupiona zostanie 1 szt.) kontener na zużyty olej (zakupiona zostanie 1 szt.) 11 11 11

12 Akcja Sprzątanie Świata - 17 września 2010r.
W ramach projektu realizowane są również działania mające na celu promocję ekologii. Akcja Sprzątanie Świata - 17 września 2010r. Impreza miała miejsce na terenie ośrodka MOSiR przy ul. Bugaj 110 i była skierowana do dzieci z 11 pabianickich przedszkoli (320 przedszkolaków) oraz uczniowie 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów (400 uczniów). 12 12 12

13 13 13 13

14 Wrzesień/październik rekultywacja techniczna składowiska
14 14 14

15 Zgodnie z projektem do wykonania rekultywacji technicznej potrzeba będzie 33 tys m3 mas ziemnych.
Średnio jedna wywrotka jest w stanie przywieść jednorazowo 15 m3 ziemi. Oznacza to, że aby przysypać bryłę składowiska 33 tyś m3 ziemi potrzeba było około wywrotek ziemi. 15 15 15

16 9 listopada 2010r - Dyktando Ekologiczne
Dyktando Ekologiczne organizowane jest od 1998 roku przez Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Dyktando skierowane jest do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I szkół gimnazjalnych. Treść dyktanda zawsze układa polonista i każdorazowo poświęcone jest tematyce ochrony środowiska. Tegoroczne XIII dyktando jest integralną częścią konferencji promującą projekt 16 16 16

17 W jakim otoczeniu będziesz żył zależy tylko od Ciebie...
17 17 17

18 Strona internetowa projektu
– źródło pewnych i aktualnych informacji 18 18 18


Pobierz ppt ""Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google