Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW

2 W ramach zadania Wsparcie biura karier przeprowadzone zosta ł y badania maj ą ce na celu poznanie oczekiwa ń kadry zarz ą dzaj ą cej odno ś nie kompetencji jakie powinni posiada ć pracownicy i kandydaci do pracy. Badanie ma charakter panelowy i obejmuje 150 respondentów, dotyczy I kwarta ł u 2011r. W kolejnych slajdach przedstawiamy krótk ą informacj ę graficzn ą o wynikach przeprowadzonych, za pomoc ą ankiet, bada ń. Jednocze ś nie informujemy, i ż wkrótce pojawi si ę kolejna analiza dotycz ą ca ankiet przeprowadzonych w nast ę pnym okresie ca ł ego cyklu bada ń. INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I TURA BADA Ń BADANIE PRZEPROWADZONO W I KWARTALE 2011 ROKU

3 źródło opracowanie własne INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 źródło :opracowanie własne INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Źródło: opracowanie własne. INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

7 Źródło: opracowanie własne. INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google