Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie."— Zapis prezentacji:

1 1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie.
Specjalizacje: 1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie. 2. Zarządzanie produkcją i usługami.

2 Dlaczego warto?? Specjalności dotyczą zagadnień ważnych i aktualnych, których znajomość jest pożądana przez pracodawców. Problemy zarządzania produkcją i pracą pojawiają się w każdej organizacji. Obie specjalności dostarczają wiedzy i umiejętności, które pozwalają rozwiązywać problemy zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich, a także specjalistycznych we wszelkiego typu przedsiębiorstwach. Absolwenci obu specjalności potrafią doskonale odnaleźć się w realiach firm krajowych jak i zagranicznych. Specjalności uczą konkretnych technik rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania produkcją i pracą. Atrakcyjna forma prowadzonych zajęć, które mają przede wszystkim charakter warsztatów (studia przypadków, symulacje, gry biznesowe). „Spotkaniach z praktyką”, czyli wycieczki do firm produkcyjnych i usługowych oraz seminaria z przedstawicielami praktyki gospodarczej.

3 Specjalność zarządzanie pracą we współczesnej firmie uczy jak:
Co będę umiał, wiedział ?? Specjalność zarządzanie pracą we współczesnej firmie uczy jak: stwarzać warunki do realizacji zadań na pożądanym poziomie i w określonym czasie w organizacjach tradycyjnych, wirtualnych, sieciowych, organizować pracę na wszystkich szczeblach i w każdej organizacji, kierować zespołem ludzi (kierowanie zespołami pracowniczymi albo umiejętność pracy w zespole to kluczowe wymagania każdej oferty pracy) wpływać na ich działania i zachowania, rozpoznać i zaspokoić oczekiwania pracowników, planować zatrudnienie i rozwój pracowników, motywować i oceniać, wyceniać pracę i konstruować systemy płac, aktywnie kształtować kulturę organizacyjną, zachowywać się na rynku pracy i planować własną karierę.

4 Kim będę ?? Absolwenci specjalizacji mogą z powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora. Specjalność przygotowuje absolwentów do pełnienia roli skutecznego menadżera we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

5 Wykaz przedmiotów specjalizacji: Zarządzanie pracą w nowoczesnej firmie
Przedmioty podstawowe: Organizacja pracy menedżera Psychologia pracy Motywowanie Praca zespołowa Zarządzanie jakością Strategie systemów pracy Metody badania pracy Przedmioty do wyboru: Planowanie karier Planowanie pracy Normowanie pracy Kształtowanie środowiska pracy Ocena pracy Innowacyjność Kultura i etyka pracy Rynek pracy

6 Specjalność zarządzanie produkcją i usługami:
Co będę umiał, wiedział ?? Specjalność zarządzanie produkcją i usługami: dostarcza wiedzy niezbędnej każdemu menadżerowi w pełnym zakresie (wiedza koncepcyjna, społeczna, techniczna), uczy organizować wszelkie procesy realizowane w firmie zarówno w sferze usługowej jak i produkcyjnej, uczy przystosowywać procesy produkcyjne do współczesnych warunków rynkowych, uczy zarządzać logistyką wytwarzania, wyjaśnia interakcje pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, wychodzi na przeciw oczekiwaniom „innowacyjnych” firm, dostarcza wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu elastycznych systemów produkcji, komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, metod sterowania produkcją klasy MRP, a także OPT, JIT, KANBAN, TQM, KAIZEN, Lean Management, pokazuje jak wykorzystać różne formy doskonalenia procesu biznesowego w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych,

7 Kim będę ?? Absolwenci specjalizacji mogą z powodzeniem realizować projekty natury ekonomicznej, społecznej oraz technicznej. Specjalność przygotowuje absolwentów do pełnienia roli kierownika lub specjalisty do spraw produkcji, logistyka, eksperta do spraw organizacji i sterowania produkcją.

8 Wykaz przedmiotów specjalizacji: Zarządzanie produkcją i usługami
Przedmioty podstawowe: Strategiczne decyzje produkcyjne Logistyka produkcyjna Informacyjne wspomaganie produkcji Systemy wynagradzania Kierowanie ludźmi Zarządzanie jakością Zarządzanie łańcuchami dostaw Przedmioty do wyboru: Efektywność przedsięwzięć Bezpieczeństwo pracy Organizacja czasu pracy Metody doskonalenia procesów

9 Dodatkowe informacje:
Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą prof. zw.dr hab. inż. Zdzisław Jasiński pokój 720 „Z” dr Barbara Chomątowska dr Iwona Janiak- Rejno


Pobierz ppt "1. Zarządzanie pracą we współczesnej firmie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google