Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kartuzy, 22 października 2010 r. Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kartuzy, 22 października 2010 r. Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 1 Kartuzy, 22 października 2010 r. Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce

2 2 2 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

3 3 33 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

4 4 Edukacja na poziomie podstawowym razem z edukacją przedszkolną Szkoła podstawowa Przedszkole Punkt przed. Oddz. przed. Oddz. przed. Przedszkole Punkt przed. Punkt przed. Dyrektor zarządzający, koordynator ds. specjalnych potrzeb Obwód szkoły podstawowej

5 5 Edukacja licealna razem z edukacją na poziomie gimnazjalnym Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Dyrektor zarządzający, koordynator ds. doradztwa edukacyjno -zawodowego Gmina 1 Gmina 3 Gmina 2

6 6 Kształcenie zawodowe razem z edukacją dorosłych Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła kształcenia ogólnego dla dorosłych Kurs zawodowy 2 Kurs zawodowy 5 Kurs zawodowy 4 Kurs zawodowy 3 Kurs zawodowy 1 Centrum lub inna baza kształcenia praktycznego Specjalistyczna kadra nauczycieli zawodu Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego konkretnej branży Szkoła policealna Współpracujący pracodawcy i uczelnie

7 7 System wsparcia polskiego kształcenia uzupełniającego za granicą Polska placówka dyplomatyczna Niepubliczna szkoła uzupełniająca 2 Niepubliczna szkoła uzupełniająca 3 Niepubliczna szkoła uzupełniająca 1 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Publiczna szkoła uzupełniająca Pracownik odpowiedzialny za wsparcie szkół uzupełniających

8 8 Centralne dbanie o jakość w edukacji Na bazie KOWEZiU Sieć regionalnych ośrodków jakości edukacji Sieć lokalnych centrów rozwoju edukacji Stawianie wymagań szkołom – zbudowane na bazie OKE i pracowników kuratoriów Wspieranie szkół w rozwoju – na bazie poradni i doskonalenia Na bazie CKE i pracowników kuratoriów Na bazie ORE

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kartuzy, 22 października 2010 r. Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google