Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja Benchmarking definiowany jest jako „nieprzerwany proces porównywania wyników przedsiębiorstwa, systemów zarządzania, procesów, produktów i usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja Benchmarking definiowany jest jako „nieprzerwany proces porównywania wyników przedsiębiorstwa, systemów zarządzania, procesów, produktów i usług."— Zapis prezentacji:

1 BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE OCENY POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

2 Definicja Benchmarking definiowany jest jako „nieprzerwany proces porównywania wyników przedsiębiorstwa, systemów zarządzania, procesów, produktów i usług z bezpośrednimi konkurentami oraz z firmami z innych branż, które uznane są za liderów sektorowych”. Benchmarking definiowany jest jako „nieprzerwany proces porównywania wyników przedsiębiorstwa, systemów zarządzania, procesów, produktów i usług z bezpośrednimi konkurentami oraz z firmami z innych branż, które uznane są za liderów sektorowych”.

3 Definicja Kazimierz Zimniewicz w swojej książce „Współczesne koncepcje i metody zarządzania” określa benchmarking jako porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientowanie się na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów. Kazimierz Zimniewicz w swojej książce „Współczesne koncepcje i metody zarządzania” określa benchmarking jako porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientowanie się na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów.

4 Rodzaje benchmarkingu
W literaturze tematu spotkać można różne podejścia do problematyki benchmarkingu. Interesujące wydają się koncepcje opisu benchmarkingu przez Y.K.Shetty oraz R. Pieske. Autorzy w różny sposób przedstawiają rodzaje benchmarkingu oraz metodykę postępowania podczas benchmarkingu. Rodzaje benchmarkingu W literaturze tematu spotkać można różne podejścia do problematyki benchmarkingu. Interesujące wydają się koncepcje opisu benchmarkingu przez Y.K.Shetty oraz R. Pieske. Autorzy w różny sposób przedstawiają rodzaje benchmarkingu oraz metodykę postępowania podczas benchmarkingu.

5 Y.K.Shetty identyfikuje cztery rodzaje benchmarkingu

6 Y.K.Shetty rodzaje benchmarkingu: Strategiczny
Benchmarking strategiczny, który polega na porównywaniu u konkurentów i firm z poza branży takich kategorii jak misje, wizje, cele strategiczne, kluczowe elementy strategicznej przewagi konkurencyjnej. Strategiczny Benchmarking strategiczny, który polega na porównywaniu u konkurentów i firm z poza branży takich kategorii jak misje, wizje, cele strategiczne, kluczowe elementy strategicznej przewagi konkurencyjnej.

7 Y.K.Shetty rodzaje benchmarkingu: Procesów
Benchmarking procesów, który bada sposoby funkcjonowania procesów u konkurencji. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo realizuje którąś z koncepcji wykorzystujących zarządzanie procesami np. reengineering, TQM, lean management, wtedy benchmarking procesów przydatny jest w analizie efektywności kosztowej procesów u konkurencji oraz sposobach kreowania wartości dla klienta. Procesów Benchmarking procesów, który bada sposoby funkcjonowania procesów u konkurencji. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo realizuje którąś z koncepcji wykorzystujących zarządzanie procesami np. reengineering, TQM, lean management, wtedy benchmarking procesów przydatny jest w analizie efektywności kosztowej procesów u konkurencji oraz sposobach kreowania wartości dla klienta.

8 Y.K.Shetty rodzaje benchmarkingu: Produktów
Benchmarking produktów, którego celem jest porównywanie już sprzedawanych i nowo projektowanych produktów do konkurencyjnych na rynku. W tym rodzaju benchmarkingu najistotnieszym elementem jest dobór odpowiednich kryteriów porównawczych, które właściwie określą cechy produktów. Przykładowo są to: stopień zaspokajania potrzeb klientów, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne produktu i opakowania, wielkości ekonomiczne: cena, waga, objętość, cykl życia produktu. Produktów Benchmarking produktów, którego celem jest porównywanie już sprzedawanych i nowo projektowanych produktów do konkurencyjnych na rynku. W tym rodzaju benchmarkingu najistotnieszym elementem jest dobór odpowiednich kryteriów porównawczych, które właściwie określą cechy produktów. Przykładowo są to: stopień zaspokajania potrzeb klientów, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne produktu i opakowania, wielkości ekonomiczne: cena, waga, objętość, cykl życia produktu.

9 Y.K.Shetty rodzaje benchmarkingu: Metod zarządzania
Benchmarking metod zarządzania, który polega na porównaniu metod i technik zarządzania stosowanych u konkurentów i liderów rynkowych z metodami zarządzania realizowanymi w przedsiębiorstwie. Metod zarządzania Benchmarking metod zarządzania, który polega na porównaniu metod i technik zarządzania stosowanych u konkurentów i liderów rynkowych z metodami zarządzania realizowanymi w przedsiębiorstwie.

