Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz"— Zapis prezentacji:

1 Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz
Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych

2 Geneza Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Pierwowzorem MDS była francuska metoda Le Bon Depart, której autorką była Thea Bugnet-van der Voort .

3 Przeznaczenie MDS jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, których rozwój przebiega prawidłowo oraz dla dzieci w tym samym wieku i starszych, których rozwój psychomotoryczny przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

4 Założenia i cele Podstawowym założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo -językowych, dotykowo -kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między nimi. W/w funkcje uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania. Celem MDS jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

5 Aspekty MDS Optymalizacja rozwoju,
działanie profilaktyczno-terapeutyczne, edukacja, diagnoza.

6 Warianty Metody Dobrego Startu
Piosenki lub wierszyki i łatwe wzory – przeznaczone dla najmłodszych dzieci (od 3 do 5 lat) o prawidłowym rozwoju i dla dzieci starszych, opóźnionych w rozwoju. Piosenki lub wierszyki i wzory literopodobne – dostosowane do potrzeb 6- i 7-latków przygotowujących się do nauki czytania i pisania, dzieci „ryzyka dysleksji” i dzieci starszych, których rozwój jest opóźniony. Piosenki lub wierszyki i litery oraz znaki matematyczne - dla uczniów klas 0 i I oraz dzieci mających trudności z nauką czytania i pisania.

7 Struktura zajęć i wpływ poszczególnych ćwiczeń na rozwój funkcji psychomotorycznych i umiejętności

8 I. Zajęcia wprowadzające
1. Przywitanie: rozwój umiejętności społecznych i koncentracji uwagi, osiągnięcia: świadomość własnej osoby i integracja z grupą. 2.Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała: rozwój orientacji w schemacie ciała, osiągnięcia: świadomość schematu ciała. 3.Ćwiczenia orientacji w przestrzeni: rozwój orientacji w przestrzeni, osiągnięcia: świadomość schematu przestrzeni. 4.Nauka piosenki i ćwiczenia słuchowo-językowe oparte na tekście piosenki: rozwój koncentracji uwagi, pamięci słuchowej, myślenia pojęciowo-słownego, kompetencji językowych, wzbogacanie wiedzy, osiągnięcia: wyższy poziom procesów poznawczych.

9

10 II. Zajęcia właściwe 1.Ćwiczenia ruchowe:
rozwój motoryki dużej i małej, osiągnięcia: lepszy rozwój ruchowy. 2.Ćwiczenia ruchowo-słuchowe: rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej, osiągnięcia: wyższy poziom integracji percepcyjno-motorycznej. 3.Ćwiczenia ruchowo –słuchowo - wzrokowe: rozwój funkcji wzrokowych (uwagi, pamięci i spostrzegania wzrokowego) oraz koordynacji ruchowo –słuchowo - wzrokowej,

11

12

13

14

15

16

17

18 III. Zajęcia końcowe 1.Ćwiczenia relaksacyjne

19 Planowanie i organizacja zajęć
Metodą Dobrego Startu można prowadzić zajęcia: z całą grupą lub klasą, z małą grupą (zespół korekcyjno-kompensacyjny), indywidualnie.

20 Skuteczność Metody Dobrego Startu
Wielozmysłowe uczenie liter, wprowadzanie dziecka w świat mowy pisanej, uczenie posługiwania się symbolami, techniczne przygotowanie do pisania (większa precyzja ruchów, lepsza koordynacja, właściwe ukierunkowanie w przestrzeni, utrwalanie automatyzmów ruchowych), aspekt diagnostyczny (analiza trudności i popełnianych błędów umożliwia dostrzeganie opóźnienia rozwoju danych funkcji, zakresu zaburzeń i postępów czynionych w wyniku ćwiczeń), poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, optymalizacja funkcji percepcyjno-motorycznych i ich koordynacji, większa harmonia rozwoju psychoruchowego, powstanie gotowości do nauki czytania i pisania, zapobieganie lub znaczne łagodzenie niepowodzeń szkolnych u dzieci „ryzyka dysleksji”, forma rehabilitacji dla dzieci o globalnie opóźnionym rozwoju, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, forma zabawy, która uczy i rozwija.


Pobierz ppt "Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google