Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Federacja Kampingu i Karawaningu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Federacja Kampingu i Karawaningu"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Federacja Kampingu i Karawaningu
IFCC Bartosz Gierczak 40994 Angelika Szczepańska 40995

2 Powstanie organizacji
Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu zastała założona w 1932 r. w Holandii. Federacja jest członkiem Światowej Organizacji Turystyki. Główny zadaniem jakie stawiała federacja przed sobą był rozwój turystyki kempingowej.

3 Cele Koordynacja działalności organizacji członkowskich
Inicjowanie i popieranie akcji ułatwiających turystykę kempingową Zbieranie materiałów dotyczące turystyki oraz informacji o obozowiskach Organizacja corocznych zlotów turystów kempingowych Działania mające na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ubezpieczeń dla osób uprawiających turystykę kempingową i karawaningową

4 Członkowstwo Członkami Międzynarodowej Federacji Kempingu i Karawaningu są krajowe federacje i stowarzyszenia, w sumie jest ich razem 58 stowarzyszeń z 34 państw. Wśród członków wyodrębnia się dwie kategorie: Członków stałych – którą tworzą kluby, a ich zasadniczy cel to popieranie turystyki kempingowej Członkowie stowarzyszeni – mogą być to kluby oraz inne organizacje zainteresowane turystyką kempingową lub tylko ją popierające

5 Władze i struktura organizacyjna
Najwyższym organem federacji jest Zgromadzenie Ogólne: Tworzą je wszyscy członkowie Zgromadzenie zbiera się raz do roku i wybiera skład rady międzynarodowej Od niedawna federacja wyodrębnia dwie niezależne komisje regionalne: Północnoamerykańską i Azjatycko-Pacyficzną

6 W ramach Federacji działa kilka komisji statutowych np
W ramach Federacji działa kilka komisji statutowych np. arbitrażowa i specjalistycznych np. kempingu alpinistycznego, samochodowa i karawaningowa oraz młodzieżowa.

7 Działalność Podstawową formą działalności Federacji jest organizacja spotkań osób i instytucji zarządzających kempingami w celu wymiany doświadczeń. Międzynarodowy Związek Turystyki i Międzynarodowa Federacja Samochodowa wprowadziła specjalny karnet kempingowy. Federacja na użytek członków gromadzi dane dotyczące rozmieszczenia kempingów w poszczególnych krajach.

8 Polska Federacja Campingu i Caravaningu
Powstała 28 czerwca 1964 roku. Członkowstwo w PFCC zapewnia m.in.: Pierwszeństwo do zajęcia miejsc kempingowych Zniżki

9 Polska Federacja Campingu i Caravaningu skupia 276 kempingów w Polsce.

10 MAPA POLSKI Z CAMPINGAMI


Pobierz ppt "Międzynarodowa Federacja Kampingu i Karawaningu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google