Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe organizacje turystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe organizacje turystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Podróży

2 Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Podróży powstało w 1931 roku
Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Podróży powstało w 1931 roku. Początkowo nosiło nazwę Amerykańskie Stowarzyszenie Statków Parowych i Agentów Turystycznych. Obecną nazwę przyjęło w Większość członków ASTA stanowią firmy sektora turystycznego z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Organizacja ta uznawana jest za lidera dziaіalności na rzecz ochrony interesów agentów podróży oraz samych turystów. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Nowym Jorku.

3 Cele Misja ASTA brzmi "chronić i promować wzajemne interesy członków, działać zgodnie z kodeksem etycznym, stymulować popyt na usługi turystyczne oraz promować korzystanie z usług członków Stowarzyszenia".

4 ASTA stawia przed sobą następujące cele: 1
ASTA stawia przed sobą następujące cele: 1. promowanie aktywności turystycznej ludzi wszystkich narodów 2. polepszanie wizerenku swych członków i zachęcanie do korzystania z ich usług 3. reprezentowanie poglądów i interesów agentów podróży na wszystkich szczeblach administracji rządowej i przemysłu turystycznego 4. promowanie profesjonalnych i etycznych wzorców zachowań w przemyśle turystycznym

5 5. stanowić zródło informacji dla przedstawicieli sektora turystycznego na całym świecie
6. działanie na rzecz ochrony konsumenta i bezpieczeństwa podróży 7. promowadzenie programów edukacyjnych dla członków i podmiotów związanych z przemysłem turystycznym 8. zwracanie uwagi na wpływ, jaki ma turystyka na środowisko naturalne.

6 Członkowstwo Wbrew swej nazwie, która sugeruje, iż ASTA grupuje wyłącznie biura amerykańśkie, nie jest to organizacja regionalna. Wśród członków Stowarzyszenia zawsze przeważały firmy z USA i Kanady, jednak zrzesza ono wiele tysięcy firm turystycznych z całego świata. Członkami ASTA są przedstawiciele wszystkich branż związanych z przemysłem turystycznym i hotelarskim, a mianowicie: biura i agencje turystyczne, touroperatorzy, hotele i siecie hotelowe. linie lotnicze, przewożnice promowi, wypożyczalnie samochodów i inni usługodawcy związani z turystyką.

7 Liczba członków Stowarzyszenia przekracza , a ponad tysiąc związanych jest z nim co najmiej od 25 lat. Wszyscy członkowie są zabowiązani do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego ASTA, dziłań na rzecz rozwoju sektora agencji podróży, popieranie akcji mediacyjnych Stowarzyszenia, łagodzących spory poniędzy członkami oraz stosowania się do wszystkich innych wytycznych Organizacji.

8 W porównaniu do innych międzynarodowych organizacji turystycznych, w ASTA istnieje Wyjątkowo duża liczba kategorii członkowstwa: - Travel Agency Company. Członkowie tej kategorii muszą pochodzić z USA lub innych terytoriów od nich zależnych, miec ważne licencje na prowadzenie działalności, posiadać akredytację Airlines Reporting Corporation (ARC) i International Airlines Travel Agency Network (IATAN) oraz desygnować reprezentanta swojej firmy na spotkania w ramach ASTA. - Internetional Travel Agency Company. Członkowie tej kategorii pochodzą spoza terenu USA i muszą mieć akredytację Internetional Air Transport Association (IATA). Również oni muszą desygnować swojego przedstawiciela na spotkania w ramach ASTA.

9 - Travel Professional - pracownicy lub przedstawiciele handlowi agencji akredytowanych przy ARC i IATAN, działający na terenie USA i terytoriów od nich zależnych. - International Travel Professional - pracownicy lub przedstawiciele akredytowanych przy IATA agencji podróży, działający poza terenem USA. - Allied Company - instytucje zaangażowane w dostarczanie usług oraz informacji dla agencji turystycznych, niepodlegające kategorii Travel Agency Company. - Travel School - instytucje szkolące przyszłe kadry przemysłu turystycznego, posiadające zezwolenie ze strony odpowiednich władz, które nie podlegają pod inne kategorie członkowstwa.

10 - Allied Associate - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych przez członków Allied Company lub Travel School. - Senior - emerytowani członkowie ASTA lub reprezentanci swoich przedsiębiorst, pracujący w turystyce co najmnie 12 lat. - Honorary - osoby, którym tytuł honorowego członka nadaje Zarząd ASTA. Tytuł ten przyznawany jest przeważnie za wybitne zasługi dla przemysłu turystycznego.

11 Władze i struktura organizacyjna
Władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd (Board of Directors), składający się z 24 osób. Podczas dorocznych spotkań ustala on ogólne ramy polityki Stowarzyszenia i zajmuje się administracyjną stroną Organizacji.

12 W strukturze Zarządu działa, powoływane przez niego, Komitet Wykonawczy (Executive Committee), który tworzą: Prezydent, wiceprezydent, Sekretarz oraz Skarbnik. Głównym zadaniem prezydenta i jego zastępcy jest wprowadzenia w życie podjętych przez Zarząd decyzji. Sekretarz, czuwa nad zgodnością dziłań Organizacji z jej statutem oraz jest odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań z posiedzeń Zarządu.

13 Skarbnik natomiast, zajmuje się wszystkimi sprawami ASTA związanymi z finansami. Za zgodą Zarządu prezydent Komitetu Wykonawczego może powoływaći rozwiązywać grupy robocze i inne komórki, które zajmują się zleconymi zadaniami specjalnymi.

14 Zarząd ASTA powołuje również nowe Oddziały (Chapters)
Zarząd ASTA powołuje również nowe Oddziały (Chapters). Do Oddziałów należą wszyscy Organizacji, a przynależność do konkretnego Oddziału jest zdeterminowana kryteriami geograficznymi. Każdy Oddział prowadzi w swoim regionie działalność, która musi być zgodna z ogólną polityką ASTA. Odziały są podzielone na dwie grupy: amerykańską i międzynarodową. Każdy z nich ma swój organ kierowniczy, tzw. Stałą Radę Prezydentów - CPC (Chapter Presidents' Council), składającą się z szefów amerykańskich i międzynarodowych Oddziałów ASTA.

15 Dzialalność Wspiera agencje podróży i reprezentuje ich interesy
Dzialalność publikacyjna Wspiera rozwój środków komunikowania się - Pomaga w prowadzeniu kampanii reklamowych

16 koniec 16


Pobierz ppt "Międzynarodowe organizacje turystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google