Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im
Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej – Curie Konin ul. Kolska 1

2 Nasza szkoła Kolska 1; Konin

3 TECHNIKUM Rekrutacja 2013/2014 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE
Fl. Fryzowicz KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE TECHNIKUM

4 Technik USŁUG FRYZJERSKICH
Kierunki kształcenia w TECHNIKUM Nowość ! Technik USŁUG FRYZJERSKICH Nowość ! Technik ORGANIZACJI REKLAMY Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Technik INFORMATYK

5 Technik USŁUG FRYZJERSKICH
Cykl nauki – 4 lata. NOWOŚĆ ! Kwalifikacje zawodowe: celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerstwa. Zdobyta wiedza pozwala projektować i urządzić własny zakład fryzjerski według obwiązujących trendów mody. SZKOLNA PRACOWNIA FRYZJERSKA

6 Technik USŁUG FRYZJERSKICH
NOWOŚĆ ! Perspektywy zawodowe: uzyskane kwalifikacje uprawniają do świadczenia usług fryzjerskich oraz bezpośredniego zarządzania własnym salonem. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia. SZKOLNA PRACOWNIA FRYZJERSKA

7 Technik USŁUG FRYZJERSKICH
Praktyki zawodowe: przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w szkolnej pracowni fryzjerskiej oraz praktyk zawodowych w salonach fryzjerskich. NOWOŚĆ ! Cykl nauki – 4 lata. Dzień Stylizacji w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych

8 Technik ORGANIZACJI REKLAMY
ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA !!! NOWOŚĆ ! Cykl nauki – 4 lata. Praktyki zawodowe: w nowoczesnych zakładach pracy. LOGA WIZYTÓWEK BANERÓW REKLAMOWYCH

9 Technik ORGANIZACJI REKLAMY
NOWOŚĆ ! ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA !!! WIZYTÓWEK Kwalifikacje zawodowe: kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowuje absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi; umiejętność prowadzenia rozmowy z potencjalnymi klientami oraz doradzania przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych.

10 Technik ORGANIZACJI REKLAMY
ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA !!! NOWOŚĆ ! Perspektywy zawodowe: absolwent może być zatrudniony w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych, oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej. LOGA BANERÓW REKLAMOWYCH

11 Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Perspektywa pracy: ABSOLWENT ma możliwość pracy w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. SZKOLNA PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

12 Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Cykl nauki – 4 lata. Praktyki zawodowe: -> w klasie pierwszej i drugiej odbywają się zajęcia praktyczne raz w tygodniu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie, - > w klasie trzeciej miesięczne praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy SZKOLNA PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

13 Technik INFORMATYK Kwalifikacje: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych, tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych, przeprowadzania okresowych konserwacji sprzętu komputerowego, posługiwania się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu. SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA

14 SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA
Technik INFORMATYK Perspektywy zawodowe: praca w firmie komputerowej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Zatrudnienie na stanowiskach głównego informatyka, doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach użytkujących systemy komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno – biurowych. SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA

15 SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA
Technik INFORMATYK Praktyki zawodowe: w klasie trzeciej odbywają się miesięczne praktyki zawodowe w nowocześnie wyposażonych zakładach pracy Cykl nauki – 4 lata. SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA

16 w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
Kierunki kształcenia ; w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NOWOŚĆ ! OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ ! OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK FRYZJER

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ! Cykl nauki – 3 lata. Charakterystyka zawodu: to zawód szerokoprofilowy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. MASZYNY DO OBRÓBKI SKRAWANIEM: TOKARKI

18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ! Cykl nauki – 3 lata. Perspektywy zawodowe: operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. FREZARKI - MASZYNY DO OBRÓBKI SKRAWANIEM

19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Dalsza nauka: po ukończeniu ZSZ uczeń może podjąć naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć tytuł technika mechanika na kursie kwalifikacyjnym. NOWOŚĆ! MASZYNY DO OBRÓBKI METALI: TOKARKI, FREZARKI

20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ! Dodatkowe uprawnienia: oferujemy specjalizację operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC - komputerem). Obrabiarki sterowane numerycznie [CNC]

