Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku
Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku Przygotowała: Marzenna Witkowska

2 Zdrowie To nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego Ogólny potencjał człowieka lub zdolność dobrego przystosowania się do środowiska, radzenia sobie ze zmianami i trudnościami Zdrowie i choroba są krańcami, a człowiek zajmuje pozycję miedzy tymi biegunami. Gdy buduje własne zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze stresorami to przesuwa się on w kierunku zdrowia

3 Zdrowie fizyczne psychiczne społeczne duchowe

4 Czynniki wpływające na zdrowie

5 Zachowania zdrowotne – postępowanie, działanie (lub zaniechanie) wpływające na zdrowie i samopoczucie człowieka Sprzyjające zdrowiu Aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, korzystanie i udzielanie wsparcia społecznego, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, odpoczywanie i relaks, poddawanie się profilaktycznym badaniom i inne. Zagrażające zdrowiu Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne.

6 Styl życia Zakres i formy codziennych zachowań, specyficznych dla danego człowieka lub określonej grupy. Prozdrowotny styl życia Świadome wybieranie zachowań sprzyjających poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia, uzależniony od wpływu środowiska, doświadczeń danej osoby, nabytych przez nią w ciągu życia umiejętności, szczególnie życiowych.

7 Edukacja zdrowotna – proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją Świadomość i rozumienie zdrowia Wiedza o zdrowiu, zasobach dla zdrowia (czynniki zwiększające potencjał i ryzyka dla zdrowia) Postawa wobec zdrowia własnego i innych Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowanie właściwych decyzji i wyborów

8 Szkoła Promująca Zdrowie?
Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? Jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

9 Historia 1986 – Międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie” w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williams`a; Raport „Zdrowa Szkoła” opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

10 Szkoła Promująca Zdrowie – dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych oraz: Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, skuteczności i długofalowości Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia i skuteczności Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników 

11 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły etos zdrowia w szkole współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą: uczniowie nauczyciele rodzice inni pracownicy szkoły inne osoby ze społeczności lokalnej

12 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
STANDARD PIERWSZY STANDARD DRUGI Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności długofalowości działań. STANDARD TRZECI STANDARD CZWARTY STANDARD PIĄTY Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu rozwojowi uczniów pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów pracowników.

13 Zasady Szkoły Promującej Zdrowie- jak chcemy osiągnąć cel?

14 Szkoła Promująca Zdrowie – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J
Szkoła Promująca Zdrowie – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia: Marzenna Witkowska Szkolny zespół promocji zdrowia: Joanna Hoffmann – nauczyciel Ewa Marek – nauczyciel Bożena Sobol – nauczyciel Danuta Dacko – nauczyciel Pielęgniarka szkolna Przedstawiciele samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców

15 ROK 2012/2013 1. Zaliczenie okresu przygotowawczego
2. Włączenie szkoły do sieci szkół promujących zdrowie

16 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google