Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WATA World Association of Travel Agencies

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WATA World Association of Travel Agencies"— Zapis prezentacji:

1 WATA World Association of Travel Agencies
Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży Nadiia Kovalchuk (48052) Andrii Pshenychnyi (38053)

2 HISTORIA Stowarzyszenie powstało 5 maja 1949 roku, gdy 8 profesjonalnych biur podróży z Francji, Włoch, Belgii i Szwajcarii spotkali się w Genewie w celu stworzenia międzynarodowej organizacji, aby poprawić i zracjonalizować ruch turystyki międzynarodowej. Co było glównym celem? Stworzenie sieći. Pod kierownictwem pierwszego prezydenta, Daniela V. Dedina z Paryża, zaczęli legalizację znaku towarowego WATA w skali globalnej.

3 WATA General Assembly, 1950 - Nice (France)
WATA jest jedną z najbardziej zasłużonych i najważniejszych międzynarodowych organizacji turystycznych. Siedzibą Stowarzyszenia przez długi czas była Genewa, a obecnie jest nią Gland (Szwajcaria). WATA General Assembly, Nice (France)

4 CELE koncentracja na sprzedaży podstawowych wybitnych produktów w celu przyciągnięcia większych grup podróżnych. W stolicach i znanych miejscach (jak np. lista UNESCO, zabytki), to działa idealnie. popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków, poprzez wymianę oraz racjonalną organizację usług turystycznych; gromadzenie i rozwijanie dokumentacji i reklamy w dziedzinie organizacji turystyki międzynarodowej; uczestniczenie we wszelkich działaniach handlowych i finansowych, które pozostają w bezpośrednim związku z wyżej wymienionymi celami.

5 CZŁONKOSTWO Rzeczywiste (agenty kontraktowe) Korespondenci
Korzystają z wszelkich uprawnień i przywilejów, jakie daje przynależność do organizacji. szeroka sieć agencji biur podróży należących do innych członków Stowarzyszenia; prawa i obowiąlki członków, zasady współpracy, stosowane stawki prowizyjne oraz inne aspekty funkcjonowania, określa regulamin WATA. Korespondenci Korzystają tylko z niektórych uprawnień wynikających z przynależności do organizacji. nie mogą używać znaku firmowego WATA na formularzach, voucherach itp., ani wydawać biletów podróży w imieniu WATA; za świadczone usługi mogą otrzymać od członków zwykłych prowizję o 2% większą.

6 CZŁONKOSTWO Agencje akredytowane
powiązane są z WATA za pomocą specjalnych umów; korzystają z różnych ułatwień; uczestniczą w zgromadzeniach światowych (kongresach, konferencjach) i regionalnych, bez prawa głosowania Pełne Członkostwo jest otwarte dla Agencji podróży – przeważnie prywatnych, śrieniego rozmiaru, z przestrzeganiem najwyższych zasad etyki zawodowej oraz posiadających znaczących pozycji w lokalnej społeczności. Na koniec 2000 roku do WATA należało 84 agentów podróży z 54 krajów świata.

7 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Najwyższym organem WATA jest Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się z reguły raz do roku, ale nie rzadziej niż raz na trzy lata. Zgromadzenie wybiera członków do najważniejszych organów Stowarzyszenia: Rady Delegatów Rady Dyrektorów Komitetu Administracyjnego Komisji Rewizyjnej.

8 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Rada Delegatów składa się z przedstawicieli regionów geograficznych (6-12 delegatów) oraz 3 członków Komitetu Administracyjnego. Zbiera się raz w roku, a na jej czele stoi Prezydent. Marc DANS, President, Brussels International Travel Service, Belgium Amine NASSER, Vice-President, Saad Tours, Lebanon

9 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Rada Dyrektorów (5-9 osób) odpowiedzialna za: realizację decyzji Zgromadzenia Ogólnego i Rady Delegatów; przygotowanie zagadnień do rozpatrzenia przez poszczególne organy Stowarzyszenia; zarządzanie Stowarzyszeniem; relacje między członkami i osóbami trzecimi; spełnianie celów Stowarzyszenia i przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych; zapewnienie reprezentacji prawnej Stowarzyszenia.

10 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Komitet Administracyjny jest organem WATA o szerokich kompetencjach , który tworzą trzej członkowie Rady Dyrektorów oraz Komisja Rewizyjna, składająca się z dwóch kontrolerów-rewidentów. General Assembly in Stockholm. 2008

11 DZIAŁALNOŚĆ zbieranie i rozpowszechniania informacji handlowych i technicznych dotyczących turystyki, pomiędzy członkami oraz organizacjami współpracującymi; informowanie członków o aktualnych cenach usług turystychnych, o możliwościach współpracy i ułatwieniach uzyskanych od hoteli i towarzystw transportowych; sieć agencji, organizujących lub sprzedających podróże po całym świecie, które wzajemnie przekazują sobie klientów, tym samym przyczyniają się do zwiększenia swoich dochodów; badania nad najbardziej racjonalnym modelem organizacji i funkcjonowania biur podróży.

12 DZIAŁALNOŚĆ unifikacją dokumentów turystycznych (doprowadzila do ujednolicenia formularzy voucherów). utworzenie przedsiębiorstwa WATA Investment Inc., którego zadaniem jest udzielanie pomocy w realizacji inwestycji związanych zturystyką. publikowanie dwutomowego informatora, zawierającego dane o agencjach podróży, hotelach, jak również informacje turystyczne o poszczególnych krajach (WATA Global Travel Planner). broszura General Tariff, informująca o cenach różnego typu usług turystycznych oraz dwumiesięcznik WATA Gazatte

13 Co oferują członkowie WATA?
W Polsce członkiem WATA jest FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL z siedżibą w Warszawie. pełne i unikalne doświadczenie od podróży; doświadczenie, know-how; kreatywne i szybkie odpowiedzi na wymagania turystów; neutralny profesjonalny doradza; koordynacja usług; skuteczna pomoc na miejscu; praktyczne i konkretne rozwiązania pytań; odpowiedzialność.

14 Zapraszamy do zapoznania ze stroną internetową
Światowego Stowarzyszenia Agencji Podróży: Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "WATA World Association of Travel Agencies"

Podobne prezentacje


Reklamy Google