Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gościejewo 74 Gościejewo Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gościejewo 74 Gościejewo Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek"— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Agencja Promocyjna Wojciech Matelski
Gościejewo 74 Gościejewo Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek Robert Lewicki Przemysław Kurczewski

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
Według szacunków domu mediowego Starlink wartość polskiego rynku reklamowego w 2009 roku - 6,945 mld zł (o 11,4 proc. mniej niż w roku). Z prognoz domu mediowego Zenith Optimedia wynika, że w 2010 roku wartość całego rynku reklamy w Polsce wyniesie  7,3 miliarda złotych. Identyfikowany jest spadek sprzedaży największych gazet regionalnych, co może niekorzystnie wpływać na kondycję branży reklamowej. Wartość rynku reklamy – prognoza na 2010 roku (w mln zł.)

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w branży – 14 lat, wysoka jakość świadczonych usług. Słabe strony to m. in. niedostateczne zaplecze finansowe na rozwój przedsiębiorstwa i utrzymanie należytego tempa rozwoju oraz lokalizacja. Wśród możliwości wyróżniono m.in. umowy z kolejnymi wydawnictwami oraz dywersyfikację działalności w kierunku reklamy internetowej. Największe zagrożenie to malejące zainteresowanie prasą drukowaną. Strategia firmy jest konserwatywna i konkurencyjna.

5 Analiza benchmarkingowa
Wyniki przedsiębiorstw branży usługowej Agencja Promocyjna Wojciech Matelski Przywództwo (1) 50% 57% Polityka i strategia (2) 48% 54% Zarządzanie ludźmi (3) 49% 32% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4) 53% 63% Zarządzanie procesami (5) 44% Satysfakcja klientów (6) Satysfakcja zatrudnionych (7) 25% Wpływ na otoczenie (8) 43% Efekt końcowy (9) Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Agencja Promocyjna Wojciech Matelski jest rozwijającym się przedsiębiorstwem, o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Rekomenduje się: zadbanie o stworzenie profesjonalnej strony internetowej, która obrazowałaby ofertę firmy zadbanie o wysokie pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych wdrożenie specjalistycznego systemu raportowania skorzystanie z nieodpłatnej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach transferu technologii. (podczas wdrażania systemu) podjęcie się prowadzenia działalności szkoleniowej, której celem byłoby przygotowanie do zawodu przedstawiciela handlowego rynku medialnego poprzez nabycie umiejętności aktywnej sprzedaży reklamy.

7 Wnioski, rekomendacje Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach:
konkursu na Działanie 1.2. „Wsparcie rozwoju MSP” działania 8.2 realizowane w ramach POIG. W związku ze zidentyfikowaną potrzebą dywersyfikacji prowadzonej działalności, w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków UE należałoby rozważyć zasadność skorzystania z komercyjnych kredytów bankowych bądź znalezienia inwestora – współudziałowca.


Pobierz ppt "Gościejewo 74 Gościejewo Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google