Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSZAR III: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSZAR III: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM"— Zapis prezentacji:

1 OBSZAR III: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM
DZIAŁANIE 3.2 : WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW

2 Cel ewaluacji: Określenie, w jakim stopniu szkoła przygotowuje do dalszej nauki. Formułowanie wniosków do dalszej współpracy. Pytania kluczowe: Czy szkoła bada losy i gromadzi informacje o absolwentach? Czy absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia, dostają się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych? Czy nauczyciele utrzymują kontakty z absolwentami? Jakie działania podejmowane są w celu zbadania losów absolwentów? W jaki sposób gromadzone są informacje na temat losów naszych absolwentów? W jaki sposób przeprowadzana jest analiza zebranych informacji? Czy w szkole prowadzone są zajęcia na temat orientacji zawodowej?

3 Ankiet skierowanych do nauczycieli Ankiet skierowanych do absolwentów
WYNIKI Ankiet skierowanych do nauczycieli Ankietowanych:14 nauczycieli Ankiet skierowanych do absolwentów Ankietowanych : 40 absolwentów. Oddało ankiety 20 absolwentów Ankiet skierowanych do rodziców Ankietowanych: 50 rodziców Wywiad z dyrektorem szkoły

4 Wyniki: Ankiet skierowanych do nauczycieli
1. W jaki sposób zdobywa Pan/Pani informacje o absolwentach szkoły? poprzez rozmowę 14 poprzez rozmowę z nauczycielami szkoły średniej 7 poprzez szczegółowy wywiad z absolwentami 2 inne

5 2 .Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania lub wychowania? od czasu do czasu 7 sporadycznie 3 często 3 nigdy 0 Jeśli tak (jedna z trzech pierwszych wyżej zaznaczonych odpowiedzi), to w jaki sposób? Tworzenie planów pracy na następne lata 3osoby Organizowanie imprezy sportowej Odwiedziny absolwentów w szkole

6 3. Czy Pan(i) podejmuje współpracę z absolwentami? nie, nigdy 9
tak, ale sporadycznie 2 tak, od czasu do czasu 2 4. Jeśli tak, to na czym ta współpraca polega? Indywidualne rozmowy 2 Na konfrontacji umiejętności Rywalizacja w zawodach sportowych Dzielenie się wiedzą

7 5. Czy dokonuje Pan/Pani analizy zebranych informacji o absolwentach?
Tak 6 Sporadycznie 2 Nie, nigdy 5 6. Czy według Pana(i) uczniowie szkoły potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole? zdecydowanie nie potrzebują 4 raczej nie 9 raczej tak zdecydowanie tak

8 7. Czy szkoła prowadziła jakieś działania, aby przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy?
Tak 11 Nie 7 nie wiem 2 8. Jeśli tak, to jakie to były działania? Zajęcia z doradztwa zawodowego 4 Specyficzne godziny wychowawcze ( rynek pracy, przyszłość) 6 Prowadzenie koła przedsiębiorczości Spotkania z przedstawicielami innych szkół (dni otwarte w szkołach)

9 Jeśli tak to jakie to są działania?
Czy szkoła podejmuje działania w zakresie umiejętności językowych i informatycznych? a. tak 12 b. nie Jeśli tak to jakie to są działania? Zajęcie dodatkowe 3 Rozszerzony język angielski 5 Koło zainteresowań 3 Koło informatyczne 3 Zespoły wyrównawcze 2 Podział na grupy stopień opanowania umiejętności Konkursy językowe 2 Małe projekty

10 Wywiad z dyrektorem: 1. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania lub wychowania? często  2. Jeśli tak (jedna z trzech pierwszych wyżej zaznaczonych odpowiedzi), to w jaki sposób? Do uaktualniania oferty zajęć pozalekcyjnych. Tworzenia programu doradztwa zawodowego 3. Czy szkoła prowadziła jakieś działania, aby przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy? tak  4. Jeśli tak, to jakie to były działania? Zajęcia z doradztwa zawodowego. 5. Czy według Pana(i) uczniowie szkoły potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole? zdecydowanie nie potrzebują

11 Ankieta skierowana do rodziców:
 1. Czy według Pana(i), Pańskie dziecko będzie potrzebować korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole, do której chce się dostać? zdecydowanie nie potrzebują 8 raczej nie 23 raczej tak 11 zdecydowanie tak 8

