Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które pozwalają na jej zidentyfikowanie. Niektóre informacje ogólne stają się danymi osobowymi dopiero w połączeniu z innymi. Osobę można zidentyfikować poprzez numer identyfikacyjny (PESEL) oraz szczegóły precyzujące jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, społeczne lub kulturowe (np. kolor oczu, wzrost, IQ, pochodzenie).

3 Konstytucja RP dane osobowe:
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

4 Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
Ustawa stosuje się do danych zawartych w: kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, oraz systemach informatycznych.

5 Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania danej osoby nie podawaj obcym!
Numery identyfikacyjne: PESEL, NIP, paszport, dowód osobisty Cechy fizyczne: wygląd zewnętrzny, siatkówka oka, linie papilarne, Cechy fizjologiczne: grupa krwi, kod genetyczny, Cechy ekonomiczne: status majątkowy, lista zaległości finansowych, Cechy umysłowe, kulturowe lub społeczne: poglądy, wyznanie (pastor XY), pochodzenie lub przynależność związkowa.

6 O czym powinniśmy pamiętać
kontrola przetwarzanie danych, wydawanie decyzji administracyjnych - nakazów przywrócenia stanu zgodnego z prawem, rejestracja zbiorów danych i prowadzenie rejestru zbiorów danych, zawiadamianie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa przeciwko danym osobowym, żądanie wszczęcia wobec pracownika postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem w przypadku dopuszczenia do uchybień.

7 Kontrole organu ochrony danych osobowych
Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna będąca administratorem danych jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli – inspektor ma prawo wglądu do zbioru jedynie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela jednostki organizacyjne. Kontrolowany administrator danych.

8 Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, zapewnienie stałej sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo danych, zarządzanie hasłami, kopiami awaryjnymi, nadzór nad obiegiem i przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe, kontrola procesów przetwarzania danych.

9 Rejestracja zbiorów danych osobowych
Wniosek Charakterystyka administratora danych Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzania danych Sposób zbierania oraz udostępniania danych Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych

10 Zabezpieczanie zbiorów danych
POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA poziom podstawowy – przyjęty w j.o. poziom podwyższony – dane wrażliwe poziom wysoki – dostęp podmiotów zewnętrznych do sieci i baz danych

11 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google