Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł NR 94 W WARSZAWIE. SUKCES NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB KAŻDEGO UCZNIA BEZPIECZNA I ŻYCZLIWA SZKOŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓ Ł SZKÓ Ł NR 94 W WARSZAWIE. SUKCES NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB KAŻDEGO UCZNIA BEZPIECZNA I ŻYCZLIWA SZKOŁA."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł NR 94 W WARSZAWIE

2 SUKCES NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB KAŻDEGO UCZNIA BEZPIECZNA I ŻYCZLIWA SZKOŁA

3 System PSOK obejmuje wszystkie klasy Szkoły Podstawowej Nr 172 i Gimnazjum Nr 118. W klasach 1-3 SP zostanie wdrożony cel lekcji. W klasach IV-VI SP i I-III Gim. zostanie wprowadzony: cel lekcji, kryteria, informacja zwrotna. Wszystkie te elementy wprowadzamy na każdym przedmiocie. Ocenianie kształtujące stosujemy do: a) pracy domowej b) jednej kartkówki w miesiącu

4

5 Strony uczestniczące w systemie: Uczniowie Nauczyciele Rodzice Dyrekcja szkoły Pracownicy szkoły Organ prowadzący szkołę

6 ORIENTACJA NA UCZNIA Potrzeby uczniów będziemy rozpoznawać we wrześniu każdego roku poprzez badania ankietowe, rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym Koordynator zespołu przekazuje wnioski do realizacji na Radzie Pedagogicznej pod koniec września/początek października Uczniowie mogą zgłaszać się ze swoimi problemami do: wychowawcy pedagoga psychologa dyrektora Samorządu Uczniowskiego

7 Zgłoszona sprawa zostaje rozpatrzona najpóźniej w ciągu dwóch tygodni i uczeń zostaje z decyzją zapoznany Uczniowie mogą kierować swoje uwagi dotyczące funkcjonowania PSOK do Samorządu Uczniowskiego a jego Przewodniczący raz w miesiącu zbiorcze informacje przekazuje Dyrektorowi ORIENTACJA NA UCZNIA- c.d.

8 STRUKTURA SYSTEMU Nadzór nad wprowadzeniem i utrzymaniem PSOK sprawuje Dyrektor z Zespołem: - Zespół ds. wdrażania OK. - Zespół ds. budowania klimatu szkoły - Zespół ds. ewaluacji systemu

9 ETAPY WDRAŻANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PSOK Poszerzenie wiedzy na temat celu lekcj i Wdrożenie celu lekcji od 06.05.2013 i zapoznanie uczniów z tym elementem Pod koniec czerwca sprawdzenie, ocena stopnia opanowania i umiejętności wprowadzania danego elementu, wnioski do doskonalenia Wdrożenie kryteriów oceniania od 01.09.2013 Początek listopada sprawdzenie, ocena stopnia opanowania i umiejętności wprowadzania danego elementu, wnioski do doskonalenia Wdrożenie informacji zwrotnej od 01.11.2013

10 ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU PSOK 1.Zapoznanie z filozofią i założeniami systemu 2.Decyzja Rady Pedagogicznej o wdrożenia systemy 3.Powołanie sztabu, którego zadaniem będzie dopracowanie systemu 4.Akceptacja opracowanego systemu przez Radę Pedagogiczną 5.Monitoring i pomiary systemy 6.Ewaluacja systemu 7.Certyfikacja 8.Doskonalenie systemu 1.Zapoznanie z filozofią i założeniami systemu 2.Decyzja Rady Pedagogicznej o wdrożenia systemy 3.Powołanie sztabu, którego zadaniem będzie dopracowanie systemu 4.Akceptacja opracowanego systemu przez Radę Pedagogiczną 5.Monitoring i pomiary systemy 6.Ewaluacja systemu 7.Certyfikacja 8.Doskonalenie systemu

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !! Zespół SZKÓŁ NR 94


Pobierz ppt "ZESPÓ Ł SZKÓ Ł NR 94 W WARSZAWIE. SUKCES NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB KAŻDEGO UCZNIA BEZPIECZNA I ŻYCZLIWA SZKOŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google