Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA POLSKI PIASTOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA POLSKI PIASTOWIE"— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA POLSKI PIASTOWIE

2 PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
kultura łużycka – osada w Biskupinie – VIII/VII pne

3 PLEMIONA SŁOWIAŃSKIE Najważniejsze plemiona polskie:
Wiślanie (Kraków) Polanie (Gniezno)

4 PIERWSI PIASTOWIE Mieszko I:
966 chrzest Polski za pośrednictwem Czechów i ślub z Dobrawą (zabezpieczenie przed najazdami Niemców pod pozorem chrystianizacji; możliwość starań o koronę)

5 MIESZKO I 968 –pierwsze misyjne biskupstwo w Poznaniu – bp Jordan
972 – zwycięstwo nad Niemcami pod Cedynią

6 MIESZKO I 991 – dokument Dagome Iudex – najstarsze polskie źródło pisane, symboliczne oddanie Polski pod opiekę papieża, opis granic państwa państwo patrymonialne – własność władcy, poddani składają daninę ; książę – drużyna wojów – duchowni –ludność służebna – kmiecie (wolni chłopi)

7 PAŃSTWO MIESZKA I

8 BOLESŁAW CHROBRY 997 – misja Wojciecha do Prus i śmierć (zwłoki - relikwie do Gniezna; drzwi gnieźnieńskie – sceny z życia Wojciecha)

9 BOLESŁAW CHROBRY 1000 – zjazd gnieźnieński: Otton III chce przekonać Bolesława do idei uniwersalistycznej; w Gnieźnie powstaje arcybiskupstwo i trzy biskupstwa: Kraków, Kołobrzeg, Wrocław

10 BOLESŁAW CHROBRY wojna z Niemcami (pokój w Budziszynie – do Polski przyłączone Milsko i Łużyce) wojna z Rusią i przyłączenie Grodów Czerwieńskich

11 BOLESŁAW CHROBRY I KRÓLEM
1025 rok – koronacja – Chrobry pierwszym królem Polski

12 MIESZKO II 1025 – koronacja najazd na Polskę Czechów, Niemców i Rusinów kryzys

13 KAZIMIERZ ODNOWICIEL 1034 – objęcie rządów
oderwanie się Mazowsza, powstanie chłopskie przeciw rosnącym daninom dla księcia i kościoła 1039 – najazd Czechów na Śląsk i Wielkopolskę przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa

14 BOLESŁAW ŚMIAŁY (SZCZODRY)
zbrojne wyprawy na Węgry – popieranie antyniemieckich władców odmowa płacenia Czechom trybutu za Śląsk osadzanie na kijowskim tronie swojego kandydata poparcie dla papieża Grzegorza VII w sporze z ceszrzem Henrykiem IV o inwestyturę

15 BOLESŁAW ŚMIAŁY 1076 – koronacja Śmiałego utrata Pomorza Gdańskiego
niezadowolenie poddanych z wysokich danin 1079 – bunt przeciw królowi (bp. Stanisław) stłumienie powstania i skazanie biskupa na śmierć ucieczka króla na Węgry

16 GALL ANONIM O ZATARGU KRÓLA Z BISKUPEM
„ jako król Bolesław był z Polski wyrzucony długo byłoby o tym mówić tyle jednak ujdzie powiedzieć, że nie godziło się pomazańcowi karać pomazańca cieleśnie, za jaki bądź grzech. To, bowiem zaszkodziło mu wielce, że gdy biskupa za zdradę skazał na obcięcie członków, więc do grzechu dodał grzech My jednak ani biskupa zdrajcę uniewinniamy, ani brzydką zemstę królewską pochwalajmy, lecz ostawmy te sprawę i opowiedzmy, jak przyjęto króla Bolesława na Węgrach”

17 Śmierć biskupa Stanisława

18 Władysław Herman faktyczne rządy palatyna Sieciecha
1079 – podział państwa między synów: Zbigniewa (Wielkopolska i Kujawy) i Bolesława (Małopolska i Śląsk) konflikt między braćmi : zależność od Niemiec – Zbigniew tak, Bolesław – nie; podbój Pomorza – Zbigniew – nie; Bolesław – tak. - wypędzenie Zbigniewa powodem najazdu niemieckiego na Polskę

19 BOLESŁAW KRZYWOUSTY 1109 – obrona Głogowa (dzieci na machinach oblężniczych)

20 BOLESŁAW KRZYWOUSTY 1116 – przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego i wysyłanie misjonarzy – Pomorzanie przyjmują polską religię i obyczaje

21 TESTAMENT KRZYWOUSTEGO
1138 rok – testament Bolesława Krzywoustego i podział Polski na dzielnice: ZASADA SENIORATU

22 POLSCY KRONIKARZE Pierwsza polska kronika – Galla Anonima (na dworze Krzywoustego)

23 POLSCY KRONIKARZE XII/XIII wiek – kronika Wincentego Kadłubka (dwór Kazimierza Sprawiedliwego)

24 POLSKA DZIELNICOWA 1138 - 1295 Wypędzenie Władysława (Wygnaniec)
Bolesław Kędzierzawy seniorem Złamanie zasady senioratu :1180 rok – zjazd w Łęczycy i wybór najmłodszego syna Krzywoustego – Kazimierza Sprawiedliwego – zjazd w Gąsawie – koniec uznawania zwierzchnictwa księcia krakowskiego przez pozostałych Piastów; rozdrabnianie dzielnic i dalsze podziały