12 2. Jeśli tak, to jakie to będą korepetycje lub zajęcia?
Język angielski 8 Matematyka 6 Fizyka 2 Chemia Język polski 3. Czy w szkole Państwa dziecko zdobywa informacje o rynku pracy?  Tak 14 Nie 13 Nie wiem 23

13 4. Czy ma Pan(i) poczucie, że Pańskie dziecko po ukończeniu gimnazjum jest dobrze przygotowane do funkcjonowania w dalszym życiu? zdecydowanie tak 6 raczej tak 37 raczej nie 8 zdecydowanie nie 0

14 Ankieta skierowana do absolwentów
1. Czy gimnazjum przygotowało Cię do samodzielnego uczenia się: tak 19 nie 1 Uzasadnienie: Wymagający nauczyciele 2 Aby mieć dobre oceny trzeba było pracować również w domu Systematyczna nauka 2 Ustne odpowiedzi (referaty, prezentacje) Dobre podstawy, które pozwalają na dalszą naukę Lekcje geografii (czytanie i orientowanie się na mapie)

15 nie 7: wymień z jakich przedmiotów język angielski 4, matematyka 4,
2. Czy zakres wiadomości był wystarczający do podjęcia nauki w szkole średniej? tak 13 wymień z jakich przedmiotów biologia 8, geografia 5, matematyka 7, chemia 6, fizyka 6, historia 8, język polski 11, język angielski 3, informatyka 2, nie 7: wymień z jakich przedmiotów język angielski 4, matematyka 4, informatyka 1

16 3. Najlepiej byłam/em przygotowana/y z ( wymień przedmioty ):
Język polski 7, Biologia 10, Geografia 9, Fizyka 4, Historia 4, Chemia 5, Matematyka 6, Język angielski 2

17 4. Moje dobre przygotowanie wynikało z:
wymagań nauczyciela 17 moich zainteresowań 9 wymień inne … 5. Czy wracasz wspomnieniami do gimnazjum? Czy odwiedzasz swoich dawnych nauczycieli? często 3 czasami 9 rzadko 6

18 6. Czy chcesz się podzielić swoimi refleksjami ( uwagami, spostrzeżeniami ) z nauczycielami uczącymi w gimnazjum?  tak 7 nie 11 Jeśli odpowiedziałaś/eś „tak”, to podaj z nauczycielem jakiego przedmiotu chciałbyś porozmawiać i na jaki temat : Chętnie spotkałbym się z: p. Łapot 2 p. Gutkiewicz 2 p. Czachurską 3 p. Sytą 1 p. Miernikiem

19 ANALIZA WYNIKÓW: Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów poprzez rozmowę z absolwentami 87% oraz kontakty z nauczycielami ze szkoły średniej w 43%. Analizując ankiety można zauważyć, iż uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwenci w 85% są zadowoleni z przygotowania do dalszej nauki w szkole średniej. W 56% nauczyciele nie utrzymują kontaktu z absolwentami w 12% kontaktują się sporadycznie i w 12% od czasu do czasu. W szkole istnieje system zbierania danych o absolwentach w postaci arkusza „Losy absolwentów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie” zawierający informacje co do typu wyboru dalszej szkoły. Informacje na temat dalszych losów absolwentów gromadzone są poprzez indywidualne rozmowy. Analiza zebranych informacji jest wykorzystywana do tworzenia planów pracy, do wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych oraz tworzenia programu doradztwa zawodowego. W szkole prowadzone są zajęcia na temat orientacji zawodowej na lekcjach godzin wychowawczych, a także przy współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniowie mieli przeprowadzone testy. 

20 WYNIKI WYMAGAJĄCE POPRAWY
Zwiększenie informacji dla rodziców na temat rynku pracy, doradztwa zawodowego. WNIOSKI I REKOMENDACJE  Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów przy tworzeniu planów pracy, do wzbogacania i uzupełniania oferty zajęć pozalekcyjnych.

21 Sposoby prezentacji wyników:
Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami Skład Zespołu: mgr Małgorzata Różyc mgr Teresa Szewczyk


Pobierz ppt "OBSZAR III: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google