Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa tematyczna - PANEL EKSPERTÓW Technologie dla ochrony środowiska Zabrze, 26 październik 2006 Kierownik grupy Jan BONDARUK GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa tematyczna - PANEL EKSPERTÓW Technologie dla ochrony środowiska Zabrze, 26 październik 2006 Kierownik grupy Jan BONDARUK GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA."— Zapis prezentacji:

1 Grupa tematyczna - PANEL EKSPERTÓW Technologie dla ochrony środowiska Zabrze, 26 październik 2006 Kierownik grupy Jan BONDARUK GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

2 CELE DO OSIĄGNIĘCIA Identyfikacja kluczowych technologii w przyszłości (niszowe, wschodzące, trendy….) Ocena szans i zagrożeń dla technologii Identyfikacja działań, które należy podjąć w celu rozwoju technologii

3 KWERENDA DOKUMENTÓW BAZOWYCH MAPA DROGOWA wdrażania planu działań na rzecz technologii środowiskowych w Polsce – Ministerstwo Środowiska, 2006 Regionalna Strategia Innowacji (RIS) Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 - Rada Ministrów, 2002 Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2004 KOMUNIKAT KOMISJI - Sprawozdanie z realizacji Planu Działania w dziedzinie Technologii Środowiskowych w 2004 roku {SEC(2005)100} - Komisja Wspólnot Europejskich, 2005

4 OBSZARY TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH - renaturyzacja dolin cieków, - efektywne technologie oczyszczania wód i ścieków w tym usuwanie substancji specyficznych, -utylizacja osadów ściekowych, -rewitalizacja terenów poprzemysłowych, ZAPOBIEGANIE ZMIANOM KLIMATU GLOBALNEGO OCHRONA WÓD OCHRONA GLEB UTYLIZACJA ODPADÓW

5 KWESTIE ORGANIZACYJNE Planowana liczba spotkań (Sesje warsztatowe) 1.Spotkanie organizacyjne – listopad/grudzień 2.Etap STEEP (Sprawozdanie 1) 3.Etap SWOT – Macierz czynników (Sprawozdanie 2) 4.Tezy kluczowe (Sprawozdanie 3) 5.Scenariusze rozwoju technologii (Sprawozdanie 4) Komunikacja: Poczta elektroniczna, obieg dokumentów - Uzgadnianie terminów sesji, - Plan spotkań - Kwestie formalne (umowy etapowe, rozliczenie czasu pracy)

6 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Rola i cele Grupy Tematycznej Przedyskutowanie struktury logicznej i harmonogramu projektu Omówienie sprawozdania 0 – obszary tematyczne, lista przedsiębiorstw, lista technologii Ustalenie struktury organizacyjnej Grupy Tematycznej Uściślenie zakresu tematycznego prac Grupy Tematycznej Propozycje dodatkowych kandydatów na ekspertów- konsultantów spośród przedstawicieli podmiotów zewnętrznych Sprecyzowanie metod dalszej pracy w Grupie Termin spotkania (przełom listopada/grudnia) zostanie ustalony drogą elektroniczną

7 METODY PRACY Przegląd literaturowy Tezy – kluczowe obszary Analiza STEEP, Analiza SWOT Udział w spotkaniach Grupy tematycznej Praca samodzielna (studia literaturowe, ankiety, analiza i uzgadnianie sprawozdań…..) Konsultacje, analiza wyników Współpraca merytoryczna przy opracowywaniu raportów cząstkowych i raportu końcowego z prac Grupy Baza ekspertów - konsultantów Interakcja z innymi Grupami tematycznymi

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Główny Instytut Górnictwa ZAKŁAD OCHRONY WÓD Plac Gwarków 1 40-166 Katowice mgr inż. Jan BONDARUK j.bondaruk@gig.eu


Pobierz ppt "Grupa tematyczna - PANEL EKSPERTÓW Technologie dla ochrony środowiska Zabrze, 26 październik 2006 Kierownik grupy Jan BONDARUK GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google