25 POLSKA DZIELNICOWA 1138-1295 - wzrost znaczenia możnych;
słabość militarna; najazdy Prusów, Litwinów ; straty terytorialne; liczne cła na granicach dzielnic – zastój handlu sprowadzanie osadników z Europy Zachodniej (kolonizacja); rozwój górnictwa – Bochnia i Wieliczka;

26 POLSKA DZIELNICOWA 1226 – sprowadzenie przez Konrada Mazowieckiego Krzyżaków: w zamian za dzierżawę ziemi chełmińskiej podbiją Prusów i oddadzą ich ziemie Konradowi.

27 POLSKA DZIELNICOWA tworzenie państwa Krzyżackiego – wzdłuż Wisły, potem wybrzeża Bałtyku; powstania ludności pruskiej przeciw krzyżakom; stolica w Malborku (od 1309); zakładanie miast: Toruń, Elbląg, Królewiec i sprowadzanie osadników z zachodu

28 POLSKA DZIELNICOWA 1241 – najazd Mongołów na Polskę, aby nie udzieliła pomocy Węgrom – śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą

29 KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO
1295 – koniec rozbicia dzielnicowego: zjednoczenie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego: koronacja Przemysła II w Gnieźnie

30 RZĄDY PRZEMYŚŁIDÓW CZESKICH
1300 – koronacja Wacława II Przemyślida (dyn. czeska) na polskiego króla (Małopolska, Wielkopolska i Pomorze) i ślub z córką Przemysła; Reformy Wacława II jednolita moneta – grosze praskie; wprowadzenie urzędu starosty

31 WŁADYSŁAW ŁOKIETEK opór możnych z Małopolski (bunt krakowian z bpem Janem Muskatą na czele i bunt mieszczan – wójt Albert) pretensje Jana Luksemburskiego (następca Wacława II w Czechach) do polskiego tronu; 1309 – najazd Brandenburczyków na Gdańsk – prośba gdańszczan o pomoc do krzyżaków – wypędzenie Brandenburczyków przez krzyżaków i zajęcie przez nich Pomorza na 150 lat

32 WŁADYSŁAW ŁOKIETEK 1314 – zajęcie wielkopolski przez Łokietka
sojusz z Danią i Węgrami (małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z królem Węgier – Karolem Robertem Andegaweńskim) 1320 – koronacja Łokietka w Krakowie – odtąd tam koronacje!

33 WŁADYSŁAW ŁOKIETEK nieudane próby odzyskania Pomorza
utrata Kujaw i ziemi dobrzyńskiej na rzecz krzyżaków zwycięska bitwa pod Płowcami z krzyżakami

34 KONIEC MONARCHII PATRYMONIALNEJ
Państwo przestaje być uważane za własność panującego (monarchia patrymonialna), a staje się monarchią stanową – rycerze i duchowieństwo na zjazdach i wiecach decydują o istotnych sprawach politycznych

35 KAZIMIERZ WIELKI - OSTATNI PIAST
1335 – zjazd w Wyszehradzie – odszkodowanie dla Jana Luksemburskiego za zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu 1343 – pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu: Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, Krzyżacy zachowali Pomorze i ziemię chełmińską

36 KAZIMIERZ WIELKI – OSTATNI PIAST
1366 – przyłączenie Rusi halickiej (Wołyń, Podole, Przemyśl, Lwów – szlak handlowy)

37 KAZIMIERZ WIELKI – OSTATNI PIAST
POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA lokacje miast, wsi, budowa zamków obronnych; rozwój handlu: prawo składu i przymus drogowy; przywileje dla Żydów; stały podatek rolny – poradlne; 1364 – Akademia Krakowska; ujednolicenie prawa: statuty dla Wielko – i Małopolski

38 POLSKA ZA RZĄDÓW ANDEGAWENÓW
1339 – umowa z Węgrami: w zamian za pomoc w sporze polsko-krzyżackim w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego tron obejmie przedstawiciel Andegawenów 1370 – BEZPOTOMNA ŚMIERĆ Kazimierza Wielkiego

39 LUDWIK WĘGIERSKI ANDEGAWEN
1370 – KORONACJA LUDWIKA WĘGIERSKIEGO 1374 – Koszyce PIERWSZY PRZYWILEJ: w zamian za zgodę szlachty na dziedziczenie tronu przez córkę Ludwika król zwalnia szlachtę z podatków prócz dwóch groszy z łana rocznie

40 JADWIGA ANDEGAWEŃSKA 1384 – Jadwiga Andegaweńska królem Polski


Pobierz ppt "HISTORIA POLSKI PIASTOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google