Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest TIK?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest TIK?."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest TIK?

2 „Technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu ”.

3 KONIEC EPOKI KREDY!

4 Multimedia to pojęcie z dziedziny technologii komputerowej
Multimedia to pojęcie z dziedziny technologii komputerowej. Oznacza zarówno sposób przekazu, jak również sprzęt i rodzaj oprogramowania na nośniku. To środek komunikacji przekazujący informacje na kilka sposobów (tekst, grafika, animacja, dźwięk, obraz i video), a komputer to narzędzie służące do przekazywania określonej informacji.

5 Technologia informatyczna to technologiczne zastosowania informatyki w pracy z uczniami. Technologia informacyjna i komunikacyjna (TIK) to połączenie technologii informatycznej z innymi, głównie z technologią komunikacyjną, np. komputer wraz z oprogramowaniem, telefony komórkowe, telewizja oraz usługi z nimi związane ( np. wideo-konferencje, rozmowy on-line, zdalne uczenie się).

6 Dzieci o wiele łatwiej przechodzą przez proces uczenia się, kiedy informacje są im przekazywane w atrakcyjnej formie. Technologia informacyjna służy wszechstronnemu posługiwaniu się informacją i komunikowaniu się. Informacja w nauczaniu może pochodzić z dowolnej dziedziny kształcenia, być wykorzystywana w celach poznawczych i wychowawczych . W zakresie ogólnych zadań szkoły, technologia ta wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz większe poznawanie i rozumienie świata , poprzez umożliwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji.

7 Współczesna polska szkoła ma przygotować młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym, czyli takim w którym informacja jest ciągle przekazywana, przetwarzana, przesyłana i przechowywana. Osobą która to zadanie zrealizuje jest nauczyciel.

8 Nauczyciel a TIK Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki, które pozwolą im na poszukiwanie wiedzy, uporządkowanie zdobytych informacji, wykorzystanie różnorodnych źródeł wiedzy, zdobycie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Taki zapis ma podstawa programowa, którą ma obowiązek zrealizować każdy nauczyciel.

9 Aby tak się stało każdy nauczyciel powinien być przygotowany do korzystania z możliwości technologii informacyjnej i komunikacyjnej, przez co będzie wzbogacać własny warsztat pracy, podnosić jakość pracy szkoły i wzbogacać własny rozwój osobowy.

10 Możliwe multimedia stosowane w TIK:
Komputer i jego możliwości, Internet, wyszukiwarki stron www, programy lub płyty multimedialne, Filmy Nagrania

11 Co może wykorzystać nauczyciel na lekcji oraz przygotowując się do niej, jeżeli chodzi o techniki TIK? 1) Internetowe programy edukacyjne i edukacyjne bazy danych Wykorzystanie World Wide Web (w skrócie WWW, czyli tzw. ogólnoświatowa pajęczyna), która przedstawia informacje w postaci stron graficznych 2) Techniki multimedialne jako środek dydaktyczny (np. elektroniczne atlasy przyrodnicze) 3) Zdjęcia satelitarne oraz lotnicze, jako środek badania stanu środowiska 8) Przeglądarki 9) Wydawnictwa elektroniczne, zwłaszcza 4) Wykorzystanie możliwości GPS do wyszukiwania informacji wirtualne muzea, które przedstawiają wiele obrazów, eksponatów, informacji, dźwięków i filmów; na lekcję geografii, biologii, historii, j. polskiego. 5) e - learning (nauczanie na odległość) – korzystanie z platform internetowych 6) Prowadzenie rozmów i wymiana poglądów z grupami dyskusyjnymi

12 utworzenie zbioru prezentacji multimedialnych uczniów
Propozycje wykorzystania technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy z uczniami: utworzenie bazy prezentacji multimedialnych na lekcję przedmiotową jak i lekcję godziny wychowawczej utworzenie zbioru prezentacji multimedialnych uczniów katalog scenariuszy lekcji ………………..???????????

13 UCZEŃ A TIK Technologia wzmaga tym samym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowaniu własnym rozwojem. Wzbogaca również sposoby i umiejętności porozumiewania się.

14 Na jakich zasadach można korzystać z TIK bez ograniczeń, by zajęcia były ciekawe?

15 Nasza szkoła przystąpiła do programu:

16 KODEKS 2.0. CZYLI NASZE ZASADY W TWORZENIU e- szkoły z TIK. PROBLEMY:
Ucz i ucz się z TIK. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Nie kradnij i nie daj się okraść. Komunikujmy się. Komputery pod ręką. Bądź bezpieczny w sieci. Naucz tego dorosłych.

17 Kodeks uczniów w Jaszczwi
?


Pobierz ppt "Co to jest TIK?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google