Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim Projekt pt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim Projekt pt."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim Projekt pt.

2 Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

3 Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

4 OKRES WDRAŻANIA PROJEKTU: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 01.07.2005 r. – 31.12.2005 r.

5 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia zarejestrowanych do 24 miesięcy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich CEL PROJEKTU:

6 Wzmocnienie kreatywności i zdolności do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Podniesienie lub zdobycie kwalifikacji dostosowanych do wymogów gospodarki i potrzeb pracodawców. Zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi młodych. CELE SZCZEGÓŁOWE: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

7 Projekt obejmował swym zasięgiem 13 gmin powiaty tomaszowskiego, w tym: 11 gmin wiejskich, 1 gminę miejsko-wiejską, 1 gminę miejską. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU:

8 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

9 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych, rozwój sektora usług gastronomiczno-hotelarskich, przygraniczne położenie powiatu tomaszowskiego, brak kadry gastronomicznej o wysokich kwalifikacjach i praktycznych umiejętnościach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

10 25 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia z terenu powiatu tomaszowskiego zarejestrowanych do 24 miesięcy, z wykształceniem: średnim gastronomicznym – 20 osób, zasadniczym zawodowym gastronomicznym – 5 osób. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich GRUPA DOCELOWA:

11 REALIZOWANE DZIAŁANIA: Poradnictwo zawodowe. Szkolenie zawodowe Kucharz-kelner z modułem językowym. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

13 REALIZOWANE DZIAŁANIA: Staże i przygotowanie zawodowe. Pośrednictwo pracy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

14 OSIĄGNIĘTE REZULTATY TWARDE: Zdobycie kwalifikacji przez 25 osób bezrobotnych w zawodzie kucharz-kelner. Nabycie przez 25 osób podstawowych umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 20 osób w ramach zorganizowanych staży i przygotowania zawodowego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

15 OSIĄGNIĘTE REZULTATY MIĘKKIE: Zwiększenie mobilności zawodowej młodych ludzi. Nabycie umiejętności autoprezentacji. Nabycie zdolności nawiązywania kontaktów. Nabycie umiejętności planowania własnego czasu, punktualności oraz odpowiedzialności. Nabycie zdolności do samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

16 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU: Stworzenie szansy na usamodzielnienie się młodych ludzi. Poprawa sytuacji materialnej beneficjentów i członków ich rodzin. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności, nabyte doświadczenia będą stanowić trwały rezultat w karierze zawodowej beneficjentów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

17 BUDŻET PROJEKTU: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Całkowite wydatki projektu 172304,50 zł

18 OSIĄGNIĘTY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA UCZESTNIKÓW PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 8 osób – tj. 30%

19 POZIOM ZADOWOLENIA UCZESTNIKÓW Z UDZIAŁU W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 100%

20 POWIATOWY URZĄD PRACY UL. LWOWSKA 35 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI TEL. 084 6642072 FAX 084 6643863 E-MAIL luto@praca.gov.plluto@praca.gov.pl PREZENTACJĘ PRZEDSTAWIŁA: Magdalena Kozieł


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim Projekt pt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google