Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska za panowania dynastii Piastów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska za panowania dynastii Piastów"— Zapis prezentacji:

1 Polska za panowania dynastii Piastów
Natalia Pawlicka

2 Pierwsza dynastia Dynastia Piastów panowała w Polsce od około 960 roku do 1370 roku. Pierwszym władcą, ale nie królem był Mieszko I, zaś pierwszym królem Bolesław Chrobry. Ostatnim władcą i królem z tej dynastii był Kazimierz Wielki Mieszko I Kazimierz wielki

3 Władcy z dynastii Piastów
Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II Bezprym Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały Władysław Herman Bolesław Krzywousty Zbigniew

4 Bolesław Krzywousty 1102-1138 Władysław Wygnaniec Bolesław IV
Kędzierzawy Mieszko II Stary Henryk Kazimierz II Sprawiedliwy Leszek Biały Bolesław V Wstydliwy Konrad Mazowiecki Kazimierz I Ziemowit I Leszek Czarny Łokietek Ziemowit Kazimierz Wielki (ostatni król z dynastii Piastów) Elżbieta Daty napisane obok Władców są to daty ich panowania -Oznacza ona że dany władca był królem

5 Początki państwa Pierwszym historycznym władcą był Mieszko I, który panował w latach W 966 przyjął on chrzest ze strony Czech, by zapobiec najazdów Niemiec. Małżeństwo z Dobrawą gwarantowało sojusz z Czechami. Natomiast to zapewniało rozwój i bezpieczeństwo dla Polski Dobrawa - księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów

6 Tak scenę przyjęcia chrztu wyobrażał sobie Jan Matejko

7 Czasy Chrobrego W 997 roku Bolesław Chrobry zorganizował wyprawę misyjną św. Wojciecha do Prus. Biskup zginą zabity przez Prusów, a Chrobry złożył jego relikwie w Gnieźnie. W 1000 roku odbył się zjazd Gnieźnieński, na którym chrobry ugościł Ottona III. Podczas zjazdu ustanowiono arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu Bolesław Chrobry Relikwie św. Wojciecha

8 Spory z cesarstwem i wojny o Kijów
W latach Polska Stoczyła trzy wojny z cesarstwem rzymskim. W 1018 roku obie strony podpisały pokój w Budziszynie na mocy którego Polska obroniła niezależność, utrzymała Milsko, Morawy, Łużyce i Słowację. Tego samego roku Chrobry zdobył i złupił Kijów. Kiedy wracał do kraju przyłączył z powrotem do Polski Grody Czerwieńskie. Państwo za rządów Bolesława Chrobrego

9 Organizacja państwa Podporę władzy księcia stanowiła drużyna, czyli wojowie, którzy strzegli grodu. Drużynę utrzymywał Książe, ale żeby muc opłacić wojów i urzędników państwowych chłopi musieli składać władcy daniny. Było to np. zboże, bydło ryby. Gdy władca wyjeżdżał wtedy namiestnik w imieniu księcia sprawował władze i zarządzał okolicznymi ziemiami. Są to zdjęcia z rekonstrukcji grodu w Kaliszu

10 Życie mieszkańców dawnej Polski
Mieszkańcy dawnej Polski jedli: mięso, kasze polewki zbożowe, groch, miód i owoce. Pili wodę i piwo ale rzadziej miód pitny. Nie znali: ziemniaków, pomidorów, ryżu, cukru i herbaty. Biedniejsi mieszkańcy wiosek własnoręcznie szyli lniane lub wełniane koszule. Nosili łapcie z kory i łyka. Bogatsi wyszywali buty kolorowymi nićmi i nosili płaszcze z kosztownych tkanin, a do tego bogate kobiety nosiły kolie, korony i klejnoty. Ludzie często prali ubrania i używali grzebieni, budowali łaźnie, w których się kąpali.

