Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYNASTIA PIASTÓW W latach 960 – 1370..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYNASTIA PIASTÓW W latach 960 – 1370.."— Zapis prezentacji:

1 DYNASTIA PIASTÓW W latach 960 – 1370.

2 Genealogia Piastów: PRZED ROZBICIEM DZIELNICOWYM:

3 Piastowscy władcy: W CZASIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO

4 Genealogia Piastów: PO ROZBICIU DZIELNICOWYM:

5 Mieszko I (Ok. 960 – 992) Pierwszy historyczny władca Polski – zjednoczył plemiona zamieszkujące od Bałtyku po Karpaty.

6 Mieszko I 965r. Ślub z czeską księżniczką Dobrawą 966r. Chrzest Polski
968r. Pierwsze polskie biskupstwo (misyjne), w Poznaniu – pierwszy polski biskup – Jordan 972r. Bitwa pod Cedynią wygrana przez Polaków dzięki skutecznemu manewrowi Mieszkowego brata Czcibora 980r. Drugie małżeństwo księcia, tym razem z Odą 990r. Mieszko przyłącza do swego kraju Małopolskę i Śląsk

7 Bolesław Chrobry (992 – 1025) Pierwszy koronowany władca Polski. Bliski przyjaciel cesarza niemieckiego Ottona III – po jego śmierci konflikt z cesarstwem odrodził się ze zdwojoną siłą.

8 Bolesław Chrobry 996/998r. Śmierć biskupa Wojciecha podczas chrystianizacyjnej misji w Prusach 1000r. Zjazd w Gnieźnie 1002 – 1018 wojna z cesarstwem niemieckim (Henryk V) zakończona pokojem w Budziszynie w roku 1018, historycy podzielili ją na trzy okresy, epizodem ważnym do zapamiętania jest bohaterska obrona Niemczy 1018r. Bolesław przyłącza do Polski Grody Czerwieńskie 1025r. Koronacja na króla, 2 m-ce później śmierć

9 Mieszko II (1025 – 1034) Utalentowany władca, któremu jednak sytuacja rodzinna (bracia dążyli do objęcia władzy) nie pozwoliła na skuteczne zarządzanie krajem.

10 Mieszko II 1025r. Koronacja na króla
1031 – 1032 Król przebywa w Czechach w tym czasie władzę w kraju sprawują jego bracia, którzy odsyłają insygnia koronacyjne cesarzowi 1032r. Po powrocie do kraju czyni go lennem niemieckim

11 Kazimierz Odnowiciel (1034 – 1058)
Za czasów jego panowania w kraju wybuchł bunt ludu połączony z reakcją pogaństwa. Kazimierz odbudował zrujnowany po powstaniu kraj, przeniósł stolicę do Krakowa.

12 Kazimierz Odnowiciel 1034 – Bunt ludu połączony z reakcją pogaństwa, w roku 1037 król musiał uciec na Węgry, w roku 1038 na Polskę najechał Brzetysław 1039r. Powrót króla 1047r. Odzyskanie Mazowsza, gdzie władzę sprawował Miecław 1050r. Odzyskanie Śląska

13 Bolesław Szczodry (1058 – 1079) Niespotykany talent polityczny, osoba mogąca odnieść ogromne sukcesy na arenie politycznej – mimo to porywczy charakter króla niweczył nawet najlepszy plan polityczny.

14 Bolesław Szczodry 1076r. Koronacja na króla
1077r. Cesarz Henryk IV ukorzył się w Cannossie przed papieżem Grzegorzem VII 1079r. Bolesław wydaje na śmierć przez poćwiartowanie biskupa krakowskiego Stanisława, przyczyny tak strasznego dla nas wyroku nie są znane do dziś – król zostaje wygnany na Węgry 1081r. Śmierć na Węgrzech

15 Władysław Herman (1079 – 1102) Nieudolny władca, uzależniony od cesarza niemieckiego, nie chciał koronować się na króla, a w rządach wyręczał go wojewoda Sieciech

16 Władysław Herman 1093r. Władysław uznaje prawa Zbigniewa – swego syna z nieprawego łoża 1097r. Podział Polski pomiędzy Zbigniewa i jego brata Bolesława Krzywoustego, Mazowsze zostaje w rękach Hermana

17 Bolesław Krzywousty (1102 – 1138)
Dążył do odzyskania przez Polskę Pomorza, już od dzieciństwa słynął wśród rycerstwa jako osoba waleczna i pełna energii – dlatego miał wśród nich ogromne poparcie.

18 Bolesław Krzywousty 1107r. Zbigniew zostaje wygnany z Polski przez swego brata 1109r. Na Polskę napada pod pozorem przywrócenia praw Zbigniewa cesarz niemiecki Henryk V 1112r. Zbigniew po powrocie do kraju zostaje oślepiony i umiera 1116r. Opanowanie Pomorza Gdańskiego 1124r. Opanowanie Pomorza Zachodniego i początek misji chrystianizacyjnej 1138r. Testament Krzywoustego, początek rozbicia

19 Władysław II Wygnaniec
Po kilku latach panowania, w 1146 roku został wygnany z kraju przez starszych braci, pomocy szukał u cesarza niemieckiego Konrada III, a po jego śmierci Fryderyka I Barbarossy.

