Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWÓD RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWÓD RATOWNIKA MEDYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZAWÓD RATOWNIKA MEDYCZNEGO

2 Jak zostać ratownikiem medycznym
Uprawnionymi do wykonywania zawodu ratownika medycznego są osoby, które: ukończyły publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczna lub ukończyły studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne posiadają pełną zdolność do czynności prawnych ich stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu.

3 Czego uczy się kandydat na ratownika medycznego
Szkoły policealne oferują naukę w trybie 2-letnim, podczas której uczniowie odbywają zajęcia z anatomii, fizjologii, patologii, psychologii, dydaktyki ratownictwa, farmakologii w ratownictwie, stanów zagrożenia życia, ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych czy ratownictwa w zagrożeniach cywilizacyjnych i środowiskowych. Dodatkowo uczą się języka migowego, technik samoobrony, podstaw prawa i ekonomiki. Obowiązkowe są również praktyki zawodowe, odbywające się m. in. w pogotowiu ratunkowym, szpitalach, oddziałach intensywnej opieki medycznej, straży pożarnej.

4 cd. Czego uczy się kandydat na ratownika medycznego .
Potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji i zakończeniem szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, który składa się z części pisemnej i praktycznej. Osoby, które uzyskują wymaganą liczbę punktów otrzymują dyplom, uprawniający do pracy w zawodzie ratownika medycznego.

5 KARETKA RATOWNICZA najczęściej kojarzy się z pracą ratownika

6 DOSKONALENIE ZAWODOWE RATOWNIKÓW
Ratownicy medyczni mają obowiązek doskonalenia zawodowego, które realizowane jest w formie 5-letnich okresów rozliczeniowych. W każdym okresie edukacyjnym ratownik zobowiązany jest do uzyskania minimum 200 punktów, z czego co najmniej 120 punktów edukacyjnych musi otrzymać za udział w kursie doszkalającym, który kończy się egzaminem. Punkty przyznawane są m. in. za udział w kursach doszkalających, seminariach, wygłaszanie referatów w trakcie zjazdów, publikowanie książek i artykułów, tworzenie tłumaczeń, udział w warsztatach szkoleniowych. Przebieg okresu edukacyjnego zapisywany jest w karcie doskonalenia zawodowego, który można otrzymać w wyznaczonych oddziałach.

7 PREZENTACJĘ WYKONAŁ Mateusz Nowok kl. III B Rok szkolny 2012/2013


Pobierz ppt "ZAWÓD RATOWNIKA MEDYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google