Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM"— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM
STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 opracował Tomasz Płochocki STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

2 OBSZAR ADMINISTRACYJNO SPOŁECZNY ( A )
TECHNIKUM OBSZAR ADMINISTRACYJNO SPOŁECZNY ( A ) NAZWA ZAWODU PERSONEL DO SPRAW BIZNESU I ADMINISTRACJI

3 Technik spedytor 333108 OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE A 29 Obszar
Administracyjno-usługowy (A) Technik spedytor  Obsługa klientów i kontrahentów A 29  Organizacja i nadzór transportu A 28

4 TECHNIK SPEDYTOR EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego PKZ(A.p); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik spedytor opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: A.28 Organizacja i nadzór transportu; A.29 Obsługa klientów i kontrahentów.

5 Szkoła powinna zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w końcowej fazie kształcenia. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego 420 godz. A.28 Organizacja i nadzór transportu 610 godz. A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 320 godz.

6 A.28 Organizacja i nadzór transportu 610 godz.
1. Planowanie realizacji procesów transportowych 2. Przygotowywanie ładunków do transportu 3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków do realizacji procesów transportowych 4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej 5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

7 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 320 godz.
1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji 2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

8 OBSZAR ELEKTRYCZNO ELEKTRONICZNY ( E )
NAZWA GRUPY ZAWODÓW: TECHNICY NAUK FIZYCZNYCH I TECHNICZNYCH

9 OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE
elektryczno-elektroniczny (E) Technik elektronik Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E 6 Eksploatacja urządzeń elektronicznych E 20 Technik elektryk Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E 7 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E 8 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. E.24

10 TECHNIK ELEKTRONIK Do wykonywania zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.a) i PKZ(E.c); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik elektronik opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych; E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

11 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 400 godz. E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 550 godz.

12 E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 400 godz.
1. Instalowanie urządzeń elektronicznych 2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

13 E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 550 godz.
1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych 2. Obsługa urządzeń elektronicznych

14 TECHNIK ELEKTRYK EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.a) i PKZ(E.c). 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik elektryk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

15 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz. E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych godz.

16 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz.
1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

17 E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.
1. Montaż instalacji elektrycznych 2. Konserwacja instalacji elektrycznych

18 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 200 godz.
1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Eksploatacja instalacji elektrycznych

19 NAZWA GRUPY ZAWODÓW: TECHNICY INFORMATYCY SYMBOL CYFROWY 35

20 OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE
ELEKTRYCZNO ELEKTRONICZNY ( E ) Technik informatyk 351203 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E 12 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych E 14 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych E 13 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich E15 Technik teleinformatyk Montaż i eksploatacja sieci rozległych E 16

21 TECHNIK INFORMATYK EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.b) 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik informatyk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych.

22 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła powinna zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego 270 godz. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 godz. E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 300 godz. E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych 420 godz.

23 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 godz.
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 3. Naprawa komputera osobistego

24 E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 300 godz.
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci 2. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnym 3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

25 E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych 420 godz.
1. Tworzenie stron internetowych 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami 3. Tworzenie aplikacji internetowych

26 TECHNIK TELEINFORMATYK 351103
EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.a), PKZ(E.b) i PKZ(E.c); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik teleinformatyk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich; E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

27 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaruelektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich 400 godz. E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 300 godz. E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych 250 godz. Szkoła powinna zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

28 E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 400 godz.
1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych 3. Uruchamianie i utrzymanie abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych

29 E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych 250 godz.
1. Montaż i eksploatacja systemów transmisyjnych 2. Instalacja i eksploatacja sieci komutacyjnych 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi

30 OBSZAR MECHANICZNY GÓRNICZO HUTNICZY ( M )

31 MECHANICZNY GÓRNICZO HUTNICZY
OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE MECHANICZNY GÓRNICZO HUTNICZY Technik pojazdów samochodowych Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych M 12 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M 18 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych M 42 Technik mechanik Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M 17 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M 44 Użytkowanie obrabiarek Skrawających M19 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M20

32 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513
EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.g); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

33 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego oraz obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 110 godz.

34 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz. 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów Samochodowych 2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

35 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz.
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

36 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 110 godz.
1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych 2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

37 TECHNIK MECHANIK 311504 EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h.); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

38 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 430 godz. M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 650 godz. M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 godz.

39 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 650 godz.
1. Montaż maszyn i urządzeń 2. Obsługa maszyn i urządzeń

40 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

41 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki Maszynowej 3. Wykonywanie połączeń materiałów 4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

42 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 godz.
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

43 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
OBSZAR ELEKTRYCZNO ELEKTRONICZNY ( E ) NAZWA ZAWODU ELEKTRYCY, ELEKTROMECHANICY I ELEKTROMONTERZY

44 OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE
Obszar elektryczno elektroniczny E Elektromechanik Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń Elektrycznych E 7 Elektryk Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E 8

45 ELEKTROMECHANIK Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

46 Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów350 godz. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz.

47 ELEKTRYK EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

48 Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.

49 ELEKTRYK I ELEKTROMECHANIK Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E 7 450 godz.
1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

50 ELEKTRYK Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E godz. 1. Montaż instalacji elektrycznych 2. Konserwacja instalacji elektrycznych

51 OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO HUTNICZY ( M )
NAZWA ZAWODU ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMEŚLNICY, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń

52 OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE
OBSZAR MECHANICZNY Elektromechanik pojazdów samochodowych Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych M 12 Mechanik pojazdów samochodowych Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M 18 Operator obrabiarek skrawających Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających M 19 Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie M 20

53 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M 21
OBSZAR ZAWÓD KWALIFIKACJE OBSZAR MECHANICZNY Ślusarz Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M 21 Blacharz samochodowy Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów Samochodowych M 24 Lakiernik Wykonywanie prac lakierniczych M 28

54 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103
EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

55 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz.

56 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz.
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

57 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g). 3) efekty kształcenia właściwe dla wyodrębnionej kwalifikacji w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych : M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1.Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów Samochodowych 2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

58 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz.

59 Ślusarz EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ślusarz : M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej 3. Wykonywanie połączeń materiałów 4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

60 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 300 godz. M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 650 godz.

61 Blacharz samochodowy EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie blacharz samochodowy: M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. 1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych 2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

62 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz. M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych 700 godz.

63 Lakiernik EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyŜej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lakiernik: M.28. Wykonywanie prac lakierniczych. 1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych 2. Przygotowanie powłok lakierniczych 3. Nanoszenie powłok lakierniczych

64 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 750 godz.

65 722307 Operator obrabiarek skrawających
EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych zawodu operator obrabiarek skrawających: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających. 1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

66 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 godz.

67 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
OBSZAR BUDOWLANY (B) Mechanik maszyn i urządzeń drogowych B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 300 godz. 1.Obsługa maszyn i urządzeń drogowych 2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych B.2.Wykonywanie robót drogowych 500 godz. 1.Wykonywanie robót ziemnych 2. Wykonywanie nawierzchni drogowych Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz.

68 EFEKTY KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym

69 (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń: 1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

70 (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń: 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

71 (KPS) Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń: 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 4) jest otwarty na zmiany; 5) potrafi radzić sobie ze stresem; 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 9) potrafi negocjować warunki porozumień; 10) współpracuje w zespole.

72 (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Uczeń: 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 6) komunikuje się ze współpracownikami.

73 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA, STANOWIĄCE PODBUDOWĘ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUB GRUPIE ZAWODÓW


Pobierz ppt "STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google