Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212."— Zapis prezentacji:

1 1

2

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212 975 941 ogółem 55 711 100 163

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 50 (+2 rezerwowe) 575 615 388326 427 021

5 5 W ramach dotychczasowych naborów do punktu przyjęć IZ wpłynęło 1389 wniosków ZŁOŻONE WNIOSKI

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 722 projekty - na łączną kwotę dofinansowania 2 472 432 027 TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 630 projektów TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 630 projektów TRYB INDYWIDUALNY 22 projekty TRYB INDYWIDUALNY 22 projekty PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów

7 7 PODPISANE UMOWY 505 umów o łącznej wartości 3 091 697 592 zł, w tym dofinansowanie 1 890 080 821 zł 505 umów o łącznej wartości 3 091 697 592 zł, w tym dofinansowanie 1 890 080 821 zł TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 418 umów 2 116 359 591 zł (1 356 260 266 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 418 umów 2 116 359 591 zł (1 356 260 266 zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 umów 902 154 414 zł (471 618 107 zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 umów 902 154 414 zł (471 618 107 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów 73 183 587 zł (62 202 448 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów 73 183 587 zł (62 202 448 zł)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowy Tryb systemowy Tryb indywidualny Ogółem ogółem złożone2181831402 rozpatrzone pozytywnie5229081 rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia 1501541305 w toku postępowania przed IZ 1600

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków 68839117844 Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) 601 342 64530 559 95434 474 424666 377 023 Łączna wartość przekazanej dotacji (PLN) 502 086 94717 794 40826 731 172546 612 527

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR: 495 326 073,23 zł Instytucja Certyfikująca (MRR) przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na łączną kwotę 94 987 223,46 euro CERTYFIKACJA

11 11 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6 sierpnia 2009 roku dokonał wyboru w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, projektu pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy INICJATYWA JEREMIE

12 12 INICJATYWA JEREMIE TYTUŁ PROJEKTU: Dolnośląski Fundusz Powierniczy BENEFICJENT: Bank Gospodarstwa Krajowego KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN): 405 732 727,65 zł DATA PODPISANIA UMOWY: 23 września 2009 r.

13 13


Pobierz ppt "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212."

Podobne prezentacje


Reklamy Google