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ! Zajęcia teoretyczne: szkoła posiada odpowiednie pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych ogólnych. Obrabiarki sterowane numerycznie [CNC]

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ! Cykl nauki – 3 lata. Zajęcia praktyczne: specjalistyczne pracownie zawodowe i zajęcia praktyczne zapewnia nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. ZJĘCIA PRAKTYCZNE W PRACOWNIACH OBRÓBKI w CKP w Koninie

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH NOWOŚĆ! Zajęcia praktyczne: specjalistyczne pracownie zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. ZJĘCIA PRAKTYCZNE W PRACOWNIACH OBRÓBKI w CKP w Koninie

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NOWOŚĆ! Cykl nauki – 3 lata. Zajęcia teoretyczne: szkoła posiada odpowiednie pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych ogólnych wyposażone zgodnie z wymogami podanymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ – PRACOWNIA CKP w KONINIE

25 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NOWOŚĆ! Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w Impexmetal S. A. Huta Aluminium Konin w Koninie, z którą współpracujemy od wielu lat. condix.pl Huta Aluminium Rozbudowa Walcowni

26 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Cykl nauki – 3 lata. Kwalifikacje zawodowe w zakresie : wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroli stanu technicznego zespołów i układów samochodowych oraz regulacji i kontroli działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w CKP

27 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Cykl nauki – 3 lata. Praktyka zawodowa prywatna w zakładach pracy m.in. : w warsztatach samochodowych , stacjach diagnostycznych oraz salonach motoryzacyjnych. PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w CKP

28 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
FRYZJER Cykl nauki – 3 lata. Charakterystyka zawodu: fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje. STYLIZACJA FRYZUR W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW

29 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
FRYZJER Kwalifikacje zawodowe w zakresie: strzyżenia, modelowania, farbowania, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów ; doboru środków pielęgnacyjnych. Perspektywy zawodowe: miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatr, plan zdjęciowy, telewizja, studio fotograficzne. STYLIZACJA FRYZUR W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW

30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
FRYZJER Praktyka zawodowa prywatna w zakładach pracy m.in. w zakładach i salonach fryzjerskich, studiach stylizacji i urody. Szkolne zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej. STYLIZACJA FRYZUR W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW

31 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ELEKTRYK PRACOWNIA EKTRYCZNA w CKP Cykl nauki – 3 lata. Kwalifikacje zawodowe w zakresie: projektowania instalacji i sieci elektrycznych, montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalacji i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzania konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywania pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

32 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ELEKTRYK Cykl nauki – 3 lata. Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem m.in w pogotowiu energetycznym, na budowach, w warsztatach samochodowych oraz wielu różnych przedsiębiorstwach z różnych branż gospodarki PRACOWNIA ELEKTRYCZNA w CKP Praktyka zawodowa prywatna w zakładach pracy, które zatrudniają elektryków na pełnym etacie.

33 Kierunki kształcenia w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
KLASA WIELOZAWODOWA MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ CUKIERNIK FOTOGRAF PIEKARZ ŚLUSARZ SPRZEDAWCA KUCHARZ STOLARZ MONTER-ELEKTRONIK LAKIERNIK ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK BLACHARZ SAMOCHODOWY ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

34 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
FOTOGRAF Cykl nauki – 3 lata Klasa jednozawodowa Praktyka prywatna w zakładach fotograficznych Zdjęcia naszych uczniów

35 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Cykl nauki – 3 lata Zajęcia praktyczne w CKP MONTER-ELEKTRONIK Cykl nauki – 3 lata Zajęcia praktyczne w CKP

36 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ŚLUSARZ Cykl nauki – 3 lata, Zajęcia praktyczne w CKP - Kurs spawalniczy.

37 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy ELEKTROMECHANIK Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

38 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
BLACHARZ SAMOCHODOWY Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy LAKIERNIK Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
STOLARZ Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

40 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
CUKIERNIK Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy PIEKARZ Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

41 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
KUCHARZ Cykl nauki – 3 lata. Praktyka prywatna w zakładach pracy

42 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
SPRZEDAWCA Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

43 ZAPRASZAMY Fl. Fryzowicz

44 Fl. Fryzowicz ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google