10 R. Pieske wyróżnia trzy rodzaje benchmarkingu

11 R. Pieske rodzaje benchmarkingu: Wewnętrzny
Wewnętrzny, którego celem jest porównywanie sposobów pracy i efektów w firmie do wyróżniających się w danym kryterium porównawczym  jednostek w organizacji. Jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia z uwagi na brak barier informacyjnych, jednak jego wyniki mogą być zbyt subiektywne z powodu zawężonego pola analizy. Wewnętrzny Wewnętrzny, którego celem jest porównywanie sposobów pracy i efektów w firmie do wyróżniających się w danym kryterium porównawczym  jednostek w organizacji. Jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia z uwagi na brak barier informacyjnych, jednak jego wyniki mogą być zbyt subiektywne z powodu zawężonego pola analizy.

12 R. Pieske rodzaje benchmarkingu: Zorientowany na konkurencję
Zorientowany na konkurencję, który polega na porównywaniu i naśladowaniu wybranych obszarów  firmy do odnoszących sukcesy konkurentów w branży. Przedmiotem benchmarkingu są przykładowo cechy produktów, usług, formy promocji i reklamy, sposoby obsługi klientów u konkurencji. Znaczną trudnością przy realizacji tego rodzaju benchmarkingu jest pozyskanie informacji od konkurencji i o konkurencji. Ten rodzaj benchmarkingu służy również pozycjonowaniu firmy w branży. Zorientowany na konkurencję Zorientowany na konkurencję, który polega na porównywaniu i naśladowaniu wybranych obszarów  firmy do odnoszących sukcesy konkurentów w branży. Przedmiotem benchmarkingu są przykładowo cechy produktów, usług, formy promocji i reklamy, sposoby obsługi klientów u konkurencji. Znaczną trudnością przy realizacji tego rodzaju benchmarkingu jest pozyskanie informacji od konkurencji i o konkurencji. Ten rodzaj benchmarkingu służy również pozycjonowaniu firmy w branży.

13 R. Pieske rodzaje benchmarkingu: Funkcjonalny
Funkcjonalny, który koncentruje się na porównywaniu się z liderami spoza branży, czyli nie konkurentami. Interesujący szczególnie są ci liderzy, którzy osiągnęli sukcesy w swojej branży budując na przestrzeni lat swoje know – how w obszarze klienta, produkcji, logistyki, dystrybucji. Istotnym problemem w realizacji tego rodzaju benchmarkingu może okazać się trudność w jednoznacznym określeniu kryteriów porównawczych. Z kolei do korzyści zaliczyć można odkrycie nowych rozwiązań, które można próbować implementować w przedsiębiorstwie. Funkcjonalny Funkcjonalny, który koncentruje się na porównywaniu się z liderami spoza branży, czyli nie konkurentami. Interesujący szczególnie są ci liderzy, którzy osiągnęli sukcesy w swojej branży budując na przestrzeni lat swoje know – how w obszarze klienta, produkcji, logistyki, dystrybucji. Istotnym problemem w realizacji tego rodzaju benchmarkingu może okazać się trudność w jednoznacznym określeniu kryteriów porównawczych. Z kolei do korzyści zaliczyć można odkrycie nowych rozwiązań, które można próbować implementować w przedsiębiorstwie.

14 Proces benchmarkingu Kolejnym elementem charakteryzującym proces benchmarkingu jest jego metodyka, czyli opis sposobu postępowania i narzędzi wspomagających. Proces benchmarkingu Kolejnym elementem charakteryzującym proces benchmarkingu jest jego metodyka, czyli opis sposobu postępowania i narzędzi wspomagających.

15 R. Pieske - proces benchmarkingu

16 Y.K.Shetty - proces benchmarkingu

17 Y.K.Shetty - proces benchmarkingu Ograniczenia i trudności
Reasumując charakterystykę ogólną benchmarkingu zasadnym wydaje się podkreślić liczne ograniczenia i trudności występujące przy stosowaniu tej metody w praktyce gospodarczej. Do głównych problemów benchmarkingu zaliczono: trudności w pozyskaniu informacji o konkurencji lub liderach rynkowych niebranżowych etyczne i prawne ograniczenia co do sposobów zdobywania informacji o konkurentach brak jasnej metodyki postępowania podczas implementacji programów zmian wynikających ze zdobytych informacji w procesie benchmarkingu Ograniczenia i trudności Reasumując charakterystykę ogólną benchmarkingu zasadnym wydaje się podkreślić liczne ograniczenia i trudności występujące przy stosowaniu tej metody w praktyce gospodarczej. Do głównych problemów benchmarkingu zaliczono: trudności w pozyskaniu informacji o konkurencji lub liderach rynkowych niebranżowych etyczne i prawne ograniczenia co do sposobów zdobywania informacji o konkurentach brak jasnej metodyki postępowania podczas implementacji programów zmian wynikających ze zdobytych informacji w procesie benchmarkingu


Pobierz ppt "Definicja Benchmarking definiowany jest jako „nieprzerwany proces porównywania wyników przedsiębiorstwa, systemów zarządzania, procesów, produktów i usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google