11 Upadek państwa W 1025 roku królem Polski został Mieszko II. Na początku rządów szło mu dobrze, ale z czasem było coraz gorzej. W 1031 roku doszło do najazdu na Polskę z wschodu i z zachodu, Mieszko I zbiegł do Czech. Zaraz po tym na Wielkopolsce doszło do powstania ludowego przeciwko duchowieństwu i możnowładcom. W 1039 roku na Polskę najechał książe Czeski Brzetysław. Spustoszył kraj, wywiózł relikwie św. Wojciecha i szczero złoty krzyż. Gdy Brzetysław wracał do kraju przyłączył Śląsk do Polski. Mieszko II Książe Czeski Brzetysław

12 Kazimierz Odnowiciel Po najeździe Brzetysława na Polskę do kraju wrócił Kazimierz I i z oddziałem 500 niemieckich rycerzy wkroczył do kraju i zajął Małopolskę i Wielkopolskę. Z Gniezna przeniósł swoją siedzibę do Krakowa. Nowy władca nie miał pieniędzy by utrzymać drużynę więc powoli nadawał wojom ziemie z której sami się utrzymywali. W ten sposób woje przekształcili się w rycerstwo. Kazimierz pragną także odnowić sieć kościołów i dlatego nadawał duchownym ziemie. Tak zaczął kształtować się w Polsce feudalizm. Kazimierz Odnowiciel

13 Wyrok na biskupa W 1076 na króla Polski został Koronowany Bolesław II Śmiały. W 1079 roku Bolesław skazał Biskupa krakowskiego Stanisława na śmierć. Król został za to wypędzony z kraju i zbiegł na Węgry. Za ten czyn została na niego nałożona klątwa. Biskup krakowski Stanisław Bolesław II Śmiały

14 Testament Krzywoustego i podział Polski na dzielnice
Od 1102 roku rządy sprawował Bolesław Krzywousty. W latach opanował Pomorze Gdańskie. W 1138 roku Krzywousty napisał testament, w którym podzielił Polskę miedzy czterech synów. Najstarszy z synów dostawał dzielnice senioralną plus zimie którą przepisał mu ojciec. Później dzielnice były dziedziczne z ojców na synów. Bolesław Krzywousty

15 Czy rozbicie Polski na dzielnice było dobrym pomysłem?
Po podzieleniu Polski na dzielnice Śląsk rozpadł się na kilkanaście księstewek. Polska zaczęła tracić ziemie na rzecz sąsiadów np. Pomorze Zachodnie i ziemie lubuską. W pierwszej połowie XIII wieku najlepiej rozwinięta dzielnicą był Śląsk a jego władcą był Henryk Brodaty. Zachęcał przybyłych książąt do zakładania nowych miast i wsi. Henryk wspierał też górnictwo i hutnictwo. Henryk Brodaty

16 Pod koniec swojego życia Henryk skupiał w swym reku ponad połowę ziem Polskich a jego syn mógł się starać o koronę. W 1240 roku Mongołowie najechali Polskę. Pod Legnicą spotkały się wojska Henryka II Pobożnego i Tatarów. Zabito Henryka, ale miasta nie zdobyto. Najazd Mongołów spustoszył kraj i znów Śląsk został podzielony na kilkanaście księstewek. Henryk II Pobożny

17 Prawo niemieckie a prawo Polskie które lepsze?
W prawie niemieckim obowiązywały takie prawa że właściciel ziemi kazał założycielowi wsi zwerbować osadników. Później nadawał nowym mieszkańcom ziemie. Przez kilka lat osadnicy nie musieli płacić danin. Zasadźca zostawał na ogół sołtysem. Przewodził on tzw. Wiejskiemu sądowi. Prawo niemiecki dawało ludziom samorząd. W prawie Polskim nie było czegoś takiego jak samorząd i wszystkie sprawy rozstrzygał pan.

