Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje - środowisko drogą do zrównoważonego rozwoju PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje - środowisko drogą do zrównoważonego rozwoju PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY."— Zapis prezentacji:

1 Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje - środowisko drogą do zrównoważonego rozwoju PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

2 Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 roku w Krakowie, jako pierwsza niezależna, nie przynosząca zysku organizacja ekologiczna.

3 Polski Klub Ekologiczny jest organizacją o zasięgu krajowym o trzystopniowej strukturze Zarząd Główny 12 Okręgów Regionalnych około 120 Kół terenowych

4 Przygotowując się do realizacji programu przyjęliśmy następujące założenia: Problemy na styku środowisko – inwestycje mają miejsce od wielu lat, pomimo wielokrotnych zmian ustawodawstwa. w najbliższych latach w związku z REALIZACJĄ programów Infrastruktura i Środowisko Zachodzi obawa, że liczba konfliktowych sytuacji będzie wzrastać

5 PRZYCZYNĄ TAKIEGO STANU RZECZY JEST: mało skuteczna informacja poprzedzająca wszczynanie procedur inwestycyjnych BRAKU DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU dialogu SPOŁECZNEGO Niedostateczna wiedza na temat możliwości, zagrożeń i konsekwencji jakie niesie ze sobą planowany rozwój np. program Natura 2000

6 Dlatego Celem programu: Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje - środowisko drogą do zrównoważonego rozwoju jest zapobieganie lub minimalizowanie lokalnych konfliktów poprzez:

7 Dostarczanie wiedzy - na temat dostępu do informacji o środowisku mieszkańcom małych miejscowości Nabywanie umiejętności poszukiwania dostępnych rozwiązań dla lokalnego rozwoju Wyrażanie opinii w drodze konsultacji i wniosków Polepszanie komunikacji pomiędzy lokalną społecznością a administracją Wspólne rozwiązywanie krok po kroku problemów ekologicznych w praktyce

8 PUNKT INFORMACJI EKOLOGICZNEJ program obejmuje 7 gminy w trzech województwach: Lubuskim, Śląskim i Małopolskim (gmina Klucze i Krzeszowice). W każdym z regionów powstał PUNKT INFORMACJI EKOLOGICZNEJ który ma za zadanie:

9 PUNKT INFORMACJI EKOLOGICZNEJ Przekazanie mieszkańcom umiejętności poszukiwania informacji o środowisku Dostępu do bezpłatnego poradnictwa z zakresu prawa ekologicznego Pomoc przy rozwiązywaniu i diagnozowaniu problemów ekologiczny metodą: krok po kroku Udostępnianie informacji na temat alternatywnych rozwiązań uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju

10 O powodzeniu naszej kampanii będzie można powiedzieć kiedy: Społeczność lokalna będzie aktywnie uczestniczyła w czynnościach oraz procedurach administracyjnych, decydując o kierunkach rozwoju swojej miejscowości, Wzmocnienie przekonania władz i pracowników samorządów gminnych o pożytkach płynących z jawności informacji publicznej i prawie obywatela do wypowiadania się w sprawach dotyczących środowiska a wymagających udziału społeczeństwa

11 DOBRA JAKOŚĆ KONSULTACJI - CZYLI PROFESJONALIZM ZARÓWNO ZE STRONY OBYWATELI JAK I URZĘDNIKÓW wzmocnienie działań obywatelskich poprzez wzrost ilości organizacji pozarządowych

12 CO ROBIMY OBECNIE Badania pilotażowe na temat problemów środowiskowych gmin Ankietyzacja z udziałem mieszkańców Przeprowadzenie sondaży wśród radnych na temat spraw środowiskowych wymagających rozwiązania. Przegląd strategii rozwoju i innych dokumentów stanowiących prawo miejscowe

13 CO ROBIMY OBECNIE Edukacyjne zebrania wiejskie (w sołectwach) – w oparciu o uzyskane wypowiedzi ankietowe Podczas zebrań jest przekazywana uczestnikom wiedzy o dostępie do informacji o środowisku oraz o potrzebie i procedurach wyrażania opinii w drodze konsultacji społecznych oraz składania wniosków obywatelskich

14 CO ROBIMY OBECNIE na każdym zebraniu wybierane są najważniejsze problemy ekologiczne które - wspólnie z Państwem będziemy starali się doprowadzić do pozytywnego zakończenia


Pobierz ppt "Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje - środowisko drogą do zrównoważonego rozwoju PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google