Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZYMY SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE DLA KAŻDEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZYMY SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE DLA KAŻDEGO"— Zapis prezentacji:

1 TWORZYMY SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE DLA KAŻDEGO

2 Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do placówek oświatowych umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

3 KLASY INTEGRACYJNE Uczniowie o specyficznych potrzebach psychoedukacyjnych realizują w oddziałach integracyjnych treści podstawy programowej dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychoruchowych i edukacyjnych.

4 Obecnie w szkole jest 10 klas integracyjnych.
Pierwszą klasę integracyjną w naszej szkole utworzono w 1999 roku. W oddziałach uczy się od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Obecnie w szkole jest 10 klas integracyjnych. W klasie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący przedmiot oraz pedagog specjalny, który opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5 W KLASACH INTEGRACYJNYCH UCZĄ SIĘ:
dzieci niepełnosprawne ruchowo dzieci niepełnosprawne intelektualnie dzieci niesłyszące dzieci niedowidzące dzieci z zaburzeniami zachowania dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspargera.

6 PRACUJEMY NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI
Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej i na bazie obowiązujących podręczników. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Nauczyciel prowadzący realizuje treści programowe, nauczyciel wspomagający dostosowuje zakres programu do możliwości niepełnosprawnego dziecka, jego tempa, specjalnych potrzeb w zależności od orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzięki takiemu systemowi na każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie nauczania. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków. Nie ma sztywnego systemu lekcyjnego, a moment i sposób przejścia na taki system wybiera nauczyciel w zależności od tego, jak szybko w danej klasie postępuje proces adaptacji uczniów do wymogów życia szkolnego.

7

8 NAUKĘ WSPIERAJĄ SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA:
zajęcia logopedyczne terapia pedagogiczna zajęcia metodą Montessori socjoterapia rehabilitacja zajęcia dla dzieci z ryzyka dysleksji oraz mających trudności w uczeniu się matematyki

9


Pobierz ppt "TWORZYMY SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE DLA KAŻDEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google