Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie zmianami w organizacji świadczącej usługi edukacyjne 3. Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie zmianami w organizacji świadczącej usługi edukacyjne 3. Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W SZKOLE WYŻSZEJ dr Agata Przewoźna - Krzemińska dr inż. Seweryn Cichoń

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie zmianami w organizacji świadczącej usługi edukacyjne 3. Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian 4. Szkoła wyższa jako organizacja skutecznie zarządzająca zmianami 5. Podsumowanie

3 skuteczne zarządzanie szkołą wyższą - priorytet państwa.
1. Wprowadzenie ZARZĄDZANIE ZMIANAMI to proces, realizacja jego etapów prowadzi do określonych rezultatów, celów, potrzeb organizacji, w tym przypadku szkoły wyższej. skuteczne zarządzanie szkołą wyższą - priorytet państwa. Uczelnia, aby właściwie funkcjonować na rynku usług edukacyjnych musi być skutecznie zarządzania a jej wartość ekonomiczna i rynkowa kapitału społeczno - organizacyjnego jest priorytetem.

4 Zmiany, w szkolnictwie wyższym w Polsce: -
Zmiany, w szkolnictwie wyższym w Polsce: - formy zarządzania biznesowego - przewaga na konkurencyjnym rynku Uczelnia - profesjonalna, dynamiczna i innowacyjna organizacja świadcząca usługi edukacyjne na wysokim poziomie - efektywnie zarządzana Profesjonalne zarządzanie szkołą wyższą, to nie tylko efektywne zarządzanie finansami, zasobami materialnymi i ludźmi, ale także zarządzanie „produkowaną” w niej, przetwarzaną i przekazywaną wiedzą

5 2. Zarządzanie zmianami w organizacji świadczącej usługi edukacyjne
zarządzanie zmianami w szkole wyższej w kategorii procesu : * procesy podstawowe: kształcenie (proces dydaktyczny), proces naukowo - badawczy * procesy pomocnicze: nadzorowanie dokumentacji, system informatyczny, szkolenia, zakupy, infrastruktura, zarządzanie zasobami ludzkimi) * procesy zarządzania: ustalanie polityki i celów, zarządzanie szkołą wyższą, zarządzanie systemem jakości, ciągłe doskonalenie, obsługa studenta, administracja.

6 3. Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian
Szkoła wyższa może przetrwać na rynku usług edukacyjnych dzięki aktywności w procesach zmian do panujących trendów, oczekiwań i wymagań zarówno studentów, jak i otoczenia. Szkoła wyższa stoi w centrum kreowania i stymulowania innowacyjności we współpracy z obszarem społecznym, ekonomicznym i politycznym w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

7 Dostawcy wyrobów i usług
-jasno sformułowane potrzeby, -partnerstwo, -wielkość zamówień, -terminowość płatności Studenci -wysoka jakość usług, -zaufanie, -umiarkowane ceny Akcjonariusze i udziałowcy -zyski, -zwrot z inwestycji, -reputacja w środowisku, -możliwości rozwoju. Społeczność lokalna -rozwój promocja regionu, -współpraca naukowo-badawcza, -nowe miejsca pracy. Społeczeństwo -efektywność finansowa i skuteczność kształcenia, -wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki krajowej Sektor szkół średnich współpraca w procesie kształcenia Inne szkoły wyższe -współpraca dydaktyczna i naukowa, -uczciwa konkurencja. Szkoła wyższa Pracodawcy -jakość absolwentów, -wzrost potencjału intelektualnego organizacji Pracownicy szkoły -dowody uznania, -system nagród, -bezpieczeństwo, -możliwość awansu. Rząd i instytucje kontroli -efektywność i skuteczność kształcenia, -przestrzeganie prawa. Wizytatorzy, eksperci, audytorzy Rodzice -wysoka jakość usług -zaufanie, -umiarkowane ceny, -możliwość rozwoju zawodowego. Organizacje biznesowe i gospodarcze -standardy kształcenia Rys.1. Interesariusze szkoły wyższej i ich oczekiwania Źródło: Opracowanie własne

8 - uczelnie powinny tworzyć warunki sprzyjające wysokiej jakości kształcenia
- uczelnia musi zainteresować swoimi usługami nie tylko studenta lecz również być zorientowana na otoczenie, np. na potencjalnych pracodawców - beneficjent usług edukacyjnych poprzez proces kształcenia spełnia swoje potrzeby samorealizacji.

9 Rys. 2. Czynniki determinujące zarządzanie zmianami w szkole wyższej
Rys. 2. Czynniki determinujące zarządzanie zmianami w szkole wyższej Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Pabian: Marketing szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, s

10 4. Szkoła wyższa jako organizacja skutecznie zarządzająca zmianami Szkoła wyższa aby mogła funkcjonować jako organizacja skutecznie zarządzająca zmianami powinna charakteryzować się wieloma cechami, np. a) oferowanie nowoczesnej usługi edukacyjnej nasyconej wiedzą w postaci technologii informatycznych, interaktywnych metod i technik dydaktycznych, programów komputerowych ukazujących praktyczne wykorzystanie wiedzy

11 b) koncentrowanie uwagi w procesie zarządzania na niematerialnych wartościach organizacji (tworzących kapitał intelektualny całej organizacji), co ma na celu podnoszenie poziomu konkurencyjności na rynku edukacyjnym c) zarządzanie zorientowane na twórcze łączenie kompetencji pracowników i organizacji d) zarządzanie poprzez zachęcanie do niekonwencjonalnego myślenia, eksperymentowania, współpracy i zaangażowania różnych zespołów

12 e) wykorzystywanie nowoczesnych i tradycyjnych koncepcji, metod i technik zarządzania w tworzeniu kompleksowych systemów zarządzania wiedzą, wspierających i rozwijających możliwości pozyskiwania, kreowania, upowszechniania oraz wykorzystywania wiedzy organizacyjnej; f) tworzenie wielowymiarowego środowiska sieci wymiany informacji i wiedzy

13 g) wspieranie otwartych systemów komunikacyjnych, zapewniających dostępność, wszechstronność i aktualność informacji, dzięki wdrożeniu elektronicznych narzędzi informatycznych oraz zespołowych form pracy h) współdziałanie ze specjalistami najwyższej klasy spoza szkoły wyższej, którzy oferują wiedzę teoretyczną i praktyczną

14 5. Podsumowanie System edukacji wymusza wdrażanie podejścia zarządzania szkołą wyższą. Nowoczesna uczelnia musi przejść transformację, której podstawą jest przyjęte z biznesu zarządzanie usługami edukacyjnymi. Zarządzanie tą specyficzną organizacją ma na celu porządkowanie, sklasyfikowanie zasobów materialnych i niematerialnych. Dokonanie głębszej ich charakterystyki w celu ich optymalizowania, może stwarzać podstawy dla uzyskania przewagi strategicznej na rynku. Zarządzanie sprowadza się w tym aspekcie do identyfikacji, pomiaru oraz wykorzystania ukrytego potencjału szkoły wyższej.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie zmianami w organizacji świadczącej usługi edukacyjne 3. Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google