Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władcy Polski DYNASTIA PIASTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władcy Polski DYNASTIA PIASTÓW"— Zapis prezentacji:

1 Władcy Polski DYNASTIA PIASTÓW
Utrwalenie wiadomości z historii w klasie I gimnazjum specjalnego

2 Mieszko I ( ) Był pierwszym historycznym władcą Polski, bo jego istnienie poświadczone jest w źródłach historycznych. Jego ojcem był Siemomysł, dziadkiem – Lestek a pradziadkiem Siemowit. Według legendy wywodzili się oni od Piasta Kołodzieja, stąd ród ten nazwano dynastią Piastów.

3 Chrzest Polski 966 r. i jego skutki
Niemcy nie mogli najeżdżać na ziemie Mieszka I pod pretekstem nawracania Polaków na wiarę chrześcijańską. Do Polski przybyli księża i zakonnicy, którzy: - potrafili pisać i czytać, więc zakładali szkoły i prowadzili kancelarię księcia, - urządzali szpitale, - uczyli nowych metod uprawy roli, - zaczęto budować kamienne kościoły.

4 Polska za Mieszka I Kaplica książęca na Ostrowie Lednickim była prawdopodobnie miejscem chrztu Mieszka I

5 Bolesław Chrobry (967-1025) Syn Mieszka I.
Słowo „chrobry” oznaczało wtedy – dzielny, mężny, odważny. Był pierwszym królem Polski – koronowany w 1025 r.

6 Zasługi Bolesława Chrobrego dla Polski
Zjazd w Gnieźnie – 1000 rok. Cesarz Otton III uznał Chrobrego za władcę równym królom innych państw. Obronił Polskę przed Niemcami. Przyłączył do Polski Milsko i Łużyce i Grody Czerwieńskie.

7 Bolesław Śmiały (1039-1081) Był prawnukiem Bolesława Chrobrego.
Słynął z odwagi – stąd przydomek „Śmiały”. Był hojny, stąd jego drugi przydomek „Szczodry”. Był dobrym gospodarzem, dbał o gospodarkę kraju.

8 Konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem
Król posądził biskupa o zdradę i Stanisława skazano na karę śmierci przez poćwiartowanie. Bolesław musiał uciekać z kraju, a biskup Stanisław został ogłoszony świętym i stał się patronem Polski. Sarkofag (trumna) św. Stanisława na Wawelu Św. Stanisław

9 Bolesław Krzywousty (1086-1138)
Był praprawnukiem Bolesława Chrobrego. Przydomek zawdzięcza skrzywieniu szczęki. Nie był królem, lecz księciem. Obronił Polskę przed Niemcami i przyłączył do Polski Pomorze. Obrona Głogowa – 1109 r.

10 Testament Krzywoustego
Testament to dokument, w którym osoba rozporządza swym majątkiem na wypadek śmierci. Dzielnica senioralna – to dzielnica ze stolicą w Krakowie, którą władał najstarszy z synów. Podział Polski na dzielnice trwał prawie 200 lat i bardzo osłabił nasz kraj!!!

11 Władysław Łokietek (1260-1333)
Wnuk Konrada Mazowieckiego. Zjednoczył dzielnice krakowską, sandomierską i wielkopolską. Łokietkiem nazwany z powodu niewysokiego wzrostu. Był pierwszym królem, który został pochowany na Wawelu. W 1331 r. walczył z Krzyżakami pod Płowcami. Bitwa nie została rozstrzygnięta.

12 Grobowiec Łokietka w katedrze wawelskiej
Polska za Łokietka Grobowiec Łokietka w katedrze wawelskiej

13 Zastał Polskę drewnianą ,
Kazimierz Wielki (1310 – 1370) Zastał Polskę drewnianą , a zostawił murowaną.

14 Zasługi Kazimierza Wielkiego dla Polski
Wzmocnił obronność Polski, budując zamki z kamienia i cegły. Zamek w Będzinie.

15 Miasto z murami obronnymi i fosą
Za czasów Kazimierza Wielkiego zwiększyła się liczba miast. Otaczano je murami. Wokół rynku skupione były: kościół, ratusz i kamienice. Powszechne stało się posługiwanie pieniądzem. Nastąpił rozwój handlu. Miasto z murami obronnymi i fosą

16 Uczta u Wierzynka. Było na niej pięciu królów i liczni książęta
Upowszechniano nowe metody uprawy roli i zwiększano hodowlę zwierząt. Uporządkowano prawo, które stało się sprawiedliwe i jednolite dla całej Polski. Kazimierz Wielki prowadził politykę pokojową, wolał spotykać się i rozmawiać niż walczyć. Uczta u Wierzynka. Było na niej pięciu królów i liczni książęta

17 Kazimierz Wielki założył w 1364 r. Akademię Krakowską
Kazimierz Wielki założył w 1364 r. Akademię Krakowską. Był to pierwszy w Polsce uniwersytet. Gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego Żacy Profesor Dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego

18 Co wiesz o Piastach? Kto był pierwszym historycznym władcą Polski?
Kto był pierwszym królem Polski? Wymień skutki Chrztu Polski. Podaj rok chrztu Polski. Co oznaczało słowo „chrobry”? Jak zakończył się konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem? Który król zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną? Wymień zasługi Bolesława Chrobrego dla Polski. Co to jest testament? Czy podział Polski na dzielnice był dobry dla naszego kraju? Kto zjednoczył ziemie polskie i jako pierwszy król spoczął na Wawelu? Wymień zasługi Kazimierza Wielkiego dla Polski

19 Odpowiedzi Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I.
Pierwszym królem Polski był Bolesław Chrobry. Skutki chrztu Polski: Niemcy nie mieli już pretekstu, by napadać na Polskę, do Polski przybyli duchowni, którzy uczyli czytania i pisania, zakładali szpitale, uczyli nowych metod uprawy, budowali kościoły z kamienia. Chrzest Polski nastąpił w 966r. Słowo „chrobry” oznaczało – dzielny, odważny. Konflikt biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym zakończył się zamordowaniem biskupa i ucieczką króla z Polski. Stanisław został świętym i patronem Polski. Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Zasługi Bolesława Chrobrego dla Polski: obronił Polskę przed Niemcami, przyłączył do Polski Milsko i Łużyce oraz Grody Czerwieńskie, zorganizował Zjazd w Gnieźnie. Testament to dokument, w którym osoba rozporządza swym majątkiem na wypadek śmierci. Podział Polski na dzielnice osłabił nasz kraj. Ziemie polskie zjednoczył Władysław Łokietek, który po śmierci spoczął na Wawelu. Zasługi Kazimierza Wielkiego dla Polski: wzrost obronność Polski, budowa zamków, rozwój miast, rozwój handlu, upowszechnienie pieniędzy, uporządkowanie prawa, pokojowa polityka zagraniczna, unowocześnienie rolnictwa.


Pobierz ppt "Władcy Polski DYNASTIA PIASTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google