20 Bolesław IV Kędzierzawy
Przejął władzę po wygnanym Władysławie II, w 1157 roku stał się uczestnikiem jednego z najbardziej upokarzających wydarzeń w czasie rozbicia dzielnicowego – pokoju w Krzyszkowie.

21 Mieszko III Stary Najwybitniejszy ze wszystkich synów Krzywoustego tak naprawdę w tej fazie rozbicia tylko on mógł zjednoczyć kraj, podczas swego panowania czterokrotnie zajmował Kraków – symbol władzy zwierzchniej.

22 Kazimierz II Sprawiedliwy
Podczas swego panowania popierał przede wszystkim Kościół – wydał w 1180 roku w Łęczycy zbiór przywilejów dla duchowieństwa.

23 Leszek Biały Kilkakrotnie próbował zająć Ruś Halicką, zginął zamordowany w Gąsawie, w 1227 roku.

24 Władysław Laskonogi Syn Mieszka Starego , uczestnik zjazdu w Gąsawie, jego głównym przeciwnikiem politycznym był Władysław Odonic, z którym popadał w wielorakie konflikty.

25 Henryk I Brodaty Zapoczątkował dzieło jednoczenia państwa polskiego na Śląsku, starania zniweczyła śmierć jego syna Henryka Pobożnego w walce z Tatarami, w bitwie pod Legnicą.

26 Konrad Mazowiecki W 1230 roku sprowadził do Polski Krzyżaków, właściwie sam nie wiedział jaką żmiję wyhodował na własnej piersi.

27 Bolesław Wstydliwy Wieści mówią, że przydomek tego władcy doskonale odzwierciedlał jego charakter. Podobno żona Wstydliwego opowiadała swoim dwórkom wygląd jej pożycia z mężem. Mówiła: „...u swego męża nic prócz rąk nigdy nie widziałam...”

28 Leszek Czarny Popierany przez mieszczaństwo i drobne rycerstwo, dzięki pomocy niemieckich obywateli Krakowa stłumił bunty możnowładców małopolskich.

29 Przemysł II W roku 1295 w Gnieźnie po blisko 219 latach „bezkrólewia” arcybiskup Jakub Świnka założył koronę królewską na skronie Przemysła II, zniweczyło to plany Wacława II, króla czeskiego do polskiej korony. 1296r. W wyniku spisku król zostaje zamordowany w Rogoźnie, prawdopodobnie zmarł otruty.

30 Wacław II Koronował się w roku Podczas swego krótkiego, bo zaledwie pięcioletniego panowania zdążył przeprowadzić reformę skarbową. Przy wyborze na króla obiecał Polakom, że nie będzie mianował cudzoziemców na polskie urzędy. Obietnicy dotrzymał, ale wprowadził nowe m.in. Starostów, którzy przejęli władzę na prowincjach. Zmarł w roku 1305, po śmierci króla władzę objął jego syn Wacław III, po roku zamordowany.

31 Władysław Łokietek (1306 – 1333)
Pojawił się właściwie znikąd, ale od razu zyskał olbrzymie poparcie obywateli. Ten mały wzrostem człowiek dokonał rzeczy wymagającej ogromnego wysiłku - zjednoczył państwo polskie.

32 Władysław Łokietek 1309r. Krzyżacy odbierają Polsce na ponad 150 lat Pomorze Gdańskie 1311r. Kulminacyjny punkt buntu wójta Alberta 1320r. Koronacja Łokietka na króla w Katedrze na Wawelu – KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO 1320 –1321 Sąd o Pomorze Gdańskie w Brześciu i Inowrocławiu – postanowienia nigdy nie weszły w życie 1329 – 1333 Wojna z Krzyżakami i Czechami o Pomorze Gdańskie, ważny epizod to bitwa pod Płowcami

33 „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.
Kazimierz Wielki (1333 – 1370) „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Młody włada rozpoczynając swe rządy wcale nie cieszył się dobrą opinią, po kraju krążyły wieści, że uciekł z pola bitwy pod Płowcami oraz wiele, wiele innych.

34 Kazimierz Wielki 1333r. Koronacja na króla 1335r. Zjazd w Wyszehradzie
1339r. Sąd o Pomorze w Warszawie, pewni swej siły Krzyżacy zlekceważyli wyrok 1343r. Pokój z krzyżakami w Kaliszu, Polska otrzymuje ziemię dobrzyńską i Kujawy 1348r. Pokój z Czechami w Namysłowie 1364r. Utworzenie Akademii krakowskiej, zjazd monarchów w Krakowie (Wierzynek) 1340 – 1366 wojna o łupy na Rusi Halickiej

35 Bibliografia * http://pl.wikipedia.org/
* * Oraz książki i tablice historyczne

36 Koniec Dziękuję za uwagę  Aga Sokołowska 2a


Pobierz ppt "DYNASTIA PIASTÓW W latach 960 – 1370.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google