Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł analiz systemu Uczniowie Optivum NET (UONET) Przykłady zastosowań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł analiz systemu Uczniowie Optivum NET (UONET) Przykłady zastosowań"— Zapis prezentacji:

1

2 Moduł analiz systemu Uczniowie Optivum NET (UONET) Przykłady zastosowań

3 Ewaluacja, kontrola Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor potrzebuje: ewaluować procesy edukacyjne w szkole; kontrolować dokumentację szkolną. W procesie ewaluacji uczestniczą również nauczyciele i wychowawcy.

4 Moduł analiz pozwala na ewaluację poprzez analizowanie przebiegu kształcenia

5 Informacji potrzebują: dyrektor, wychowawca, nauczyciel przedmiotu.

6 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 1. Analizujący: dyrektor szkoły Zadanie ewaluacyjne: u których nauczycieli frekwencja uczniów odbiega od standardu?

7 W Module analiz wybieramy grupę nauczyciele, zestawienie Frekwencja uczniów na zajęciach nauczycieli Wybieramy badany okres: wrzesień 2010

8 Wniosek: Frekwencja uczniów we wrześniu 2010 u wszystkich nauczycieli jest podobna i wysoka.

9 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 2. Analizujący: dyrektor szkoły Zadanie ewaluacyjne: którzy nauczyciele oceniają uczniów najsurowiej?

10 W Module analiz wybieramy grupę nauczyciele, zestawienie Średnie ocen cząstkowych wystawionych przez nauczycieli Wybieramy badany okres: wrzesień 2010

11

12 Wniosek: Najsurowiej oceniają: Chrzanowski, Dąbek, Banasik, Ranarska. Nauczyciele oceniają wysoko umiejętności uczniów. Jedynie czterech nauczycieli ma średnią ocen cząstkowych poniżej 3,5.

13 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 3. Analizujący: dyrektor szkoły Zadanie ewaluacyjne: czy nauczyciele systematycznie wypełniają tematy zajęć?

14 W Module analiz wybieramy grupę nauczyciele, zestawienie Brak wpisu tematu lekcji Wybieramy badany okres: od 01.09.2010 do 24.06.2011

15 Nauczyciele, którzy nie wypełnili wszystkich tematów

16 Informacja szczegółowa o nauczycielu Wniosek: Większość nauczycieli wypełnia tematy lekcji. Tylko u siedmiu stwierdzono braki. Pszczółkowska nie wypełniła ani jednego tematu - prawdopodobnie wcale nie korzysta z e-dziennika. Istotne braki mają: Przydział, Chrzanowski i Miłosławski – konieczna jest rozmowa z nimi w celu rozwiązania problemu.

17 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 4. Analizujący: dyrektor szkoły, wychowawca Zadanie ewaluacyjne: którzy uczniowie są dziś nieobecni w szkole?

18 W Module analiz wybieramy grupę uczniowie, zestawienie Liczby nieobecności uczniów na zajęciach Wybieramy badany okres: 28.02.2011

19 Analizujemy tabelę Wniosek: W dniu dzisiejszym nieobecni są tylko uczniowie Kapuściński i Baczyńska. Frekwencja w szkole jest bardzo wysoka.

20 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 5. Analizujący: dyrektor szkoły, wychowawca Zadanie ewaluacyjne: czy uczniowie klasy 1ag mogą być zagrożeni oceną niedostateczną i z jakich przedmiotów?

21 W Module analiz wybieramy grupę uczniowie, zestawienie Uczniowie z wystawionymi ocenami cząstkowymi niedostatecznymi Wybieramy badany okres: od 01.02.2011 do 30.05.2011 Wybieramy oddział: 1 ag

22 Wniosek: W badanym okresie w klasie 1 ag wystawiono niewiele ocen cząstkowych niedostatecznych i rozłożone są one równomiernie pomiędzy uczniów i przedmioty. Nie wydaje się, aby w klasie 1ag byli uczniowie zagrożeni.

23 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 6. Analizujący: dyrektor szkoły, wychowawca Zadanie ewaluacyjne: badanie oceniania zachowania w różnych oddziałach

24 W Module analiz wybieramy grupę szkoła, zestawienie Rozkład ocen klasyfikacyjnych z zachowania Wybieramy okres klasyfikacyjny: Semestr 1 2010/2011

25 Wniosek: Należy zbadać przyczynę aż 10 ocen poprawnych w klasie 1ag. Należy zastanowić się, dlaczego w szkole jest tylko jedna ocena wzorowa. Dlaczego w niektórych klasach użyto tylko dwóch rodzajów ocen?

26 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 7. Analizujący: dyrektor szkoły, wychowawca Zadanie ewaluacyjne: jakie są wyniki z matematyki w 2. semestrze roku szkolnego 2010/2011?

27 W Module analiz wybieramy grupę szkoła, zestawienie: Rozkład i średnie ocen klasyfikacyjnych oddziałów Wybieramy okres klasyfikacyjny: Semestr 2. 2010/2011 Wybieramy przedmiot: Matematyka

28 Wniosek: W 1ag istnieje jakiś problem z matematyką. Dziwne jest to, że w niektórych klasach wykorzystywane są tylko dwa rodzaje ocen. W całej szkole brak ocen niedostatecznych i celujących Wydaje się, że nauczyciele matematyki mają jakieś kłopoty z ocenianiem.

29 Przykłady zastosowań Modułu analiz Przykład 8. Analizujący: dyrektor szkoły, wychowawca Zadanie ewaluacyjne: w jakim stopniu zajęcia z biologii zostały zrealizowane w stosunku do planu?

30 W Module analiz wybieramy grupę szkoła, zestawienie Realizacja zajęć zaplanowanych Wybieramy badany okres : od 01.09.2010 do 24.06.2011 Wybieramy przedmiot: Biologia

31 Analizujemy tabelę i wykres Wniosek: W większości oddziałów nie zrealizowano wymaganej liczby godzin z biologii. W kolejnym roku szkolnym należy przewidzieć uzupełnienie braków.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Moduł analiz systemu Uczniowie Optivum NET (UONET) Przykłady zastosowań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google