Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Spraw Publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Spraw Publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Spraw Publicznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych (Instytut Spraw Publicznych UJ został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – r. )

2 Instytut Spraw Publicznych UJ
kształci menedżerów dla sektora publicznego prowadzi badania dotyczących spraw publicznych poszukuje optymalnych metod zarządzania w administracji publicznej, w szczególności: - w sektorach kultury - w gospodarce przestrzennej - w zarządzaniu rozwojem gmin i regionów - w edukacji - we współdziałaniu służb publicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych

3 Instytut Spraw Publicznych UJ prowadzi studia na kierunku
ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM i POZARZĄDOWYM ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI i OBYWATELSKIMI

4 Instytut Spraw Publicznych UJ
Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE o specjalności zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym: są przygotowani do uczestnictwa w działaniach rozwiązujących problemy współczesnej sfery publicznej Polski i Unii Europejskiej mogą być zatrudniani na licznych stanowiskach: - urzędniczych w strukturach unijnych i innych organizacjach międzynarodowych - administracji rządowej i samorządowej - w organizacjach świadczących usługi publiczne - w organizacjach obywatelskich (pozarządowych)

5 Instytut Spraw Publicznych UJ
Absolwenci kierunku POLITYKA SPOŁECZNA o specjalności zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi: uzyskują wiedzę : - o przyczynach i przejawach problemów społecznych - o sposobach prowadzenia spraw publicznych w zakresie kwestii społecznych - o instrumentach zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej - na temat funkcjonowania instytucji sfery społecznej.

6 Instytut Spraw Publicznych UJ
prowadzi także studia podyplomowe: - zarządzanie funduszami i projektami UE - zarządzanie w oświacie - zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa porządku publicznego - rachunkowość sektora publicznego (planowane uruchomienie X 2011)

7 Instytut Spraw Publicznych UJ
ZALETY studiowania w ISP UJ: studiowanie w ramach wymiany studenckiej ERASMUS, a także w ramach programu MOST możliwość kreowania życia studenckiego działając czynnie w Samorządzie Studenckim oraz innych organizacjach studenckich możliwość poznania funkcjonowania organizacji publicznych i pozarządowych podczas oferowanych przez ISP UJ praktyk studenckich

8 Instytut Spraw Publicznych UJ
ZALETY studiowania w ISP UJ: możliwość udziału w wyjazdach studyjnych do instytucji europejskich uczestnictwo w projektach unijnych uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w Studium Pedagogicznym UJ (kurs bezpłatny, trwający 2 semestry)

9 Instytut Spraw Publicznych UJ
ZALETY studiowania w ISP UJ c.d.: przygotowanie do pracy na wielu stanowiskach w sektorze publicznym i pozarządowym wykładowcami są nauczyciele akademiccy, często posiadający osobistą praktykę w instytucjach sektora publicznego Biblioteka Wydziałowa (Kampus UJ), z obszernym księgozbiorem zajęcia prowadzone w jednym budynku, który jest w pełni wyposażony (Kampus UJ)

10 Działania poza-dydaktyczne Instytut Spraw Publicznych UJ
Udział w Małopolskim Obserwatorium Polityki Rozwoju (przedstawiciele: Pan Dyr. dr hab. A. Noworól prof. UJ oraz Pani Prof. dr hab. G.Prawelska –Skrzypek)

11 Działania poza-dydaktyczne Instytut Spraw Publicznych UJ
Współpraca z różnymi instytucjami sfery publicznej i pozarządowej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolski Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Organizowanie seminariów Nauka – Praktyka Cel: spotkania praktyków działających w sferze publicznej z pracownikami naukowymi Cel: wzajemna wymiana informacji, doświadczeń, kooperacja

12 Działania poza-dydaktyczne Instytut Spraw Publicznych UJ
Udział pracowników Zakładu Zarządzania w Oświacie w projekcie finansowym przez Unię Europejską w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki, w partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej / Ośrodek Rozwoju Edukacji( )

13 Przyjdź do Nas Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jeśli jesteś zainteresowany stabilną pracą w sektorze publicznym i pozarządowym Chcesz być wrażliwie społeczne menedżerem Przyjdź do Nas Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

14 Instytut Spraw Publicznych UJ
REKRUTACJA na rok 2011/2012


Pobierz ppt "Instytut Spraw Publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google