Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie http://moodle.cku.krosno.pl Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie http://moodle.cku.krosno.pl Lublin – 5 czerwca 2008

2 Pracami ROKNO kieruje nauczyciel powołany do pełnienia funkcji kierownika przez Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość jest pomocniczą jednostką organizacyjną powołaną Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie z dnia 1 czerwca 2006 r. zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Koncepcją wdrożenia w warunkach polskich systemu kształcenia na odległość (czerwiec 2005).

3 Osoby zaangażowane w prace ROKNO: W chwili obecnej stan liczebny kadry wygląda następująco: 3 osoby ukończyły studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim - 2002 r., 2 osoby ukończyły studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - 2006 r.; 5 osób ukończyło studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej - 2006 r., 13 osób ukończyło studia podyplomowe na UMCS w Lublinie – 2008 r. W działalność ROKNO zaangażowani są również inni nauczyciele.

4 Placówka wykorzystuje w swojej pracy platformę edukacyjną MOODLE, która z powodzeniem nadaje się do prowadzenia kształcenia na odległość na poziomie ponadgimnazjalnym. Podstawowym celem wykorzystania kształcenia na odległość jest wsparcie dla procesu dydaktycznego – zarówno w formach szkolnych, jak również w formach pozaszkolnych.

5 Odbiorcami naszych kursów umieszczonych na platformie MOODLE są: słuchacze szkół dla dorosłych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby niepełnosprawne, osoby pracujące za granicą, nauczyciele ZSKU

6 Etapy wdrażania kształcenia na odległość: 1.Opracowanie Projektu wdrożenia kształcenia na odległość w edukacji ustawicznej na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego Krosno 2006; PROGRAMU ROZWOJU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W WOJEWODZTWIE PODKARPACKIM; 2.Współudział w opracowaniu PROGRAMU ROZWOJU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W WOJEWODZTWIE PODKARPACKIM; 3.Opracowane dwóch publikacji na potrzeby ROKNO przez nauczycieli ZSKU w Krośnie: Przegląd form i metod kształcenia na odległość Podręcznik twórcy kursu na platformie Moodle

7 Etapy wdrażania kształcenia na odległość – c.d. 4. Stworzenie sieci placówek CKU i CKP zainteresowanych rozwojem kształcenia na odległość; 5.Promocja kształcenia na odległość w woj. podkarpackim; 6.Współpraca z KOWEZiU w Warszawie; 7.Udział w projekcie pt. Centra kształcenia na odległość na wsiach, projekt nr 9/2.1a/2006/595 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

8 Pilotażowe programy realizowane w roku szkolnym 2007/2008 Nauczanie indywidualne, Kształcenie osób dorosłych niepełnosprawnych, Kształcenie osób pracujących za granicą.

9 Nauczanie indywidualne Nauczaniem indywidualnym na odległość objęta jest jedna osoba niepełnosprawna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (Technikum Ekonomiczne), Kształcenie osób niepełnosprawnych Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej dla dorosłych w formie KNO kształci się 10 osób, Kształcenie osób pracujących za granicą Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej dla dorosłych w formie KNO naukę rozpoczęło 7 osób (Wielka Brytania).

10 Z platformy korzysta obecnie ponad 300 osób, są to: nauczyciele, uczniowie szkół młodzieżowych, słuchacze szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych, słuchacze szkół policealnych dla dorosłych.

11

12

13

14

15 Dziękuję za uwagę. Bogdan Skotnicki – dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie zespol@cku.krosno.pl http://moodle.cku.krosno.pl


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google