Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE RYNKOWE I MARKETINGOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE RYNKOWE I MARKETINGOWE"— Zapis prezentacji:

1 BADANIE RYNKOWE I MARKETINGOWE

2 ANALIZA LOKALNEGO RYNKU
Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku w pewnym otoczeniu: czynniki, które wpływają na decyzje podejmowane przez firmy trzeba je analizować i zastanawiać się jak mogą wpłynąć na nasze przedsiębiorstwo Makrootoczenie Mikrootoczenie Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

3 Mikrootoczenie otoczenie odnoszące się do konkretnego przedsiębiorstwa działającego na danym obszarze klienci; dostawcy; konkurenci istniejący; konkurenci potencjalni; producenci substytutów; instytucje finansowe. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

4 Makrootoczenie Jest wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw z danej branży w Polsce: otoczenie ekonomiczne; otoczenie polityczne i prawne; otoczenie społeczne; otoczenie demograficzne; otoczenie technologiczne; otoczenie międzynarodowe. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

5 Ćwiczenie Czynnik Negatywny wpływ Pozytywny wpływ Ekonomiczne
Społeczne Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

6 Analiza SWOT….. Co to jest?
Pomaga w podejmowaniu decyzji o kształcie naszego przedsiębiorstwa. Zasadnicza część metody SWOT polega na określeniu słabych i silnych stron firmy oraz zewnętrznych szans i zagrożeń. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

7 Silne strony to… Silnymi stronami przedsiębiorstwa są przede wszystkim jego unikalne zasoby, umiejętności i inne aspekty wyróżniające je w pozytywny sposób od innych: zatrudnieni pracownicy; lokalizacja; marka; szeroki asortyment. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

8 Słabe strony to… Słabymi stronami firmy są wszystkie aspekty, które wpływają na ograniczenie jej sprawności, a także blokują jej rozwój: brak doświadczenia; brak zasobów finansowych; wysokie koszty funkcjonowania. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

9 Szanse w otoczeniu to… Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, szanse stanowią atrakcyjne sytuacje, dzięki którym firma może osiągnąć przewagę nad innymi: tendencje i mody wspierające nasze funkcjonowanie; mała konkurencja; dostępność kredytów, dofinansowania. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

10 Zagrożenia w otoczeniu to …
Zagrożenia postrzegane są jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania, mające destrukcyjny wpływ na rozwój firmy lub powodzenie inwestycji: duże bezrobocie; brak infrastruktury technicznej; niski poziom zarobków. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

11 szanse zagrożenia mocne strony słabe strony Pozytywne Negatywne
Zewnętrzne Wewnętrzne Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

12 Przykłady McDonald – standardy obsługi (czas)
Alma24.pl – sklep spożywczy, internetowy Samochody Leopard – ręcznie robione Cukierki Krówki w Indiach? Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

13 BUDOWANIE ANKIETY Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

14 Badania marketingowe Pozyskanie informacji o rynku (klientach), konkurencji Jaki wybrać sposób zdobycia informacji? Raporty Opracowania książkowe A może zebrać samemu? ankieta Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

15 Ankieta Zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania żądanych odpowiedzi. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

16 Ankieta Jednolity wygląd Wstęp: powitanie, cel badań, instrukcje
Zasady budowy kwestionariusza Kolejność pytań Pytania zrozumiałe Metryczka Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

17 Rodzaje pytań w ankiecie
Pytania otwarte Dają swobodę wypowiedzi „Dlaczego zdecydował się Pan/i na te produkty?" …………………………………………………………………………. Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

18 Rodzaje pytań w ankiecie
Pytania zamknięte Zaznaczamy odpowiedź, różnią się skalą odpowiedzi To były moje najlepsze wakacje…… – zdecydowanie zgadzam się – raczej zgadzam się – nie mam zdania – raczej nie zgadzam się – zdecydowanie nie zgadzam się Moduł I: Badanie rynkowe i marketingowe

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BADANIE RYNKOWE I MARKETINGOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google