Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA"— Zapis prezentacji:

1 PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA
Międzynarodowa Konferencja „ Wiejski produkt turystyczny - doświadczenia i wyzwania ” Kielce, kwietnia 2011 r. PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA Leszek Strzembicki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

2 Jednym z kluczowych warunków sukcesu turystyki wiejskiej jest … rozwijanie i doskonalenie i unowocześnianie działań promocyjnych. Leszek Strzembicki

3 Promocja - to jeden z obszarów współczesnego marketingu usług turystycznych.
Promocja - to jeden z kluczowych elementów kompozycji marketingowej, tzw. marketingu-mix. Leszek Strzembicki

4 Struktura marketingu-mix:
➲ produkt (product), cena (price), dystrybucja (place) i promocja (promotion) – typowa, powszechnie uznana i określana jako „4 P” ( 1960 r., prof. Jerry McCarthy, książka „Basic Marketing” ); ➲ produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie, procesy, obsługa klientów – 7 składnikowa, proponowana w sferze usług. Leszek Strzembicki

5 ➲ Promocja – to proces komunikowania się usługodawców turystyki wiejskiej z rynkiem ( warto jednak pamiętać, że komunikacja marketingowa jest pojęciem szerszym niż promocja ) ➲ Promocja stanowi kompozycję określonych instrumentów oddziaływania na rynek – określanych mianem „promocja mix” (istnieje wiele propozycji składników promocji). Leszek Strzembicki

6 Podstawowe składniki kompozycji promocyjnej
❶ reklama /płatna, bezosobowa forma prezentacji i promocji ofert turystyki wiejskiej/ ➋ public relations /kreowanie wizerunku/ ➌ promocja sprzedaży /dostarczenie dodatkowych wartości celem wywołania decyzji kupna/ ➍ marketing bezpośredni /dotarcie z informacją i ofertą bezpośrednio do nabywcy/ ➎ promocja osobista /przekazywanie informacji promocyjnych w osobistym kontakcie z klientem/ Leszek Strzembicki

7 Instrumenty promocji – układ hierarchiczny
➀ elementy promocji mix /reklama, public relations, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, promocja osobista/ ➁ środki promocji /szeroko rozumiane media – kanały komunikowania się/ ➂ formy promocji /wiele form przekazu oferowanych przez poszczególne media/ ➃ treść i wygląd komunikatów /tworzymy je po ustaleniu formy promocji/ Leszek Strzembicki

8 Promocja wiejskiego produktu turystycznego – dokonania XX - lecia
➮ systematyczne szkolenia: pracowników doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, liderów, usługodawców – obejmujące problematykę marketingu, w tym metody i techniki promocji ; ➮ pierwsze wydawnictwa promocyjne - tworzone głównie w wyniku starań ODR-ów, kontynuowanie tych działań przez regionalne stowarzyszenia; stopniowe włączanie się samorządów terytorialnych; Leszek Strzembicki

9 Promocja wiejskiego produktu turystycznego – dokonania XX - lecia
➮ rozwój działań z zakresu public relations : zainicjowane przez ODR-y i regionalne stowarzyszenia pobyty studyjne dla dziennikarzy, konferencje prasowe, liczne publikacje - zaowocowały rozpowszechnieniem idei wypoczynku na wsi; ➮ prezentowanie oferty turystyki wiejskiej na targach i giełdach turystycznych – z inicjatywy ODR-ów i stowarzyszeń turystyki wiejskiej; Leszek Strzembicki

10 Promocja wiejskiego produktu turystycznego – dokonania XX - lecia
➮ podjęcie wielu działań przez powstałą w 1996 r Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” : kontynuacja szkoleń, cykliczne wydawnictwa - także w językach obcych, organizacja wystaw, stoisk targowych, wykorzystanie Internetu do promocji i dystrybucji ofert, stworzenie i zastrzeżenie znaku firmowego; ➮ zainicjowanie badań ankietowych turystów wypoczywających w obiektach turystyki wiejskiej – z inicjatywy menedżera marki i przedstawicieli nauki; Leszek Strzembicki

11 Promocja wiejskiego produktu turystycznego – dokonania XX - lecia
➮ dynamiczny wzrost wykorzystania Internetu w promocji produktów turystyki wiejskiej : Internet jako źródło informacji dla turystów: 1997 r. – około 1%; 2001 r. – około 10 %; 2003 r. – około 52%. ➮ wykorzystanie wielu programów pomocowych do rozwoju, koordynacji i profesjonalizacji działań promocyjnych – w poszczególnych regionach oraz w skali kraju; Leszek Strzembicki

12 ❏ Wzrastająca konkurencja na globalnym rynku turystycznym,
❏ Olbrzymi postęp z zakresie tworzenia, przekazywania i odbioru informacji… …mobilizują do poszukiwania bardziej atrakcyjnych, niekonwencjonalnych działań promocyjnych. Leszek Strzembicki

13 „Innowacyjne narzędzia promocji wiejskiego produktu turystycznego”
Panel III. „Innowacyjne narzędzia promocji wiejskiego produktu turystycznego” …podejmuje próbę zwrócenia uwagi na wybrane, zaawansowane formy promocyjnego oddziaływania oraz wskazania możliwości ich stosowania w turystyce wiejskiej. Leszek Strzembicki

14 Uczestnicy panelu: ▣ dr Jacek Bazarnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ▣ Wiesław Czerniec, Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, ▣ dr Mirosław Nalazek, Polska Organizacja Turystyczna. Leszek Strzembicki - moderator


Pobierz ppt "PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google