Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?"— Zapis prezentacji:

1 Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?
MIESZKO I (ok ) Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?

2 Kim był? Mieszko I panował w latach od ok. 960 do 992. Był synem Siemomysła, księcia polańskiego, pierwszym historycznym władcą Polski, wspomniany w wielu kronikach. Najbardziej znanym dokumentem potwierdzającym jego istnienie jest przechowywany w archiwach watykańskich odpis regestru pod nazwą Dagome iudex.

3 Do czasów Mieszka I niewiele wiemy o przeszłości ziem polskich, ze względu na brak dokumentów.
Najpopularniejszym ujęciem nieznanych dziejów Polski są dzieje legendarne. Nie wnoszą one jednak wiele do prawdziwego poznania naszej przeszłości. Wszelkie ślady które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na bliższe poznanie naszej historii zostały już wykorzystane przez historyków. Podstawowym źródłem poznawczym jest w tym przypadku nauka zwana archeologią, zajmująca się odnajdowaniem źródeł materialnych poprzez wykopaliska..

4 DZIEJE LEGENDARNE SĄ TO WYDARZENIA, KTÓRE NIE SĄ POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.
WYDARZENIA HISTORYCZNE SĄ TO TAKIE WYDARZENIA, KTÓRE MAJĄ POTWIERDZENIE W DOKUMENTACH HISTORYCZNYCH.

5 Terytorium państwa Początkowo terytorium państwa Mieszka I ograniczone było jedynie do Wielkopolski. Stopniowo jednak doprowadził on do opanowania sąsiednich dzielnic (Małopolska, Śląsk, Pomorze, Mazowsze).

6 Związki z Czechami Najeżdżany przez Niemców doprowadził do małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą, dzięki któremu to związkowi, stało się możliwe przyjęcie chrześcijaństwa. Małzeństwo z Dobrawą doprowadziło do sojuszu z Czechami, który w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się stosunków polsko - niemieckich Mieszko i Dobrawa na monecie wydanej z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego

7 KORZYŚCI DLA POLSKI WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA CHRZESCIJAŃSTWA:
Niemcy tracą pretekst do najazdów na Polskę. Polska dostaje się pod bezpośrednią opiekę papieża. W kraju rozpoczyna się rozwój kultury i oświaty. Polska staje się państwem europejskim, rozwijającym się w oparciu o cywilizację łacińską.

8 Najważniejsze wydarzenia
960 r. – objecie władzy książęcej 965 r. – małżeństwo z Dobrawą 966 r. – przyjęcie chrztu 972 r. – zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Cedynią 992 r. – Mieszko I umiera

9 Podobizna Nie wiemy jak wyglądał. Najpopularniejsze jego wyobrażenie zostało stworzone przez Jana Matejkę, w Poczcie Królów i Książąt Polskich A tak wyobrażał sobie Mieszka I reżyser filmu „Gniazdo” (w roli Mieszka Wojciech Pszoniak)

10 DAGOME IUDEX DAGOME IUDEX (990 – 992)
(990 – 992)  Takoż w innym tomie za papieża Jana XV czytamy, że Dagome sędzia i Ote senatorka i synowie ich Mieszko i Lambert, nie wiem jakiego rodu ludzie, sądzę zaś, że byli Sardyńczykami, ponieważ rządzeni są przez 4 sędziów, świętemu Piotrowi nadali jedno miasto w całości, które nazywa się Schinesghe, ze wszystkimi przyległościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza granicą aż do miejsca, które zwie się Ruś, i granicami Rusi rozciąga się aż do Krakowa i od tegoż Krakowa aż do rzeki Odry wprost do miejsca, które zwie się Alemure, i od tejże Alemury aż do ziemie Mieleze prosto do Odry a stąd dążąc wzdłuż rzeki Odry aż do wymienionego wyżej miasta Schinesghe.


Pobierz ppt "Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google