Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Absencja uczniowska w szkole - pilotaż 5 listopada 2007r. VIII LO w Łodzi Temat: Wdrażanie rozwiązań – wymiana doświadczeń. Opracowanie narzędzia do monitoringu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Absencja uczniowska w szkole - pilotaż 5 listopada 2007r. VIII LO w Łodzi Temat: Wdrażanie rozwiązań – wymiana doświadczeń. Opracowanie narzędzia do monitoringu."— Zapis prezentacji:

1 Absencja uczniowska w szkole - pilotaż 5 listopada 2007r. VIII LO w Łodzi Temat: Wdrażanie rozwiązań – wymiana doświadczeń. Opracowanie narzędzia do monitoringu zaplanowanych działań.

2 Absencja uczniowska w szkole - pilotaż 5 listopada 2007r. VIII LO w Łodzi Cele: Uczestnicy systematyzują swoją wiedzę na temat konstruowania planu pilotażu i weryfikują własne plany. Uczestnicy wymieniają doświadczenia na temat dotychczasowych działań w ramach pilotażu. Uczestnicy tworzą narzędzia do monitorowania działań związanych z pilotażem.

3 Plany wdrażania rozwiązań na rzecz przeciwdziałania absencji Kryteria dobrego planu pilotażu: realność wykonania (mniej znaczy więcej – selekcja rozwiązań, możliwe do dotrzymania terminy) precyzyjność sformułowań ustalenie osób odpowiedzialnych ustalenie terminów i form sprawdzenia wykonalności Warunki powodzenia: wiedza i akceptacja dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej włączenie do pilotażu nauczycieli, uczniów i rodziców ustanowienie koordynatora projektu

4 Przykłady dobrych praktyk: ROZWIĄZANIE – zeszyt kontaktu z rodzicami ZAKRES PILOTAŻU – klasy I c, I d, II c PLAN WDRAŻANIA: 1) Spotkanie z uczniami wybranych klas- poinformowanie o powodzie wybrania klasy do projektu – koniec X.2007 r. 2) Zapoznanie uczniów wybranych klas z projektem (cel, rozwiązanie, zakres i plan działania) – koniec X.2007 r. 3) Założenie przez uczniów wybranych klas lub zmodyfikowanie zeszytów kontaktu z rodzicami – początek XI.2007 r. (strona tytułowa – imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów oraz telefony kontaktowe, stempel szkoły) 4) Zapoznanie uczniów z ideą zeszytu – początek XI.2007 r. 5) Zapoznanie rodziców uczniów z ideą zeszytu – 14.XI.2007 r.

5 Przykłady dobrych praktyk: 6) Wdrażanie rozwiązań – rodzice wszelkiego rodzaju zwolnienia, usprawiedliwienia piszą w tym zeszycie, nie ma zwolnień na kartkach. Uczeń, który ma się zwolnić np. po 3 godzinie lekcyjnej z tym zeszytem musi iść do wszystkich nauczycieli, z których lekcji się zwalnia prosząc o podpis, dopiero wtedy idzie do wychowawcy i może być zwolniony. Inne procedury zwolnień nie będą honorowane – XI.2007 – V.2008 r. 7) Weryfikacja zapisów w dokumentach szkoły (statut, procedury) – koniec X.2007 r. 8) Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą w dziedzinie przeciwdziałania absencji w szkole (prelekcje nt. odpowiedzialności nieletnich wobec prawa – czyny karalne, demoralizacja) – XI.2007 – IV. 2008 r. 9) Monitoring: - opracowanie narzędzi do monitoringu – XII.2007 r. - monitoring w okresie I – V.2008 r.

6 Przykłady dobrych praktyk: 10) Ewaluacja projektu: - opracowanie koncepcji i narzędzi do ewaluacji – I.2008 r. 11) Prezentacja efektów wdrażania rozwiązania – 16.05.2008 r., 06.06.2008 r. Podział na kolumny w tabeli: L.p. Podejmowane działania/termin Potwierdzenie działań/termin Odpowiedzialni Realizatorzy

7 Wymiana doświadczeń: - Czy udział w pilotażu akceptuje dyrektor? W jaki sposób to okazuje? - Co się udało dotychczas ustalić/ zrealizować? - Czy/ jakie obawy wiążą się z pilotażem?

8 Certyfikat uczestnictwa w pilotażu Uczestnictwo: - w spotkaniach koordynatorów pilotażu; - w opracowaniu narzędzi do monitoringu; - w opracowaniu narzędziu ewaluacji; - w prezentacji dokonań na konferencji czerwcowej.

9 Certyfikat Szkoła z dobrą frekwencją Dla szkół, które w klasach objętych pilotażem w końcu roku szkolnego 2007/ 2008 uzyskają wskaźnik 90% frekwencji oraz te, które w końcu roku szkolnego 2007/ 2008 uzyskają wskaźnik o 10% wyższy niż na początku roku i udokumentują go.

10 Propozycje narzędzi monitorowania działań w pilotażu Comiesięczne zestawienia wychowawców klas przekazywane koordynatorowi projektu z nast. danymi: - frekwencja w % - godziny usprawiedliwione - godziny nieusprawiedliwione - uczniowie ze 100% frekwencją. Comiesięczny ranking klas przekazywany do wiado- mości wychowawców i uczniów.

11 Propozycje narzędzi monitorowania działań w pilotażu Comiesięczna informacja wychowawców klas, w których odnotowano nieobecności nieusprawiedliwione o sposobach rozwiązania problemu – do koordynatora pilotażu. Comiesięczna analiza wskaźników frekwencji w klasach – do 5-go każdego miesiąca wychowawcy przekazują dane dyrektorowi szkoły. Na podstawie danych powstaje analiza i wnioski o nagrodzenie najlepszej klasy (w określonym czasie – m-c/ kwartał/ semestr itp.) – załącznik. Segregator (który stoi w pokoju nauczycielskim) z wnioskami rodziców o usprawiedliwienie nieobecności, do okresowego monitorowania przez koordynatora pilotażu lub dyrektora szkoły – załącznik.

12 Propozycje narzędzi monitorowania działań w pilotażu Monitorowanie realizacji planów przez koordynatorów pilotażu poprzez np.: - comiesięczne spotkania z nauczycielami/ wychowawcami celem analizy sytuacji celem wymiany informacji, co zostało zrobione i wyznaczeniem nowych terminów – po każdym spotkaniu sporządzona zostaje notatka z zapisanymi wszystkimi ustaleniami i przekazana wszystkim uczestnikom spotkania; - ustalenie kalendarza monitoringu (koordynator w ustalonych terminach prosi o informację o stanie realizacji działań nauczycieli odpowiedzialnych) – kalendarz z naniesionymi danymi otrzymują wszyscy n-le uczestniczący w pilotażu.


Pobierz ppt "Absencja uczniowska w szkole - pilotaż 5 listopada 2007r. VIII LO w Łodzi Temat: Wdrażanie rozwiązań – wymiana doświadczeń. Opracowanie narzędzia do monitoringu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google