Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z Wiekiem na Plus - szkolenia dla przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z Wiekiem na Plus - szkolenia dla przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Z Wiekiem na Plus - szkolenia dla przedsiębiorstw

2 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych w ramach projektu „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje o naszej ofercie. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji. Z wyrazami szacunku, Wykonawca Usługi PM Group Sp. J.

3 Tematy szkoleń: O PROJEKCIE
Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM, jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Tematy szkoleń: Negocjacje, perswazja, obsługa klienta i sprzedaż w zarządzaniu wiekiem Skuteczna komunikacja na plus Zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo Projekt oferuje przedsiębiorstwom i ich pracownikom szeroki wachlarz usług doradczo-szkoleniowych w ramach dwóch komponentów.

4 W ramach Komponentu I realizowane są:
a) Szkolenia ( 2 dni) mające na celu przedstawienie korzyści, zwiększenie świadomości oraz praktycznej wiedzy uczestników w zakresie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Celem szkoleń jest pokazanie praktycznych metod wykorzystania potencjału zróżnicowanego wiekowo personelu na różnych płaszczyznach działania firmy.

5 b) Doradztwo mające na celu pomoc przedsiębiorstwu w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na różnych płaszczyznach działania przy indywidualnym wsparciu doradcy. Doradztwo ma formę bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu narzędzi niezbędnych do wprowadzenia strategii zarządzania wiekiem.

6 W ramach Komponentu II realizowane są:
a) Szkolenia (4 dni – 2x2 dni) obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne z obszaru mentoringu/ intermentoringu, w tym w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych, dostosowane do potrzeb uczestników. Moduły tematyczne w komponencie II obejmują następujące zagadnienia: Przygotowanie do pracy coacha Mentoring, intermentoring Komunikacja w coachingu i mentoringu Narzędzia w pracy coacha Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy coacha, mentora Implementacja

7 b) Coaching będący indywidualnym wsparciem dla uczestników w podjęciu roli mentora/intermentora w firmie. Coaching to rodzaj doradztwa polegający na pomocy i kierowaniu rozwojem umiejętności oraz kompetencji uczestników w określonej dziedzinie. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. tzw. coach), a jego uczestnikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Mentor to bardziej doświadczony kolega, który udziela rad. Demonstrowane przez niego zachowania stanowią wzorzec do naśladowania. Wspomaga w ten sposób rozwój kompetencji, szczególnie w przypadku wdrażania do pracy nowo zatrudnionego pracownika. Intermentor to rodzaj mentora w zakresie rozwiązań IT.

8 szkolenia mają charakter szkoleń otwartych, Etap 2
W skrócie: Kompleksowy model udziału firmy w projekcie zakłada udział przedstawicieli firmy w szkoleniach w ramach komponentu I i II, usługę doradczą w zakresie opracowania i wdrożenia strategii zarządzania wiekiem oraz coaching osób, które przygotowane zostaną do pełnienia roli coacha/mentora/intermentora. Etap 1 UDZIAŁ W WYBRANYCH SZKOLENIACH W RAMACH KOMPONENTU I szkolenia mają charakter szkoleń otwartych, grupa szkoleniowa liczy 18 osób. Etap 2 DORADZTWO doradztwo w projekcie polega na wsparciu przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu strategii zarządzania wiekiem, usługa doradcza kończy się raportem z doradztwa, który jest podstawą do wdrożenia strategii zarządzania wiekiem, doradztwo trwa ok. 6-8 dni. Etap 3 UDZIAŁ W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ W RAMACH KOMPONENTU II szkolenie ma charakter szkolenia otwartego, grupa szkoleniowa liczy 18 osób. Etap 4 COACHING coaching w projekcie polega na indywidualnym wsparciu osób do pełnienia w firmie roli coacha / mentora / intermentora.

9 Kto może wziąć udział w Projekcie:
Adresatami szkoleń, doradztwa oraz coachingu, oferowanych w ramach projektu są przedstawiciele mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw: właściciele firm, kadra zarządzająca, pracownicy odpowiedzialni za politykę kadrową i personalną. Adresatami szkoleń w ramach komponentu II oraz coachingu przygotowującego uczestników do pełnienia roli mentora/intermentora w przedsiębiorstwie są przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym: pracownicy w wieku 45+, którzy deklarują chęć wzajemnego przekazywania wiedzy między pracownikami oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zawodowe (bogate doświadczenie zawodowe / dużą wiedzę fachową) do pełnienia roli mentora/intermentora.

10 Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na:
zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania w przedsiębiorstwach strategii zarządzania wiekiem, poznanie dobrych praktyk z firm, które wdrożyły strategię ZW, podniesienie wiedzy kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się polityka personalna w firmie w zakresie zarządzania zróżnicowanym wiekowo personelem z uwzględnieniem korzyści płynących z wdrożenia strategii ZW, zwiększenie efektywności i funkcjonalności przedsiębiorstwa poprzez umiejętne zarządzanie ludźmi, co w efekcie przełoży się na wzrost satysfakcji i efektywności pracowników, otrzymanie profesjonalnego doradztwa, którego celem jest pomoc we wdrożeniu praktycznych narzędzi zarządzania, a które przełożą się na korzyści biznesowe przedsiębiorstwa, zdobycie wiedzy, w jaki sposób utrzymać w firmie pracowników 45+ i umiejętnie wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, otrzymanie profesjonalnego coachingu, którego celem jest przygotowanie pracowników 45+ do pełnienia w firmie roli coacha/mentora.

11 Więcej informacji można uzyskać:
Pod numerem tel.: 533 979 735; Na stronie: Wysyłając e- mail na:


Pobierz ppt "Z Wiekiem na Plus - szkolenia dla przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google