Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?"— Zapis prezentacji:

1 Coaching Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?

2 Coaching 2012 – główne wyzwania
Ile jest Coachingu w Coachingu? Czy Coaching jest skuteczny? Trendy i wyzwania rozwoju Coachingu na świecie Jaki jest etap rozwoju Coachingu w Polsce? Wnioski / Dyskusja

3 Kim jesteśmy? - Coaching Center
Dedykowanie / specjalizacja w coachingu Uczestniczymy w rozwoju coachingu w Polsce Obszary działalności: Szkoła Coachingu Programy korporacyjne Integracja coachingu w organizacji Zgodność z międzynarodowymi standardami m.in. ICF Członek Co-Creative Alliance

4 Ile jest coachingu w coachingu?
Coaching jest najwyższym rodzajem szkolenia – „jeden na jeden” Coaching to bezpośrednie zaangażowanie kierownika w rozwój pracownika – poprzez np. wspólną wizytę handlową Coaching to metodologia „Rozwiązywania problemów” Coaching stymuluje rozwój potencjału Coaching to świadoma decyzja Klienta o partnerstwie w realizacji „osobiście ważnego projektu” Coaching to taka inna terapia

5 Ile jest coachingu w coachingu?
Technika Metoda Sposób Obszar Dziedzina Dyscyplina

6 Ile jest coachingu w coachingu?
Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom i/ lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o relację wspierającą proces, o którym decyduje Klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel. Rezultatami coachingu są: konkretniejsze cele, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje, pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności.

7 Ile jest coachingu w coachingu?
W prowadzeniu coachingu można wyróżnić dla odmienne sposoby pracy – dyrektywny i niedyrektywny. Każda praca coachingowa mieści się gdzieś na osi wyznaczanej przez te dwa ekstrema, które można następująco zdefiniować: Coaching DYREKTYWNY – coach nadaje ogólną strukturę pracy, w postaci np. modelu/procesu, a w ramach pracy z tą strukturą podąża za Klientem. Coaching NIEDYREKTYWNY – coach nie proponuje ze swojej strony żadnej formuły pracy, pojawia się ona w trakcie pracy z Klientem.

8 Skuteczność coachingu
„ Coaching źródłem przewagi konkurencyjnej” Potwierdzona badaniami skuteczność zewnętrznego i wewnętrznego coachingu Przygotowanie i kwalifikacje coacha Zarządzanie projektem wdrożenia coachingu Wizja miejsca coachingu oraz strategia

9 Trendy coachingu na świecie
Obszary integracji coachingu w procesy biznesowe Obszary specjalizacji / programy coachingowe Detaliczność a korporacyjność coachingu Standardy / akredytacje Edukacja

10 Integracja w procesy HR
Ocena/zarządzanie wyników/efektywnością pracy Rozwoju wiedzy i umiejętności – około szkoleniowy Rozwój kierowniczy i przywódczy – coaching operacyjny, coachingowy styl przywódczy Planowanie i kierowanie karier (np. grupy pracowników z potencjałem) Wynagradzania (uzupełniając ofertę dla kluczowych pracowników) Kształtowania kultury organizacyjnej (np. na „więcej pytaj mniej instruuj”) Komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – potencjalnie jako element kształtowania kultury organizacyjnej

11 Źródło: International Coach Federation
Integracja w procesy HR Rozwój efektywności Wsparcie rozwoju skuteczności komórek w strategicznej wadze Przyspieszenie wdrażania się na stanowisko – awans, promocja Szybsze adoptowanie się do zmian Rozwój zdolności i postaw Zwiększenie motywacji i mobilizacji Ukierunkowania działań oraz koncentracji na celu Zmiana zachowań Rozwijanie kompetencji Źródło: International Coach Federation

12 Źródło: Coaching Center
Integracja w procesy rozwoju Potrzeba klienta Zdobycie wiedzy Próbowanie Symulacje „na sucho” Wdrażanie, praktyka Metoda rozwoju wykład książka e-learning szkolenie e-trening symulacja zadania projekty w pracy (on the job) Wkład coachingu Znikomy Raczej mentoring – dzielenie się doświadczeniami Pomocny Istota i koncentracja coachingu nie dotyczy dostarczania okazji do prób i ćwiczeń. Raczej pogłębia rozumienie i prowadzi ku wdrożeniu i zmianie. Kluczowy Stwarza bezpieczne środowisko dla eksperymentowania, wdrażania i uczenia się. Ukierunkowuje działania na osiągnięcie celu. Zachęca i motywuje. Źródło: Coaching Center

13 Integracja w procesy biznesowe
Wprowadzanie coachingu do systemów i metod zarządzania (np. metod sprzedaży, obsługi klienta) Zarządzania zmianą Zwiększanie innowacyjności Zespoły projektowe

14 Obszary specjalizacji / programy
Performance Coaching Marshall Goldsmith Transition Coaching DBM On-Board Coaching Leadership/Executive Coaching Center for Creative Coaching Woman in business Aspire Coaching Łączenie coachingu z elementami szkolenia i doradztwa

15 Detaliczność i korporacyjność coachingu
Umiejętności Coacha są głównym „produktem” coachingu Każdy coach może prowadzić coaching dla każdego Źródła w „Life-coachingu” Korporacyjność Oferowanie całościowego rozwiązania – powiązanego z innymi metodami pracy z klientem Specjalizacja w różnych aspektach funkcjonowania organizacji

16 Indywidualni Coachowie Źródło: Coaching Center
Detaliczność i korporacyjność coachingu 2002 2007 2012 Małe zainteresowanie Defragmentacja Chaos Indywidualni Coachowie Rynek popytu Początki organizacji Standardy ICF Grupy Coachów Rynek klienta Coaching znany Specjalizacja Jasne segmenty Źródło: Coaching Center

17 Standardy / Akredytacja
Służenie klientom i samym coachom Ukończenie kursu / Akredytacje coachów Międzynarodowe akredytacje ICF Polska propozycja akredytacji szkół i coachów Standardy dla kadry kierowniczej i HR Stale rosnące wymagania

18 Możliwe ścieżki rozwoju
Trener / szkoleniowiec Konsultant HR / Executive Search Menedżer / lider Terapeuta

19 Trener / Szkoleniowiec
Zrozumienie otoczenia klienta Znajomość modeli funkcjonowania organizacji i ludzi Różnorodność doświadczeń Twórczość „Prowadzenie klienta” Słuchanie Budowanie intymności

20 Konsultant HR / Executive Search
Zrozumienie otoczenia klienta Znajomość modeli funkcjonowania organizacji i ludzi Słuchanie Budowanie intymności „Prowadzenie klienta” Dawanie rad / rozwiązań Równoległość w relacji

21 Menedżer / Lider Zrozumienie otoczenia klienta
Znajomość narzędzi i systemów zarządzania ludźmi Doświadczenia i wiedza Przewodzenie w relacji vs równoległość w relacji Dawanie rad i poleceń

22 Terapeuta Łączenie spraw zawodowych i prywatnych
Znajomość modeli funkcjonowania ludzi Słuchanie Budowanie intymności Zrozumienie otoczenia klienta Równoległość w relacji

23 Pośpiech? Sposoby rozwijania kompetencji Akademie coachingu Praktyka
Tele-Classes Coaching dla coachów Pośpiech?

24


Pobierz ppt "Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google