Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

2 Dyrektor Merytoryczny Kursu: Dr n. med. Tomasz Kaczor
Prezes OSP: Grzegorz Gabor Sekretarz kursu: Tomasz Rawski Dyrektor Merytoryczny Kursu: Dr n. med. Tomasz Kaczor Instruktorzy: Mgr Tyc Dawid Mgr Klaczak Jarosław Pielesz Karol Komisja Egzaminacyjna: Prof. Krystyn Sosada Dr n.med. Wojciech Żurawiński

3 Celem nauczania kwalifikowanej pierwszej pomocy jest wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zawodu ratownika. Zawód ten, w odróżnieniu zawodu ratownika medycznego, jest wykonywany w jednostkach organizacyjnych ratownictwa – nie będących zakładami opieki zdrowotnej Czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy w wykonaniu ratownika nie są świadczeniem zdrowotnym.

4 Instytucjami powołanymi do podejmowania kwalifikowanej pierwszej pomocy są :
Państwowa Straż Pożarna Ochotnicza Straż Pożarna GOPR TOPR WOPR PCK Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Jednostki Ratownictwa: Zakładowego, Przemysłowego itp.

5 Jednostki te rozwijają swoje działanie w obszarach niedostępnych bezpośrednio dla systemu ratownictwa medycznego z tytułu szczególnego zagrożenia pożar możliwość wybuchu możliwość osunięcia ziemi, gruzu z tytułu niedostępności terytorialnej góry duże akweny wodne podziemia

6 Zadania zespołów ratownictwa:
zmniejszenie umieralności z przyczyn nagłych zmniejszenie ilości i rozległości inwalidztwa przyspieszenie dotarcia poszkodowanego do uzyskania medycznych czynności ratunkowych lub specjalistycznych procedur medycyny ratunkowej bezpieczny transport osób w stanach nagłych zagrożeń zdrowia lub życia do najbliższych odpowiednich zakładów opieki zdrowotnej

7 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PRORGRAMOWE
Cele kształcenia 1. Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu: - pierwszej pomocy - rozszerzonej pierwszej pomocy - kwalifikowanej pierwszej pomocy 2. Nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia lub życia wywołanych różnymi nagłymi przyczynami 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy 4. Kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych

8 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Czas trwania kursu – 66 godzin w tym: 25 godzin – zajęcia teoretyczne 41 godzin – zajęcia praktyczne

9 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
TREŚĆ KSZTAŁCENIA TEORIA ĆWICZENIA SUMA Organizacja ratownictwa medycznego 2 3 5 Elementy anatomii i fizjologii. - Podstawowe zabiegi ratujące życie u dorosłych i dzieci 4 12 16 Postępowanie w stanach nagłych 7 9 Postepowanie z poszkodowanym urazowym Wpływ czynników termicznych – postepowanie z poszkodowanym. 6 Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniach mnogich. Wsparcie psychiczne. 1 RAZEM 66

10 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Egzamin: Część teoretyczna - 30 pytań Minimalna liczba prawidłowych odpowiedzi: 27 Część praktyczna – II etapy Etap I – symulacja zdarzenia Etap II – rozmowa z komisją egzaminacyjną

11 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Uczestnik po zakończeniu kursu będzie umiał : 1. Ocenić kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo – oddechową oraz przeprowadzić ją w sposób bez przyrządowy jak i z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu medycznego. 2. Rozpoznać oznaki prawidłowego krążenia. 3. Umieć zastosować defibrylator AED wg. Wytycznych. 4. Widzieć kiedy i jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 5. Udzielić pomocy w przypadku ciała obcego w górnych drogach oddechowych. 6. Rozpoznać i zabezpieczyć prawidłowo krwotoki i rany. 7. Rozpoznać i unieruchomić złamania, skręcenia i zwichnięcia. 8. Prawidłowo postępować w stanach zagrożenia życia.


Pobierz ppt "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google