18 Krzyżacy w Polsce W 1228 roku polski książe zaproponował krzyżakom osiedlenie się u granic Polski. Nadał zakonowi ziemie dobrzyńską i w 1230 roku Krzyżacy przybywają nad Wisłę. W około 1283 roku Prusy należały do Zakonu. Na swoich ziemiach Krzyżacy wznosili warowne zamki. A w 1237 roku połączyli się z zakonem niemieckim i zyskali znaczne tereny w Inflantach.

19 Brandenburgia Brandenburgia, historyczna kraina położona we wschodniej części Niemiec. Powstała w XII w. na terenach zajmowanych wówczas przez plemiona Słowian połabskich. Podbita ostatecznie przez Albrechta Niedźwiedzia, który utworzył Marchię Brandenburską - bazę dalszych podbojów ziem słowiańskich. Część zamalowana na ciemno zielono To obszar dawnej Brandenburgi

20 Łokietek królem Po 1295 roku władzę nad Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim objął Władysław Łokietek. Po czterech latach rządów duchowni i możnowładcy odmówili mu dalszego poparcia i łokietek musiał uchodzić za granice. Od 1300 do 1305 w Polsce rządzili Czesi. Po śmierci Wacława III, Łokietek zajął Małopolskę, Kujawy i Pomorze Gdańskie. W 1320 roku łokietek został koronowany na króla. Władysław Łokietek

21 Rzeź Gdańska i bunt wójta Alberta
W 1308 roku niemieckie mieszczaństwo zajęło Pomorze wraz z Gdańskiem. Łokietek nie mógł przybyć z odsieczą więc wezwał na pomoc Krzyżaków. Zakonni rycerze przegonili Brandenburczyków i w listopadową noc 1308 roku zdobyli miasto. Wymordowano kilkuset rycerzy dlatego nazywamy to wydarzenie rzeźnią Gdańską. W 1311 roku wybuchł bunt wójta Alberta skierowany przeciwko Łokietkowi. Podporządkował on sobie władze miejskie Krakowa.

22 Pod Płowcami W 1331 roku wrogie sobie armie miały się spotkać pod Kaliszem. Na szczęście dla Łokietka Czesi nie przybyli i Krzyżacy rozpoczęli odwrót. Łokietek rozbił armie Krzyżaków pod Płowcami. W 1332 roku Polska podpisała rozejm z Zakonem na mocy, którego traciła Kujawy i Ziemie dobrzyńską.

23 Wielki król mocne państwo
25 kwietnia 1333 roku Krakowie arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Kazimierza Wielkiego na króla Polski. Podczas swoich rządów Kazimierz wielki zdobył większą część Rusi Halicko-Włodzimierskiej. 22 listopada 1348 roku w Namysłowie został zawarty pokój pomiędzy Kazimierzem Wielkim a królem Czech Karolem IV Luksemburskim. W 1364 roku Kazimierz założył Akademie w Krakowie. 3 listopada 1370 ostatni król podyktował swój testament a dwa dni później zmarł ostatni król z dynastii Piastów. Pomnik Kazimierza Wielkiego

24 ,,Został Polskę drewniana a zostawił murowaną”
Kazimierz Wielki zrobił bardzo wiele dla Polski co symbolizuje jego przydomek. Kazimierz wprowadził wiele miast i wsi do Polski. Pozakładał liczne miasta wprowadził reformę monetarną srebrnego grosza. Pojecie ,,Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną '' oznacza że murami (z marmuru) obronił Polskę- ustawił mury obronne w prawie 30 miastach. Zrobił bardzo wiele dla Polski.

25 Granice państwa Polskiego przez 400 lat
Granice Polski za panowania Mieszka I

26 Polska za panowania Bolesława III Krzywoustego Podział Polski na dzielnice

27 Państwo Polskie Za panowania Kazimierza Wielkiego

28 Bibliografia Książka od Historii ,,Podróże w czasie” Grafika Google

29 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Polska za panowania dynastii Piastów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google