Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prąd Elektryczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prąd Elektryczny."— Zapis prezentacji:

1 Prąd Elektryczny

2 Prąd elektryczny Nośniki prądu elektrycznego: elektrony jony
Prąd elektryczny jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Nośniki prądu elektrycznego: elektrony jony dziury(puste miejsca po elektronach)

3 Napięcie w obwodzie prądu elektrycznego
Napięciem elektrycznym U nazywamy wielkość fizyczną, której miarą jest stosunek pracy W wykonanej przez siły pola elektrycznego przy przemieszczeniu ładunku q do wartości tego ładunku.

4 Opór elektryczny Opór elektryczny danego odbiornika prądu obliczamy,
dzieląc wartość napięcia U na końcach tego odbiornika przez natężenie I prądu płynącego w tym odbiorniku

5 Moc prądu elektrycznego
Mocą prądu elektrycznego P nazywamy stosunek pracy W wykonanej przez prąd elektryczny do czasu t, w którym ta praca została wykonana.

6 Prawa związane z prądem elektrycznym
I prawo Kirchhoffa II prawo Kirchhoffa prawo Ohma

7 I prawo Kirchhoffa I1 + I2 + I3 = I4 + I5 + I6
Suma natężeń prądów wypływających z rozgałęzienia równa jest sumie natężeń prądów wpływających do rozgałęzienia I1 + I2 + I3 = I4 + I5 + I6

8 II prawo Kirchhoffa Drugie prawo Kirchhoffa mówi, że w obwodzie zamkniętym (oczku) suma wszystkich napięć jest równa zeru.

9 Prawo Ohma Stosunek napięcia elektrycznego U między końcami odcinka obwodu do natężenia prądu I płynącego w tym odcinku ma stałą wartość.

10 Prąd elektryczny stały
Prąd stały w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego charakteryzuje się stałą wartością natężenia oraz kierunkiem przepływu. Źródłem prądu stałego mogą być: baterie akumulatory zasilacze stabilizowane

11 Prąd elektryczny zmienny
Prąd zmienny to taki prąd elektryczny, którego wartość w czasie ulega zmianie. Wśród prądów zmiennych wyróżnia się: prąd przemienny prąd tętniący

12 Prąd elektryczny przemienny
Prąd przemienny to taki, który nie jest stały co do wartości jego natężenia, które zmienia się w czasie. Każdy z okresów: musi być taki sam pod względem zmian wartości natężenia w czasie wartości natężenia muszą być symetryczne względem wartości 0

13 Prąd elektryczny tętniący
Prąd tętniący to taki prąd elektryczny okresowo zmienny, którego wartość średnia w ciągu jednego okresu jest różna od zera.

14 Urządzenia zamieniające prąd
Urządzenia zamieniające prąd stały w zmienny i odwrotnie to: Prostownik Falownik

15 Prostownik Element lub zestaw elementów elektronicznych
służący do zamiany prądu zmiennego na prąd stały.

16 Falownik Falownik jest to urządzenie elektryczne zamieniające
prąd stały, którym jest zasilane, na prąd przemienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej.

17 Przyrządy pomiarowe Amperomierz Licznik energii elektrycznej Watomierz
Woltomierz

18 Amperomierz Amperomierz to przyrząd pomiarowy służący do
pomiaru natężenia prądu elektrycznego.

19 Licznik energii elektrycznej
przeznaczony jest do pomiaru ilości przepływającej energii Elektrycznej.

20 Watomierz Watomierz to miernik wskazujący aktualny pobór
Mocy Czynnej w obwodzie.

21 Woltomierz Woltomierz jest to przyrząd pomiarowy za pomocą którego
mierzy się napięcie elektryczne.

22 KONIEC


Pobierz ppt "Prąd Elektryczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google