Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubelskie Samorządy na 5 – wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubelskie Samorządy na 5 – wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Lubelskie Samorządy na 5 – wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie projektu Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

2 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI V DOBRE RZĄDZENIE PRIORYTET: V DOBRE RZĄDZENIE DZIAŁANIE: 5.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PODDZIAŁANIE: 5.2.1 MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

3 Projekt realizowany jest od 01.02.2010 do 31.12.2011 przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w partnerstwie z Powiatem, Powiatem Łukowskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w partnerstwie z Powiatem Kraśnickim, Powiatem Łukowskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

4 CEL GŁÓWNY Podniesienie jakości i profesjonalizmu usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie, a także zwiększenie przejrzystości stosowanych procedur i dokumentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

5 CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesienie poziomu wiedzy oraz kwalifikacji 57 pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz 30 pracowników Starostwa Powiatowego w Łukowie Stworzenie systemu rozwoju kompetencji kadr pracowników obu urzędów oraz opracowanie planu szkoleń Zwiększenie stopnia aktualności informacji dostępnych w BIP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CELE SZCZEGÓŁOWE c. d. Wzrost poziomu zachowań etycznych 87 pracowników obu urzędów Poprawa jakości ii trafności wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie uchwał Poprawa jakości obsługi klientów Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKRUTACJA Zorganizowano dwa spotkania rekrutacyjne, po jednym w każdym Starostwie Wybrano Specjalistów ds. Rekrutacji w obu urzędach, którzy odpowiedzialni byli za rekrutację Do udziału w projekcie zakwalifikowano 87 BO, w tym 57 ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku i 30 ze Starostwa Powiatowego w Łukowie. Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Łącznie przeprowadzono 552 godziny szkoleń specjalistycznych w pięciu profilach tematycznych: Finanse publiczne i księgowość – łącznie 64 godziny dla 28 Beneficjentów dwóch grup szkoleniowych Zarządzanie zasobami ludzkimi – łącznie 128 godzin dla 45 Beneficjentów czterech grup szkoleniowych Szkolenie administracyjno – prawne – łącznie 224 godziny dla 72 Beneficjentów sześciu grup szkoleniowych Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE c. d. Geodezja i sprawy budowlane – łącznie 96 godzin dla 28 Beneficjentów dwóch grup szkoleniowych Szkolenie z zakresu wdrażania i obsługi Systemu Informacji Przestrzennej – łącznie 40 godzin dla 5 Beneficjentów jednej grupy szkoleniowej Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA INTERPERSONALNE Łącznie zrealizowano 480 godzin szkoleń interpersonalnych: Budowanie i kreowanie własnego wizerunku – łącznie 48 godzin dla 20 Beneficjentów kadry wyższego szczebla (2 grupy szkoleniowe) Zorientowanie na obsługę klienta – łącznie 192 godziny dla 87 Beneficjentów sześciu grup szkoleniowych Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA INTERPERSONALNE c.d. Etyka urzędnika i zarządzanie i zarządzanie konfliktem – łącznie 240 godzin dla 87 Beneficjentów sześciu grup szkoleniowych Na warsztatach uczestnicy szkoleń wspólnie z profesjonalnymi trenerami, opracowali Kodeks Etyczny, który został przyjęty uchwałą w obu Starostwach. Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STUDIA PODYPLOMOWE 45 Beneficjentów ukończyło dwusemestralne studia podyplomowe na wybranym przez siebie kierunku: Nadzór, audyt i kontrola w gospodarce i administracji – 13 osób Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – 12 osób Zarządzanie Nieruchomościami – 5 osób Bezpieczeństwo i higiena pracy – 3 osoby Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – 3 osoby Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STUDIA PODYPLOMOWE c.d. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 3 osoby Wycena nieruchomości – 2 osoby Doradztwo Zawodowe – 1 osoba Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej – 1 osoba Zamówienia Publiczne – 1 osoba Rachunkowość budżetowa – 1 osoba Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Projektu: przeprowadzono badanie luk kompetencyjnych oraz opracowano plan szkoleń dla każdego z Urzędów Opracowano nowe standardy informacji publikowanych w BIP Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WDROŻENIE I CERTYFIKACJA ISO STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAŚNIKU Przeprowadzono Audit wstępny Przeprowadzono 24 godziny szkolenia dla auditorów wewnętrznych Przeprowadzono 16 godzin szkolenia z zakresu opracowywania dokumentów zgodnie z normą Obecnie trwają konsultacje Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WDROŻENIE I CERTYFIKACJA ISO STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAŚNIKU c.d. Zorganizowane zostanie szkolenie dla pełnomocnika zarządzania jakością oraz dla Kadry Kierowniczej z zakresu zarządzania organizacją Przeprowadzony zostanie audit wewnętrzny przedcertyfikacyjny Nastąpi certyfikacja Beneficjenci obu Urzędów wymienia się doświadczeniem z wdrożenia ISO na Seminarium Dobrych Praktyk Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski

17 KONTAKT POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OIC POLAND UL. Gospodarcza 26 20-213 Lublin tel. 081 710-46-30 http://oic.lublin.pl/lubelskiesamorzady / Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat KraśnickiLider ProjektuPowiat Łukowski


Pobierz ppt "Lubelskie Samorządy na 5 – wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google