Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczyciele prowadzący zajęcia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczyciele prowadzący zajęcia:"— Zapis prezentacji:

1 Nauczyciele prowadzący zajęcia:
Beata Guzek i Ligia Michalska

2 W międzynarodowych badaniach (PIRLS i TIMSS, 2012r
W międzynarodowych badaniach (PIRLS i TIMSS, 2012r.) sprawdzających głównie kompetencje matematyczne i znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych dziesięciolatków, polscy uczniowie wypadli najgorzej w Europie.

3 Cel innowacji „Szachy w szkole”
Wykorzystanie wpływu szachów na rozwój intelektualny dzieci, ale przede wszystkim na zwiększenie ich umiejętności matematycznych w zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, kształtowania cech osobowości takich jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga.

4 Szachy uczą samodzielności myślenia, a tym samym stymulują kreatywność i motywują do samodzielnej pracy.

5 Szachy rozwijają i ćwiczą wyobraźnię przestrzenną dziecka.
Bez rozwiniętej wyobraźni przestrzennej niemożliwa jest poprawna koordynacja ruchów, człowiek nie jest w pełni zdolny do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni, określania odległości między przedmiotami, określania stron świata i kierunków lewo – prawo itd.

6 Szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia nieuświadamiany, pomoże mu w matematyce, fizyce, technice i geografii Trening szachowy ukierunkowany jest między innymi na rozwój, niejako na „powiększenie objętości” pamięci wzrokowej Szachy uczą logicznego myślenia wg torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków

7 Charakter innowacji wprowadzenie nauczania gry szachy jako zajęć obowiązkowych dla całego oddziału klasowego (klasa 1) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, przez 3 lata zajęcia prowadzone przez przeszkolonych (przez PZSzach.) nauczycieli Po 2 latach odbędą się badania nad wpływem zajęć na rozwój ogólny i osiągnięcia edukacyjne uczniów, prowadzone przez pracowników naukowych (zgoda rodziców na zewnętrzne badania naukowe)

8 PZSzach. zapewnia m.in.: nieodpłatne dostarczenie sprzętu szachowego dla szkół w wymiarze: kpl. bierek z szachownicami szachownica demonstracyjna dla nauczyciela podręczniki w preferencyjnej cenie dla zgłoszonych oddziałów klasowych (10zł)

9 Seria podręczników szkolnych dla najmłodszych, wydana przez PZSzach.

10 Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej (spotkanie grupy roboczej pod przewodnictwem wiceministra Mirosława Sielatyckiego odbyło się w MEN r.).

11 Odpowiada także na wydane 15. 03. 2012r
Odpowiada także na wydane r. Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011).

12 Parlament Europejski (
Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”...

13


Pobierz ppt "Nauczyciele prowadzący zajęcia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google