Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

2 Co to jest SzPZ? Koncepcja SzPZ narodziła się w Europie w latach 80-tych, jako drugi po „zdrowych miastach” szeroki ruch promocji zdrowia.

3 3 główne cechy SzPZ Edukacja zdrowotna
Jako ważny element obowiązkowego programu nauczania szkoły Współdziałanie z rodzicami Etos zdrowia w szkole Środowisko fizyczne i społeczne Organizacja wspierająca edukację zdrowotną

4 SzPZ tworzona jest na 3 wzajemnie powiązanych poziomach

5 Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej
Aby to osiągnąć szkoła: 1. Tworzy wspierające, bezpieczne i sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne 2. Stwarza wszystkim osobom , które w niej żyją, pracują, uczą się, możliwości kontrolowania i poprawiania swego zdrowia fizycznego i emocjonalnego 3. Dokonuje zmian w zarządzaniu szkołą, relacjach miedzy ludzkich, metodach nauczania i uczenia się.

6 Cele Szkoły Promującej Zdrowie:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

7 zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

8 wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

9 Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza?
Jest to siedlisko (miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

10 Związki szkoły promującej zdrowie z innymi siedliskami

11 Nowe metody i podejścia w promocji zdrowia
Podejście siedliskowe Podejście „od ludzi do problemu” Zmodyfikowane uczestnictwo społeczności Strategia dokonywania zmian Dialog

12 Strategia SzPZ Podejście siedliskowe - obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki. Jest to podejście uczestniczące „Co ludzie sami mogą zrobić dla swojego zdrowia?" „W czym możemy im pomóc?” a nie „Co my możemy zrobić dla zdrowia ludzi ?”

13 Strategia SzPZ Podejście „od ludzi do problemu” – zakłada, że społeczność sama identyfikuje własne problemy, ma własne pomysły na ich rozwiązanie i podejmuje działania prowadzące do ich rozwiązania Osoby z zewnątrz („ważne”) nie narzucają swoich programów i pomysłów

14 Strategia SzPZ Uczestnictwo społeczności szkolnej – wszyscy pytani są o zdanie, informowani o wynikach, decyzjach, zapraszani do współpracy

15 Strategia SzPZ Strategia dokonywania zmian – nie jest sumą kilku pojedynczych innowacji (np. programów autorskich). Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy, tzn. dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania szkoły.

16 Zasady tworzenia SzPZ Metoda małych kroków
Cel osiąga się we własnym tempie Nie ma współzawodnictwa i konkurencji Przyznaje się prawo do błędów (błąd –ważne, że go zauważyłeś) Należy być elastycznym i otwartym, należy innych pytać o zdanie Pamiętać trzeba, że w każdym działaniu są wzloty i upadki

17 Zasady SzPZ - jak chcemy osiągnąć cel?

18 Zdrowie to osiągnięcie dobrostanu w 5 sferach (wymiarach)

19 Wymiar społeczny Szacunek wobec drugiego człowieka
Zdrowe kontakty społeczne Przyjaźń, współpraca w grupie Umiejętność porozumiewania się Tolerancja

20 Wymiar duchowy Życie w zgodzie z wyższymi wartościami
Zdolność do kontaktowania się z Bogiem i wszechświatem

21 Wymiar fizyczny Wytrwałość Odporność Kondycja fizyczna

22 Wymiar emocjonalny Zdolność człowieka do radzenia sobie ze stresem
Zdolność do miłości Szacunek dla siebie Otwartość na uczucie Poczucie bezpieczeństwa

23 Wymiar intelektualny Sprawny umysł
Umiejętność wypowiadania swoich myśli

24 W imię takiej wartości zdrowia warto żyć!
Musimy zrozumieć, że zdrowie to podstawowa wartość, dzięki której jednostka czy grupa mogą zrealizować swoje aspiracje i potrzeby Główny nacisk powinniśmy kłaść na promocję zdrowia oraz zapobieganie jego utracie

25 Nasze priorytety Edukacja zdrowotna Klimat Satysfakcja
Poczucie własnej wartości Środowisko fizyczne sprzyja zdrowiu i bezpieczeństwu Dobre samopoczucie Partnerstwo uczniów, rodziców, nauczycieli Sukcesy odnoszą wszyscy

26 W roku 2001 przystąpiliśmy do projektu Szkoła Promująca Zdrowie.
Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymaliśmy w roku 2004, a roku Certyfikat stopnia Śląskiej Sieci szkół Promujących Zdrowie W bieżącym roku szkolnym będziemy składać wniosek o przystąpienie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasza szkoła była pierwszą szkołą podstawową w Lublińcu, która uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ).

27 5 STANDARDÓW SzPZ pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. SzPZ zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. SzPZ prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. SzPZ tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

28 Koordynatorzy szkolni: Agnieszka Stępniewska – nauczyciel matematyki
Barbara Brewka – nauczyciel bibliotekarz Zespół ds. promocji zdrowia: Marzena Kowalik – nauczyciel katecheta Alina Ligendza – nauczyciel katecheta Krystyna Toma – nauczyciel matematyki Jolanta Szeląg – nauczyciel przyrody Witold Schleier – nauczyciel matematyki uczniowie: Szymon Artemiak, Mateusz Grobara, Aleksander Krupiński, przedstawiciele rodziców: Aleksandra Krupińska, Ewa Jaskuła.

29 Życzymy wytrwałości, cierpliwości i odwagi do pokonania tego mostu, na końcu którego znajduje się Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie! DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google